Dövme yaptırmak günah mı?

İslam Contributor
Dövme yatırmak günah mı
Travis Veteran-Dreamstime.com

Türk Dil Kurumu’na göre sözlük anlamı olarak dövme şu şekildedir: Deriye iğne benzeri sivri uçlu bir aletle yazılan ya da çizilen şekillere yazılara dövme denir. Peki, dövme yaptırmak günah mı? Bu konu son derece hassas ve önemli bir konu. Birçok İslam alimi bu konuyu enine boyuna tartışıp açıklamıştır. Gelin biz de bu konuya açıklık getirelim.

Önemli bir soru; dövme yaptırmak günah mı?

Bu sorunun yanıtını kesin olarak yanıtlamam pek mümkün değil. Çünkü dövmenin yapılış biçimine ve içeriğine göre sorunun cevabı değişir. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de dövme yaptırmak ile ilgili herhangi bir emir ya da buyruk buyrulmamıştır. Ancak Kur’an-ı Kerim’de sıklıkla bir insanın kendi bedenine zarar vermemesi konusu vurgulanmıştır. Fiziksel ya da zihinsel sağlığımızı tehdit edici her türlü davranış, hal ve hareket dinimizce günah kabul edilmiştir. Çünkü bu can Allah’ın bir emaneti.

Herkes doğar, yaşar ve ölür. Bu çizgide bir insan önce kendi nefsine, bedenine hakim olmalıdır. Kendi sağlığını bozacak şeylerden kesin olarak uzak durmalı, yaşamını ona göre idame ettirmelidir. Cenabı Hakk’ın biz müminlere verdiği bu bedene iyi bakmalı, aşırıya kaçmadan, olması gerektiği gibi yaşamalıyız.

Kur’an’da kesin bir şekilde sağlığa zarar veren şeylerin yapılmaması gerektiği vurgulanmıştır. Bu nedenle eğer dövme yapılan yer hijyenik değilse ya da bedene zarar verecek türdense yapılmaması uygundur. Ayrıca dinimizce uygun olmayan resim veya şekiller dövme olarak yapılmamalıdır. Dövme yaptırmak günah değildir ancak caiz de değildir. Çünkü Yaradanın yaratmış olduğu şekle müdahaledir.

Abdest geçerli sayılır mı?

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından dövmeyle ilgili birtakım önemli açıklamalar yapılmıştır. Çünkü bu konu halk tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı’na çoğu kez sorulagelmiştir. Dövme yaptırmak kesin olarak günahtan sayılmasa da caiz değildir. Öte yandan dövme, derinin altına nüfuz ettiği için suyu geçirir. Dövmenin olduğu yer suyla temas eder. Dolayısıyla normal abdest ya da gusül abdesti dövmeli bedende de uygun bir şekilde alınabilir.

Dövmenin, gusül abdest alındığında her yerin ıslanması söz kaidesi geçerli olduğu için abdesti bozmadığı bilgisi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından verilmiştir. Dövmenin caiz bulunmamasının nedeni ise vücuda zarar verip vermediği konusudur ve fıtrata müdahale konusudur.

Yapışkan olan, derinin üstünde kalan geçici dövmeler ise farklıdır. Bu tür dövmeler derinin üzerinde olduğu için dövmenin altındaki deriye su nüfuz edemeyeceği için geçici olarak tabir edilen bu tür dövmelerde gusül abdesti geçerli olmaz.

Anadolu’da dövme kültürü

Dövme yaptıranların sadece genç nesil olduğunu düşünmek doğru değildir. Dövme özellikle Güneydoğu Anadolu’da bazı kadınların kök boyası ile yüzlerine yaptırdıkları bir şeydir aynı zamanda. Bu dövmeler derinin altında nüfuz ettiği için abdesti bozmaz. Ve alınan gusül abdesti de geçerli olur.

Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde sıklıkla yüze ve ellerin üst kısmına uygulanan dövmelerin yeşil tonda olanlarına “Dek” adı veriliyor. Bugünlerde eski zamanlardaki yaygınlığını yitiren bu tür dövmeler günümüzde neredeyse unutulmaya yüz tutmuş durumda. Yaşlı teyzelerin yüzlerinde ve ellerinde kaldı denilebilir.

Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’da yaygın olan dek dövme günümüzde yeni nesil tarafından pek tercih edilmiyor. Dövme yaptırmak isteyen bu yörelerin gençleri ise yeni tür dövmelerden yana tercihlerini kullanıyor.

Kısaca özetleyecek olursak; dövme yaptırmak ile ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de bir ayet buyrulmamıştır. Çünkü kitabımız bu tür konuların çok üstünde bilgiler buyurur. Genel olarak sağlığımıza dikkat etmemiz gerektiği Kur’an-ı Kerim’de vurgulanmıştır. Müminler bu bilgiler doğrultusunda caiz olmayan bu olayı yaptırıp yaptırmamakta kendi inisiyatiflerini kullanarak kendi beden sağlıkları için en hayırlı kararı vermelidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.