Duha Suresi’nin fazileti nedir?

Dua Contributor
Ayasofya Camii
Ayasofya Camii. Raimond Klavins-Unsplash

Kur’an-ı Kerim’de 93. Sırada yer alan ve 11 ayetten oluşan Duha Suresi’nin fazileti oldukça büyüktür. Hem kısa olmasından hem de içerdiği anlamdan dolayı sıklıkla ezberlenen surelerden biridir. Hadislerde de Duha Suresi’nden bahsedilerek yetimler için ne kadar önemli olduğu belirtilir.

Kuşluk vakti anlamına gelen bu surenin inme sebebi nedir?

Hz. Muhammed henüz çok küçükken annesini ve babasını kaybetti. Ardından dedesinin yanında yaşasa bile o da erken vakitte vefat etti. Bu nedenle Hz. Muhammed yetim olarak büyüdü ancak Allah onu hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Allah’a iman etmeyenlerse Hz. Muhammed’in yalnızlığını onun yüzüne vurmayı tercih ettiler.

Kısa bir dönem Cebrail, Allah’ın emriyle Hz. Muhammed için vahiy getirmedi. Bunun ardından Mekke’de bulunanlar Hz. Muhammed’e Allah’ın ve Cebrail’in onu terk ettiğiyle ilgili sözler sarf ettiler. Hz. Muhammed bu sözler sebebiyle üzülünce de Cebrail yeryüzüne gelerek Duha Suresi’nin ayetlerini indirdi.

Bu surenin en büyük özelliği hem Hz. Muhammed’in hem de diğer yetimlerin yalnız olmadığını göstermektir. Allah’ın her daim onlarla birlikte olduğunu, aileleri olmasa bile Rablerinin yanında olduğunu anlatır. Böylece yetimlerin içindeki yalnızlık hissini gidermeyi, onları Allah’a yakınlaştırmayı amaçlar.

Vedduha Suresi’nin anlamı nedir?

Kur’an-ı Kerim’de bulunan önemli surelerden biri Duha, diğer ismiyle Vedduha Suresi’dir. İçeriğindeki ayetler Allah’ın varlığını ve sahip olduğu gücü bir kez daha gösterecek biçimdedir. Rabbin, öyle hissetseler bile kullarını hiçbir zaman yalnız bırakmadığını, onlara veda etmediğini anlatır.

Bu sure, kuşluk vaktine yemin edilerek başlanır. Allah’ın Hz. Muhammed’e küsmediğini, müşriklerin söylediğine inanmaması gerektiğini anlatır. İleride yaşanacak güzelliklerin Allah’tan kaynaklı olacağı, bu sebeple iman ve ibadet edilmesi gerektiği söylenir. Yoksulları zengin edenin de Allah’tan başkası olmadığı anlatılır.

Duha Suresi’nde yetimlere sahip çıkmak, onları hor görmemek, haklarını daima gözetmek emredilir. Ayrıca bir müminin kendisinden yardım istendiği zaman muhakkak yardım etmesini, karşısındaki kişiyi aşağılamaması gerektiği buyrulur. Daima Allah’ın yolundan ilerlemeyi, ahiretin dünyadan daha hayırlı olduğunu unutmamak gerektiği anlatılır.

Hadislerde Duha Suresi’nin fazileti nasıl bildirilir?

Sahip olduğu özellikler sayesinde Duha Suresi’nin fazileti oldukça fazladır. Allah, bu sureyi okuyan kimselerin kendilerine, ailelerine ve sevdiklerine Mahşer gününde şefaat izni verir. Özellikle tövbe ederken, günahların bağışlanmasını dilerken, ahireti güzelleştirmek isterken bu sure okunmalıdır.

Sabah ve akşam yedişer kez okunduğu zaman kişinin sahip olduğu eşyalar kaybolmaz. Aynı zamanda hastalıklardan, kazalardan ve belalardan korunma şansı sunar. Kişinin yakınları da bu sureden dolayı Allah’ın koruması altına girerek zarar görmez.

Sevdiğine kavuşmak isteyen kimseler için okuması önerilen bir suredir. Kapalı kapıların açılması, zenginlik, zorluklar için kolaylık istendiği zamanlarda da okunabilir. Sürekli okunması halinde kişi, yaşadığı bunalımlardan ve sıkıntılarından kolayca kurtulur. Özellikle sabah namazlarından sonra okunması o gün yaşanacak tüm kötülüklerden korunmayı sağlar.

Ev içinde geçimsizlik yaşandığı zaman, eşlerle ilgili sorunlar oluştuğunda Duha Suresi okunabilir. Bu sure evi cinlere, vebaya ve tauna karşı da koruyarak huzurun sağlanmasına destek olur. Hane içinde yaşanan herhangi bir olumsuzlukta okunması durumunda sıkıntılar kolayca çözüme kavuşur.

Kısaca, Duha Sure’nin inme sebebi yetim olan Hz. Muhammed’in ailesi olmasa bile Allah’ı olduğunu göstermektir. Bu bağlamda, yetimler nasıl Allah tarafından korunuyorsa onları da Allah rızası için korumak gerekir. Özellikle ev içindeki geçimsizliklerde, yaşanan zorluklarda, kaybolan eşyaların bulunmasında ve kötülüklerden korunmak için bu sure okunabilir.

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.