Dünyaya Hükmetmiş Müslüman Kadın Hükümdarlar!

Tarih Contributor
Photo 155111514 © Szefei - Dreamstime.com

Kadınlar pek çok rolü üstlenerek önemli işleri başarırlar. Peki, Müslüman kadın hükümdarlar kimlerdir? Aynı anda birden fazla iş yapabildikleri için her konuda başarı sağlarlar. Tarihin önemli dönemlerinde de hükümdarlık yapmışlardır. Bu kadın hükümdarların bazı ortak özellikleri bulunur.

Özgüven: Kadınlar özgüvenlidir. Bu sebeple hata yapmaktan korkmazlar. Yönetici kadınlar ise riskli davranışlarda bulunurken tereddüt etmez ve başarılı olurlar. Hangi dönemlerde olursa olsun aldıkları kararların güzel sonuçlarını alırlar.

Kendilerine güvenirler. Bu sebeple kötülüklerini isteyen diğer insanların güzelmiş gibi görünen düşüncelerine kulak asmazlar. İddialı davranışlarda bulunsalar bile bunu düşünerek yaparlar.

Yardımseverlik özellikleri nasıl öne çıkar?

Allah, İslam’da yardımsever olmayı emretmiştir. Diğer kimselere yardım etmek, zor durumdakilere destek olmak gerekir. Kadın hükümdarlar da halklarına destek olmuştur.

Yardımsever olmak Müslüman kadın hükümdarlar için bir ibadettir. Halkın sorunlarını çözmek için çaba harcamışlardır. Aynı zamanda yaptıkları zekat, sadaka, kurban gibi ibadetlerde yoksul olan halka yardım dağıtmışlardır.

Adalet: Bir ülkenin yönetimi için adalet şarttır. Adaletin olmadığı ülkelerde karışıklıklar baş gösterir ve önlenmesi çok zor olur. Müslüman kadın hükümdarlar da adil olmaya özen göstermiştir.

İslam’a göre bir hükümdarda olması gereken şeylerden biri adaletli olmaktır. Allah, kullarına haksızlık etmediği için kullar da birbirine haksızlık etmemelidir. Yönetimde Hz. Muhammed’i örnek alan kadın hükümdarlar, adaletten şaşmamışlardır.

Yaratıcılık: Kadınlar en çok yaratıcı oldukları için işlerinde başarılı olurlar. Bir liderde de olması gereken en önemli özelliklerden biridir. Yeni fikirler oluşturmak, savaş stratejileri belirlemek, yönetimde değişiklikler yapmak gibi yaratıcı fikirler belirlemek yönetici kadınlar için kolaydır.

Zeka: Her yönetici zeki olmalıdır. Olacak şeyleri önceden düşünmek, işlerin kötü giderse ne sonuçlar doğuracağını bilmek gerekir. Kadınlar da zekalarını kullanarak pek çok işin üstesinden gelmişlerdir.

Kadınlar erkeklere göre biraz daha kıvrak zekaya sahiptir. Daha hızlı düşünüp daha hızlı kararlar verebilir. Bu sebeple Müslüman kadınlar da Allah’ın kendilerine verdiği zekayı kullanmıştır. Kendilerini geliştirmek için dünyadaki tüm yenilikleri takip etmiştir. Çok kitap okumuş, çok dinlemiş ve çok görmüşlerdir.

Dua etmek Müslüman kadın hükümdarlar için neden çok önemli?

Bu özel kadınlar dinlerine bağlı olmuşlardır. İslam’a uygun hareket etmişlerdir. Yapacakları önemli işlerde Allah’a dua etmeyi ve Allah’tan yardım dilemeyi unutmamışlardır. Allah’ın hayırlı işlerde kendilerine yardımcı olacağını bilirler.

Dua etmek hem bireysel hem de toplumsal fayda sağlar. Bu sebeple dua eden kişilerin işleri yolunda giderler. Eğer bir şey hayırsızsa, dua kabul olmaz ve hükümdarlar da bu kararlarından vazgeçerek yenilerini oluştururlar. Allah’ın kabul edeceği ve seveceği işler yapmak, kadın hükümdarların birinci gayesi olmuştur.

Güçlü olmak: Kadınlar, fiziksel olarak erkeklere kıyasla daha güçsüzdür. Allah, kadın kullarını daha narin yaratmıştır. Fakat kadın bir hükümdarın hükmetmek için güce ihtiyacı vardır. Bu sebeple sayısız eğitimden geçerek diğer insanlara karşı kendini savunabilir. Savaşlarda orduyu komuta edebilir.

Kadınlar aynı zamanda ruhsal olarak da güçlüdür. Sorumluluk bilincinde olan bir kadın komutan, diğer işlerin kendini yıldırmasına izin vermez. Geçtiği sayısız zorluk bulunur. Bunlara rağmen hedefinden şaşmadan yönetmeye devam ederler.

Kadınlar erkeklere göre daha duygusaldır. Bu sebeple yönetici oldukları durumlarda duygularını kontrol altında tutmayı başarmak onlar için önemlidir. Yenildiklerinde pes etmemek, beraber çalışılan kişiler ile iyi ilişkiler kurmak kadınlar için daha kolaydır.

Müslüman kadınlar, gereken birçok durumda dünyayı hükmetmiştir. Emri altında bulunan herkes, kadınların yönetim gücüne hayranlıkla bakmışlardır. Pek çok özelliğe sahip oldukları için yönetimleri diğer insanlar gibi sıradan olmamıştır. Tarihe adlarını bırakmış ve yaptıkları güzel işler ile kalıcı olmayı başarmışlardır.