Duaların kabul olduğu geceler hangileridir?

Önemli Günler Contributor
duaların kabul olduğu geceler
Akulamatiau-Dreamstime.com

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in hadislerinde duaların kabul olduğu geceler yer alır. Bu gecelere gerektiği değeri vermek, dua etmek ve ibadette bulunmak Müslüman açısından faydalı bir iştir.

Hadiste duaların kabul olduğu geceler hangileridir?

Ebu Ümame’de rivayet edildiği üzere Hz. Muhammed bazı gecelerde dua etmenin önemine işaret etmiştir. Söz konusu hadisi şerifte bu gecelerle alakalı şöyle buyrulur:

“Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Bunlar Recep’in ilk Cuma gecesi, Şaban’ın ortasında bulunan Berat gecesi, Cuma gecesi, Ramazan ve Kurban Bayramı geceleridir.” (Camiu’s-Sağir)

İslam inancında Cuma günlerine, kandil ve bayram gecelerine büyük bir önem verilir. Bu günlerde daha fazla ibadet etmeye ve insan sevindirilmeye önem verilir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in hadisinden de anlaşılacağı duaların kabul olduğu geceler, önem verilen zaman dilimlerine tekabül eder.

Berat gecesinin önemi nedir?

Üç aylar arasında yer alan bazı geceler, Müslümanlar için kutsal sayılırlar. Bu gecelerden bir tanesi de Şaban ayının ortasına gelen Berat Gecesi olarak bilinir. İslami kaynakların bir kısmında bu geceden rahmet ve mübarek gece şeklinde bahsedildiği de görülür.

Kandil sayılan zamanlardan biri olan Berat gecesi, diğer günlerden bir miktar farklı geçirilir. Buna göre, söz konusu gecede ibadete daha fazla zaman ayrılması Müslümanlar için bir gelenek halini almıştır. Bazı hadislerde Berat gecesi yapılan ibadetin kıymetinden ve af dileyenlerin bağışlanmasının da daha fazla olduğundan bahsedilir.

Dini kaynakların büyük bir bölümünde kandil geceleri detaylı bir biçimde anlatılır. Bunlardan da görüleceği üzere Berat gecesi, fazilet bakımından oldukça zengindir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in de bu geceyi türlü ibadetler yaparak ihya ettiği rivayet edilen bilgiler arasındadır.

Bayram geceleri dua ve ibadet halinde olmanın önemi nedir?

Hadislerde bahsi geçtiği üzere, bayram gecelerinde edilen dualar da geri çevrilmez. Bu bakımdan, bayram geceleri fazilet bakımından zengin sayılan özel zamanlar arasında yer alır. İslam inancında ve Müslüman toplumlarda dini bayramların yeri büyüktür. Bu zamanlarda yapılan ibadetler ve toplumsal dayanışma da bu önemin somut birer örneğidir.

Bayram geceleri, toplum arasında arefe günü gecesi olarak da bilinir. Müslüman toplumların geleneklerine göre bu gecelerde yalnızca ibadet yapılmaz, aynı zamanda birtakım bayram hazırlıkları da yapılır. Bu hazırlıkların başındaysa; beden, giysi ve çevre temizliği yapmak, güzel kokular sürünmek ve güler yüzlü olmak gelir.

Ramazan ve Kurban Bayramı gecelerini ibadetle ihya etmek isteyenlerin yapabileceği çok şey vardır. Namaz kılmak, Kur’an-ı Kerim okumak, dua etmek, tövbe vermek, sadaka dağıtmak ve zikir çekmek bu işlerin başında gelir. Salih bir kimseye düşen vazife, bu mübarek zamanların kıymetini bilmek ve bunlardan bolca istifade etmeye çalışmaktır.

Kısacası, Allahü Teala kulunun duasını kabul etmek üzere ona bazı lütuflar ve sebepler vermiştir. Duanın geri çevrilmediği günler, geceler ve meleklerin amin diyerek duaya katıldığı vakitler de bunun bir örneğidir. Dua ve tövbe kapısı, insana ölüm anında olmadığı sürece her zaman açıktır. Ancak hadislerde geçen özel gecelerin ve zamanların fazileti bir kısım daha fazladır.

Dua, kulu Allah’a yakınlaştıran bir eylemdir. Dolayısıyla da en fazla yapılan ibadetlerden biridir. Bu bakımdan duaya yalnızca faziletli gecelerde değil sürekli devam edilmesinde kişi için büyük yarar vardır. Bizlere düşen duayı dilden düşürmemek ve bunun faziletinde istifade etmeye çalışmaktır.

YAZI: İPEK ATACAN

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.