Dünya tarihinde bulunan aşıların önemi nedir?

Fiziksel Sağlık Contributor
bulunan aşıların önemi
Markus Spiske-Unsplash

Virüslerden kaynaklanan hastalıkların yayılımının önüne geçmek için bulunan aşıların önemi anlaşılır. Toplumun her kesiminde etkili olan ve bağışıklığın güçlenmesine yardımcı olan aşıların temel amacı insan sağlığını korumaktır. Bu nedenle, bebeklikten itibaren çeşitli aşıların yaptırılması önemlidir.

Aşıların önemi nedir?

Aşılar, hastalık üreten bakteri ve virüslere özel olarak üretilen kimyasallardır. Genellikle hastalığın kontrollü bir biçimde insana aktarılarak bağışıklık elde etmesi sağlanır. Bu sayede karşılaşılan güçlü virüsler vücutta etki gösteremeyecek kadar güçsüz hale gelir.

Aşıların gelişmesi için uzun bir süre gereklidir. Farklı fazlardan geçtikten sonra insanlar üzerinde denenmeye başlanan aşılar, ciddi yan etki göstermediklerinde seri üretime başlanabilir. Ancak insan sağlığına zarar veren aşılar önceki aşamalarda değişikliğe uğrar.

Bazı aşıları hayat boyu bir kez olmak yeterliyken, bazı aşıları dönem dönem olmak gerekir. Hastalığı yayan bakteri ve virüslerin değişim geçirmesi sebebiyle etkisiz kalan aşılar düzenli olarak yenilenme içindedir. Bu bağlamda, bir aşının uygulanması gereken zaman dilimleri ve aşının etkili olduğu süre değişiklik gösterebilir. Ancak insan sağlığını koruma amacı hep sabit kalır.

En önemli aşılar hangileri?

Bilim üzerine inşa edilen temelleri kullanarak sürekli güncellenir. Günümüzde yapılan aşı çalışmaları da tarih boyu yapılan bilimsel çalışmaların devamıdır. Bu nedenle tarihte bulunan önemli aşıların bilinmesi araştırma sürecini olumlu etkileyen faktörlerden biridir.

Dünya tarihindeki ilk aşı çalışmaları milattan önce 200 yılında başlamıştır. Hastalık, o dönemde oldukça yaygın ve öldürücü olan çiçek hastalığıdır. Ardından hayvanlar üzerinde etkili olan bazı aşılar insan vücudunda denenmeye başladı. Ancak istenen sonuçlar tam anlamıyla alınamadığı için aşı çalışmaları uzun süre olduğu yerde kaldı.

Bilimsel olarak yapılan ve başarıya ulaşan ilk aşı çalışmaları arasında çiçek hastalığı hariç kuduz aşısı, insan papilloma virüsü aşısı, kolera virüsü, difteri gibi aşılar yer alır. Teknolojinin günümüzdeki kadar etkili olmadığı 1980 yıllarında başlanan aşılar ortalama 20 ile 40 sene arasında üretilmekteydi.

Bebeklikten beri yapılmakta olan kabakulak, kızamıkçık, kızamık, hepatit B, tüberküloz gibi aşılar da geçmiş dönemde bulunan önemli aşılar arasındadır. Uzmanlar tarafından belirlenen zaman dilimlerinde aşı olunması toplumsal sağlığı korumak adına önemlidir.

Toplum sağlığı için bulunan aşıların önemi nasıl anlaşılır?

Toplum için bulunan aşıların önemi kitlesel olarak sağlığın kötü yönde etkilenmesiyle anlaşılır. Bulaşıcı ve farklı tehlikeleri bulunan hastalık yapıcı sebepler insan yaşamını güçlendirir. Bu duruma engel olmak adına aşısı bulunan hastalıklar için vücudu korumak gerekir.

İnsan vücudu, Allah’ın verdiği ve korunması gereken bir emanettir. Vücudu korumak için uygulanması gereken yöntemlerden biri de hastalıklardan kaçmaktır. İnsan hasta olduğunda tedavi aramakla yükümlü olduğu gibi hastalıklardan kaçma konusunda da yükümlüdür. Gerekli durumlarda aşı olarak bakteri ve virüslerin öldürücü zararlarından kaçılmalıdır.

Önü alınamayan hastalıklar dünya geneline yayılarak pandemi oluştururlar. Hastalıkların öldürme derecesinin yüksekliğine bağlı olarak insan neslinin son bulması söz konusu olabilir. Ayrıca mutasyon geçirebilen virüs ve bakteriler diğer canlıların hayatını riske atabilir. Alınan tedbirlere uyulması, bulunan aşıların olunması dünyanın geleceğini değiştirebilir.

Kısaca, aşılar insanların sağlıklı kalması için üretilen biyolojik sıvılardır. İçlerinde bulunan antijenlerden kaynaklı olarak pek çok hastalığın yayılmasının önüne geçerler. Sağlık sektöründe yaşanan zorlukların hafifletilmesine, kitlesel ölümlerin ve hastalıkların yaşanmamasına yardımcı olurlar. Uzmanlar tarafından yapılması önerilen aşılar vakit kaybetmeden yaptırılmalıdır.

YAZI: İPEK ATACAN

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.