El-Latif esması ve faziletleri nelerdir?

Kuran Contributor
el Latif
Andrew Small-Unsplash

Kuran’da yer alan el-Latif esması farklı sırlara ve faziletlere sahiptir. Bu ismin sık sık zikredilmesi insanlara çeşitli kolaylıklar sağlar. Yusuf, Mülk, Fatır başta olmak üzere pek çok surede bu sıfat yer alır. Bu bağlamda insanlar tarafından bilinen ve zikredilen, erkek çocuklarına isim olarak verilen esmalardan biridir.

Allah’ın isimlerinden biri olan el-Latif ne demektir?

Latif kelimesinin sözlük anlamı zarif ve incedir. Hoş olan bir varlık için sıfat olarak kullanılması yaygındır. Arapça kökenli bir kelime olmasına rağmen Türkçeye yerleştiği için olduğu gibi kullanılabilir. İslam’da terim anlamıyla Allah’ın her şeyi bildiğini ifade eder.

Esmalar arasında en bilinen isimlerden olan el-Latif, Allah’ın hikmetinin yüce olduğunu ifade eder. Allah, aciz kullarına lütfettiği nimetlerden dolayı Latif ismiyle anılır. Bu nedenle, el-Latif esması zikredildiğinde pek çok faziletine ulaşmak mümkündür.

Hiç beklenmeyen yollardan rahmet indiren Allah için el-Latif sıfatı kullanılır. Gizli işlerin en iyi ve güzel şekilde yapılmasını sağlamak, kulların faydalar ulaştırmak anlamları bulunur. Ayrıca Allah’ın her şeyi sezdiğini, ondan gizli iş yapılamayacağını gösterir.

Hangi durumlarda el-Latif esması zikredilmelidir?

Müslümanların Allah’ı anmak ve ona ibadet etmek için herhangi bir duruma girmesine gerek yoktur. Yaşamın her anında ona ibadet etmek, şükretmek, ondan yardım istemek doğaldır. Ancak kişinin içinde bulunduğu özel durumlarda ibadet etme ihtiyacı daha çok artar. Bu nedenle bazı dua ve esmalardan yararlanılarak daha istikrarlı şekilde dua edilir.

Sağlık, aile, para, aşk, iş gibi konularda sık sık imtihana giren insan Allah’a el-Latif ismiyle dua edebilir. Bu dualar Allah’ın yardım etmesini sağlayarak onun daha hoş göreceği ibadetler yapılmasına neden olur. Özellikle geçim darlığı, sağlık sorunları, gizli kalması gereken konular için el-Latif ismiyle ibadet etmek uygundur.

Dünya hayatında yapılan her amelin karşılığı ahiret hayatında verilir. Ahiretin güzelleşmesi için ibadet edilmesi, Allah’ın isimlerinin sık sık zikredilmesi gerekir. Bu durum kişinin günahlardan korunmasına ve kaçmasına fayda sağladığı gibi ahirette bazı mükafatlar kazandırır. El-Latif ismiyle ibadet etmek için cenneti düşünmek ve onu kazanmak istemek yeterli olur.

Bu esmanın sahip olduğu faziletler nelerdir?

99 esmanın birbirinden farklı ve güzel faziletleri bulunur. Ancak bu faziletlerin kazanılabilmesi için kişinin temiz kalple, Allah’a yürekten inanarak ibadet etmesi gerekir. Kötü niyet ve düşüncelerle ibadet etmemek, Kuran’ın dışına çıkmamak, riyadan uzak kalmak önemlidir. Yalnızca Allah’ın rızası düşünülerek hareket edildiği durumlarda bu esmanın faziletinden yararlanılabilir.

Daha çok kazanç elde etmek için ibadet edilebilecek esmalar arasında el-Latif bulunur. Bu esmanın özelliği evi bereketlendirmesi, rızkın sağlamlaşması, yoksulluk çekilmemesi için yardımcı olmasıdır. Özellikle namazlardan sonra tesbih çekilirse müminlerin alacağı fazilet artmış olur.

Sıkıntılı konularda, yardım istenilen anlarda, gizli kalması gereken işleri yaparken el-Latif ismiyle ibadet edilebilir. Bu esma, kişiye farklı kapılar açarak Allah’ın yardımını en kısa sürede ulaştırır. Kişinin ayıbını örterek başkalarının duymasına engel olur. Ayrıca duaların kabul edilmesi için bu esmadan yararlanılırsa kişinin tüm sorunları birer birer çözülür.

Zikir çekerken en çok faziletin alınabileceği zaman dilimi arasında gece bulunur. Geç vakitlerde yapılan ibadetler Allah’ın sevgisini ve dostluğunu daha kolay yakalamayı sağlar. El-Latif ismiyle birlikte Allah’ı zikretmek de gece gibi tüm sorunların üstünün kapanmasını, günahların affedilmesini, duaların kabul edilmesini mümkün kılar.