Ehli Sünnetin Özellikleri Nelerdir?

Kültür Contributor

Ehl-i sünnet, Hz. Muhammed’in sünnet ve hadisleriyle beraber sahabeyi örnek kabul eden Müslüman kimselere söylenmektedir. Ehli sünnetin özellikleri kapsamlıdır. Ve oraya ait olmak için bazı şartlar bulunur. Bu şartlara inanan ve Allah’a iman eden kimseler ehl-i sünnetten sayılır.

Ehl-i sünnetin itikadı (inancı) nasıldır? Müslüman olmak için gerekli olan ehl-i sünnet inancında önemli olan bazı durumlar vardır. Bunlardan en önemlisi imanın altı şartına inanmaktır. İmanın altı şartı Allah’ın varlığına ve birliğine iman, meleklere iman, kitaplara iman, peygamberlere iman, ahiret hayatına iman, kaza ve kadere iman olarak kabul edilir. Bu şartlar Amentü duasında bildirilmiştir.

Ehli sünnetin özellikleri yanında inanmak en büyük şart!

Aslında Ehl-i sünnet itikadında olmanın diğer şartları Kur’an-ı Kerim’in Allah tarafından gönderildiğine inanmak, kişinin kendi imanından şüphe etmemesi, Hz. Muhammed’in sahabelerini ve ailesini sevmek olarak kabul edilir. Yanlış ibadetlerde bulunan kimselere Allah’ın varlığı ve birliği ile Hz. Muhammed’in onun elçisi olduğunu kabul ettiği müddetçe “kafir” dememek de ehl-i sünnet itikadındadır.

Ehl-i sünnet için gereken pek çok şart bulunur. Cennette Allah’ın görüleceğine inanmak, evliyaların Allah’ın kerameti olduğuna inanmak, Peygamber Efendimizin Miraç’ının hem ruh hem de beden ile yapıldığına inanmak, kabirdeki kimselerin yaşayan kimselerin konuştuklarını duyabildiğine inanmak bu şartların içindedir.

Kur’an-ı Kerim’i okumak ve sadaka vermek gibi davranışların, bu ibadetleri yapan kişilerin azaplarını hafifleteceğine de inanmak gerekmektedir. Peygamberlerin günah işlemeyecekleri kabul edilmelidir.

Peki, Ehl-i sünnet günahsız mıdır?

Ehl-i sünnete dahil olmak için konulan şartlara tamamen uymak gerekmektedir. Bu şartların tümü iman ile ilgilidir. Allah’ın varlığı ve birliği, Hz. Muhammed’in ve diğer peygamberlerin onun elçileri olduğunu kabul etmek temeline dayanmaktadır.

Pek tabii Ehl-i sünnetin içinde günah işleyen kimseler bulunur. Bu günahlar, kişinin nefsine sahip çıkamaması ya da şeytanın vesveselerine inanması durumunda yaşanmaktadır. Günah işlemekten kaçınılmalıdır.

Günah işleyen kimseler için tövbe etmek gerekir. Bu günahlar Allah’a şirk koşmak, onun varlığını ve birliğini kabul etmemek, Kur’an-ı Kerim’e ve peygamberlere inanmamak gibi büyük günahlar olsa bile Allah yoluna dönmek mümkündür.

İşlenen tüm sevapların ve günahların hesabı Ahiret Günü geldiğinde verilecektir. Kişinin dünya yaşamı nasıl geçmişse ahiret yaşamı da ona bağlı geçecektir. Dünya’da yapılan her iyi amel, ahiret hayatında iyi; her kötü amel, ahiret hayatında da kötü sonuçlar oluşturacaktır.

Ehl-i sünnetin günahları nelerdir?

Buraya dahil olan Müslüman kimseler her ne kadar günahtan kaçmak istese de bazı durumlarda haram işlemek durumunda kalabilir. Bu durumlardan tövbe ederek çıkmak, pişman olmak ve tövbeden sonra aynı davranışta bulunmamak gerekir.

Allah iyi amelleri ödüllendireceği gibi kötü amelleri de cezalandıracağını Kur’an-ı Kerim’de bildirmiştir. Haram ve helal olan şeyler de Kur’an-ı Kerim’de açıkça buyurulmuştur.

Kur’an-ı Kerim’de haram davranışlar ile ilgili şöyle buyrulmuştur:

“De ki: Gelin, Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım: O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin; biz, sizin de onların da rızkını veririz. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Haklı bir sebep olmadıkça Allah’ın yasakladığı cana kıymayın. İşte bunları Allah size emretti; umulur ki düşünüp anlarsınız.” (En’am, 6/151)

Farz olan ibadetleri bahanesizce yerine getirmemek, canlılara zarar vermek, Allah’ın varlığını inkar etmek, peygamberlere inanmamak gibi davranışlar haramdır. Ayrıca kumar oynamak, haksız kazanç elde etmek, faiz uygulamak, anne babaya saygısızlık etmek, canlılara zulmetmek, insanları ve diğer canlıları öldürmek, içki içmek de dinimizce haram olan davranışlardandır. Bu davranışlardan uzak durmak ve kötü amellerden kaçmak gerekmektedir.

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.