Ebu Hüreyre ve İslam İçin Vermiş Olduğu Büyük Hizmetler

Tarih Contributor
dreamstime_s_173815045

Ebu Hüreyre ve İslam… Ebu Hüreyre, Abdullah bin Ömer’den sonra en fazla hadis aktaran sahabidir. Kendisi, Yemen şehrinde bulunan Devs kabilesindendir ve asıl isminin Abdurrahman olduğu tahmin edilir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed, bu sahabiyi bir gün kedileri beslerken görür. Sonrada ona Ebu Hüreyre ismiyle hitap eder. Ebu Hüreyre isminin manası ise kedicik babası demektir.

Ebu Hüreyre nasıl Müslüman oldu? 628 yılında Müslümanlar ve Yahudiler arasında Hayber Savaşı yapılır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed de bu esnada bizzat Hayber’de bulunur. Tam bu sıralarda Ebu Hüreyre Hz. Muhammed’in yanına gelerek Müslüman olur. Bunun eş zamanlı olarak d Hayber Kuşatması’na katılır.

Ebu Hüreyre ve İslam

Ebu Hüreyre, Müslümanlığı kabul ettiği andan itibaren annesinin de kendisi gibi Müslüman olmasını ister. Bunun için çok çabalar ancak annesi bir türlü ikna olmaz. Bunun üzerine Ebu Hüreyre, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in yanına gelerek durumu bildirir. Hz. Muhammed de Ebu Hüreyre tarafından iletilen olayla ilgili bir dua eder. Sonrasında Allah’ın da izniyle bu sahabinin annesi de Müslüman olur.

Ashab-ı Suffe olarak Ebu Hüreyre: Ebu Hüreyre Müslüman olduğu andan vefat ettiği zaman dilimine kadar Hz. Muhammed ile birlikte hareket etmiştir. Ticaret ya da başka herhangi bir işle alakadar olmadığı için de sahabe arasında en fakirlerden biriydi. Hatta bu sebeple suffede kalır ve günün çoğu zamanında ilimle ilgilenirdi.

Suffe, başlarda Mescid-i Nebi’nin hemen yanında yoksul sahabenin kalması için ayrılan bir mekandı. Ancak zaman içerisinde bir eğitim kurumu olarak faaliyet göstermeye başladı. Burada kalan sahebe Ashab-ı Suffe olarak anılmaya başladı ve Ebu Hüreyre de bunlar arasındaydı.

Hadis rivayetleri…

Ebu Hüreyre, Müslüman olduktan sonra Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in yanından hiç ayrılmamıştır. Kendisi Ashab-ı Suffe’den bir kimse olduğu için de burada verilen eğitimlere katılma fırsatı yakalamıştır.

Ebu Hüreyre geçimle alakalı bir işte çalışmadığı için tüm zamanını Hz. Muhammed’e ve dini öğrenmeye adamıştır. Bu sebeple de en fazla hadis rivayet eden sahabe arasına girmiştir.

Ebu Hüreyre, Müslümanlığı oldukça güzel bir şekilde yaşamıştır. Kendisi aç kalsa bile Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed tarafından verilen eğitimlere katılmış ve gece gündüz ibadet etmeye devam etmiştir. Her ay mutlaka birkaç gün oruç tutmuş, namaz kılmayı da ihmal etmemiştir. Bunun yanı sıra her daim abdestli gezmeye de özen göstermiştir.

Bir devlet adamı olarak Ebu Hüreyre: Ebu Hüreyre, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed vefat ettikten sonra genelde hadis iletmekle meşgul olmuştur. Ancak Dört Halife dönemi başlarında bazı devlet işleriyle alakadar olduğu da bilinir.

Hz. Ömer’in halifelik yaptığı sırada Ebu Hüreyre, Bahreyn valisi olarak atanmıştır. Bu atama iki kez gerçekleşmiştir. Bazı İslami kaynaklarda Hz. Ömer’e Ebu Hüreyre hakkında bazı şikayetlerin geldiği bilinir. Bunun üzerine Ebu Hüreyre’nin mallarının bir kısmına el konulur. Ancak kendisinin dürüstlüğü ve suçsuzluğu bir süre sonra kanıtlanır. Bundan sonra Hz. Ömer, Ebu Hüreyre için yeni bir valilik görevi öne sürer. Ancak Ebu Hüreyre buna sıcak bakmaz.

Yine bazı kaynaklarda Ebu Hüreyre’nin Muaviye döneminde de devlet işleriyle alakadar olduğu bilgisine yer verilir. Bu zaman diliminde kendisinin Medine valisi olarak hem asli hem de vekil olarak görev aldığı not edilir. Sonuç olarak, sahabe arasında en yoksul sayılan Ebu Hüreyre ömrünü İslam’a adar ve bu sırada hem ibadet hem de diğer işlerle meşgul olur.