Dünya Müslümanları İle İlgili 5 Gerçek

Kültür Contributor
dünya Müslümanları
David Pillow-Dreamstime.com

Dünya toplumlarını birbirinden ayıran ya da birleştiren din olgusu içinde dünya Müslümanları hatırı sayılır bir yere sahiptir. Politik ya da siyasi olarak ne yaşanırsa yaşansın din kaynaklı bir temeli olduğu aşikar olan günümüzde, ayrıştırmanın en fazla yapıldığı alan da dini alandır.

Bu öyle etkin bir olgudur ki dünyada en fazla bağlıya sahip olan semavi dinler arasında lobi faaliyetlerinin yürütülmediği bir alan neredeyse yok gibidir. Bu lobi faaliyetlerinin en korkuncu da günümüzde İslam dininin adının hep terörle anılmaya çalışılmasıdır.

Her ne kadar diğer semavi dinler İslam dininin dünyaya hakim kılmak istediği adalet ilkesini yerle bir etmeye çalışsa da önüne geçilemez bir şekilde İslam dini bağlılarını arttırmaktadır.

En kalabalık Müslüman nüfus olan ülke hangisidir?

Dünya üzerindeki en fazla Müslüman sayısına sahip ülke 205 milyon ile Endonezya’dır. Nüfus sayısına göre Endonezya’yı Pakistan, Hindistan ve Bangladeş izler. Genel olarak bakıldığındaysa dünya üzerinde var olan tüm ülkelerde Müslüman kardeşlerimiz mevcuttur. İsrail de bile Müslüman nüfusun oranı %18 olarak bildirilmiştir.

Dünyadaki Müslüman sayısı kaçtır?

2020 yılının son verilerine göre dünya nüfusu 7.7 milyardır. Bu nüfus içinde en fazla mensubu bulunan dinlerse Hristiyanlık ve Müslümanlıktır. Müslüman nüfusun dünya genelindeki yüzdesi yaklaşık %23 olarak bildirilmiştir. Buna mukabil Hristiyan nüfus %32 olup geriye kalan %45,6’lık kesim diğer din mensupları ve inanmayanlardan oluşmaktadır.

İslam dini yayılmaya devam etmekte midir?

2019 yılında Amerikan merkezli Pew Araştırma şirketinin yaptığı bir araştırma sonucuna göre İslam dini dünya üzerinde en fazla yayılan dindir. Bu yayılma hızına göre yaşadığımız yüz yılın sonunda Müslüman nüfusun Hristiyan nüfusu geçeceği öngörülmüştür.

Dünyada en az Müslüman olan ülke hangisi?

Ne mutlu ki dünyada hiç Müslüman nüfusun olmadığı ülke var mı sorusunun karşılığı hayırdır. Fakat Müslüman sayısının yüzdesel olarak 0,1 olan ülkeler mevcuttur. Bunlardan bazıları; Vatikan, Tayvan, Güney Kore, Porto Riko, Papua Yeni Gine gibi ülkelerdir.

Dünya Müslümanları: Ses getiren Müslüman ünlüler kimlerdir?

Bu konuda oldukça ilginç hikayelere tanık olunmaktadır. Bunlardan belki de en ilginci Hollanda’da aşırı sağcı milletvekili Joram Van Klaveren. İslam karşıtı bir kitap yazarken araştırmaları sonucu İslam’ı seçmiş ve 2019 yılının Ekim ayında şehadet getirerek Müslüman olduğunu açıklamıştır. Yazmakta olduğu kitabın da yönünü değiştirerek gayrimüslimlere karşı İslam’ı savunan bir kitap haline getirmiştir.

Diğer bir isim ABD’li şarkıcı Sinead O’Connor’dur. Ünlü şarkıcı sanat hayatı boyunca savaş karşıtı çıkışlarıyla tanınmış, yaptığı bir röportjda intihar düşünceleri içindeyken İslam ile tanıştığını ve İslam’ı seçtiğini açıklamıştır. Sanatçı Müslüman olduktan sonra adını Şüheda olarak değiştirmiştir.

Dünyaca olan ünü sebebiyle Müslüman olarak ses getirenlerden biri de İngiliz sanatçı Cat Stevens’dır. Müziği bıraktığını açıkladıktan sonra İslam’ı seçerek Müslüman olmuş ve Yusuf İslam adını almıştır.

Saymamız gereken isimlerden bir de Muhammed Ali’dir. Yaşadığı ABD topraklarında karşılaştığı ırkçılığı, bizzat kendisine bir restoranda zenci olduğu için yemek servisi yapılmaması ile yaşamıştır. Bu olaydan sonra aile kökenlerini, neden yaşadığı ülkeye gelindiğini araştırmaya başlamış ve Afrika’da yaşayan dedelerinin Müslüman olduğunu öğrenmiştir. Bu bilgiden sonra İslam dinini araştırdığında ırkçılığa karşı, adaleti emreden bir din olduğunu görerek İslam’ı seçmiş ve Muhammed Ali ismini almıştır.

Son örneğimiz yine ABD’den. Malcom X. Malcom X’in İslam’a girişi siyasi bir dava sebebiyle hapishanede bulunduğu sürede siyahi milliyetçi Eliyah Muhammed ile tanışması sayesinde olmuştur. Daha sonra ırkçılığın İslam düşüncesine aykırı olduğunu düşünerek Eliyah’ın örgütünden ayrılarak kendi yolunu çizmiş ırkçılığa karşı son nefesine kadar savaşmıştır. İsmindeki “X” davanın isimsiz savunucusu anlamına gelir.

YAZI: ŞEBNEM CENGİZALP

 

 

 

 

 

 

 

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.