Dua etmenin psikolojik faydaları nelerdir?

Dua Contributor
dua etmenin psikolojik faydaları
Prasit Rodphan-Dreamstime.com

Neden dua ederiz? Daha doğrusu neden dua etmeliyiz? Dua etmenin psikolojik faydaları nelerdir? İslam dininin en güzel dua örnekleri nelerdir? İnsanın rahatlamasına büyük katkı sağlayan dualar aslında ne içindir? Tüm bu soruların yanıtlarını, bilimsel verilerin ve tabii Kur’an-ı Kerim’in rehberliğinde gelin birlikte bulmaya çalışalım.

Dua nedir? Ne işe yarar?

Hiç düşündünüz mü bir insan bu dünyaya neden gelmiştir? Yüce Allah neden insanları yaratmıştır? Bu fani dünyaya geliş amacımız ne olabilir? Sadece yemek yemek, uyumak, çalışmak, aile kurmak, eğlenmek için gelmiş olamayız öyle değil mi? Zaten öyle değil!

Cenabı Hakk insanları çok özel ve önemli bir gaye için bu fani dünyaya getirmiştir. Allah biz aciz kullarını varlığını kabul etmemiz, Allah’a iman etmemiz, ibadet etmemiz için yaratmıştır. Her lahzada Yüce Rabbimizin varlığını kabul etmemiz, her amelimizde Allah’ın tek olduğuna, tüm kainatın yegane yaratıcısının Allah’ın olduğuna bu fani dünya yaşamının her salisesinde farkında olarak hayatımızı sürdürmemiz amacıyla yaratıldık.

Peki, dua nedir? Neden dua etmeliyiz? Dua, en basit tanımıyla yakarış anlamına gelir. Allah’a yalvarma, yakarış için söylenen kutsi sözlere dua denir. Neden dua ederiz? Neden dua etmeliyiz? Bu fani dünyaya geliş amacımızı yerine getirebilmek için! Allah’ın varlığını her an hatırımızda tutarak bu dünyayı yaşayabilmek için.

Kur’an-ı Kerim’de dua ile ilgili ne buyrulmuştur?

Şüphesiz kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de dua etmekle ilgili birçok ayet mevcuttur. Bu ayetlerden biri de şu şekildedir:

“Kullarım sana, benden soracak olurlarsa, şüphesiz ki ben onlara yakınım. Dua edenin duasına icabet ederim. (Öyleyse) onlar da benim davetime icabet etsinler ve bana iman etsinler ki (akıl, doğruluk ve olgunluk sahibi olan) rüşt ehlinden olsunlar.” (Bakara Suresi, 186. Ayet)

Bu ayeti kerimeden de anlaşılacağı gibi Kur’an-ı Kerim’de Yüce Rabbimiz kullarına dua etmelerini buyurur. Dua edenlerin dualarında Allah’a yakardıkları istek ve dileklerinin hayırlıysa kabul olacağı, Kur’an’da sık sık geçmektedir. BU açıklamalarımızdan da anlayacağınız üzere duanın asıl amacı Allah’a kulluk edebilmektir.

Dua etmek ayrıca insanın psikolojisine de çok iyi gelir. Her şeyden önce dua ederken yalnız olmadığımızı hatırlarız. Hepimiz zaman zaman kendimizi çaresiz, güçsüz, savunmasız, mutsuz ya da yalnız hissetmişizdir. Oysa aslında biliriz ki Yüce Allah her zaman bizimledir.

O, bize, Kur’an-ı Kerim’de de buyrulduğu üzere şah damarımızdan dahi yakındır. Bu durumda kendimizi yalnız hissetmemiz doğru değildir. Ne zaman kendimizi yalnız, çaresiz, savunmasız, güçsüz, muhtaç hissetsek dua edelim. Zaten halihazırda bunu yapanlar da bizi çok iyi anlayacaklardır. Dua ettiğimiz zaman tüm o kederimiz, yalnızlık hissimiz ortadan kalkar. Tüm kainatla birlikte bizleri yaratan Cenabı Hakk’ın varlığını teşbih etmek, zikretmek bizlere güç, güven hissi verir.

Mutlu olmak için mi yaratıldık?

Yüce Allah biz kullarını mutlu olmamız için mi yaratmıştır? İslam felsefesine ait bu konu çok derin bir konudur. Araştırmaları uzun yıllardır yapılagelmiştir. O nedenle bu konuyu birkaç cümleyle açıklayabilmek güçtür. Ancak en yalın haliyle bu soruyu yanıtlayalım; hayır! İnsan bu fani dünyaya Allah’ın tek oluşunu, bizleri ve tüm kainatı yarattığını bilmemiz ve ona iman etmemiz için bizleri yarattı.

Mutlu olmak tabii ki her insanın hakkı. Ancak sadece mutlu olmak amacımız değil. Aradaki farkın idrakıyla tevekkülle ve Yüce Allah’ın bizlere halk ettiği kaderle yaşamak bizlerin en büyük dünya ameli. Rabbimiz her edilen hayır duasını kabul eylesin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.