Dünya için arıların önemi

Doğal Çevre Contributor
kelsey-brown-DUH-BOpXtAA-unsplash
Kelsey Brown-Unsplash

Dünyada devam eden süreklilik ve ekosistemin korunması açısından arıların önemi göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür. Yapılan birtakım araştırmalarla bu önem kanıtlanmış, hatta bazı bilim adamları insanları arıları koruma konusunda uyarmıştır.

Yakın bir tarihten başlamak üzere, arıların yılın belli dönemlerinde kitlesel olarak öldükleri görülüyor. Bu durum sebebiyle de arılar ve dünya yaşamındaki önemleri hakkında daha fazla merak uyanıyor. Ölümlerin sebebi hakkında; pestitler, bulaşıcı hastalıklar ve genetiği değiştirilmiş bitkiler gibi farklı görüşler var.

Arıların doğaya sağladığı faydalar nelerdir?

Arılar, doğal tozlaştırıcılar arasında yer aldıkları için ekosistemin olmazsa olmaz bir parçasıdır. Buna göre, dünya üzerindeki çiçeklerin tozlaşmasının neredeyse tamamına yakınının arılar sayesinde gerçekleştiği bilinir. Bu bakımdan arılar hem bitki örtüsünün devamlılığını sağlarlar hem de biyolojik çeşitliliğin oluşumuna katkıda bulunurlar.

Arılar tarafından tozlaştırılan bitki ve tarım oranlarının verimi daha yüksek olur. Bu bakımdan, arıların önemi ekonomik açıdan da hissedilir. Bazı kültür bitkilerinin yetişmesi de yine arılara ve onların yaptığı işe bağlıdır. Kakao ve vanilya yalnızca arılar tarafından tozlaştığında yetişebilir.

Kur’an-ı Kerim içerisinde arıların önemi nasıl anlatılır?

Kur’an-ı Kerim içerisinde zikredilen bazı hayvanlar vardır. Bunlardan biri de arılar olarak görülür. Bu bakımdan, arılarla ilgili ayeti kerimelerde şöyle buyrulur:

“Ve Rabbin bal arısına şöyle ilham etti: ‘Dağlardan, ağaçlardan ve insanların kurduğu çardaklardan kendine yuvalar edin. Sonra her türlü besleyici üründen ye; Rabbinin koyduğu kanunlara boyun eğerek çizdiği yollardan git!’ Onların karınlarından, farklı renk ve çeşitlerde şerbet çıkar ki onda insanlara şifa vardır. İşte bunda da düşünen bir topluluk için açık delil bulunmaktadır.” (Nahl Suresi, 68 ve 69. Ayet)

İlgili ayetten anlaşılacağı üzere arılar, dünya üzerinde kendilerine Allah tarafından izin verilen ölçüde yaşarlar. Arıların Allah’ın çizdiği yoldan gitmesi konusu da günümüzde yapılan bazı bilimsel çalışmalarla desteklenmiştir. Bu bağlamda, arılar yönlerini; güneşe, manyetik alana ve daha pek çok unsura göre ayarlamaktadır. Hatta çiçek alanlarını da birbirlerine daire ve çokgen çizerek anlatırlar.

Balın faydaları nelerdir?

Kur’an-ı Kerim ayetlerinde ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in hadislerinde işaret edildiği üzere fal, insan sağlığı açısından büyük bir nimettir. Bu bakımdan eski çağlardan bu yana en fazla tüketilen besin kaynakları arasına girmeyi başarmıştır. Yunan ve Mısır medeniyetleri tarafından yoğun şekilde tüketilen bu kaynak, bazı ülkelerde tıbbi bir zorunluluk olarak kabul edilir.

Günümüzde besin kaynaklarının, insan sağlığı üzerindeki etkileri hakkında birtakım bilimsel çalışmalar yapıldığı görülmektedir. Bal hakkında yapılan araştırmalar da bu besinin tam bir şifa kaynağı olduğunu gösterir. Bu bakımdan bal, pek çok hastalığa karşı doğal bir tedavi yöntemi olarak kabul edilir.

Soğuk algınlığı, kronik öksürük ve bazı kalp hastalıkları; balın tedavi edebildiği sağlık problemleri arasındadır. Bunun yanı sıra düzenli bal tüketiminde; kilo sorununun, uyku düzensizliklerinin ve ülser gibi bazı mide rahatsızlıklarının da giderilebildiği görülür. Yani bal, tatlı lezzetinin yanı sıra Allah tarafından verilmiş büyük bir nimettir.

Sonuç olarak, dünya üzerinde yer edinen her bir canlı bu düzenin korunmasında farklı roller oynar. Son zamanlarda yapılan araştırmalarda arıların ekosistem düzeni bakımından oldukça büyük bir role sahip olduğu kanıtlanmıştır. Kur’an’da da zikredilen bu canlıları korumak, dünyadaki dengenin devamlılığı ve gelecek açısından son derece önemlidir.

YAZI: İPEK ATACAN