En hayırlı ameller nelerdir?

Dünya Contributor
İbadet
en hayırlı ameller
Sangga Rima Roman Selia-Unsplash

Dünya üzerindeki her şeyden daha kıymetli olan bazı işler en hayırlı ameller olarak kabul edilir. Bu işlerden bir kısmı Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in hadislerinde detaylı bir biçimde açıklanır. Söz konusu hadislerde yer alan hayırlı amellerden biri de “hayırlı yürüyüş olarak” kabul edilir.

Dünya üzerindeki en hayırlı yürüyüş nedir?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in bir hadisinde dünyadaki en hayırlı yürüyüşün tanımı yapılır. Kendisi bu hadisinde şöyle buyurular:

“Allah yolunda bir gün hudud nöbeti tutmak, dünyadan ve dünya üzerindeki şeylerden daha hayırlıdır. Sizden birinizin kamçısının cennetteki yeri, dünyadan ve dünya üzerindeki şeylerden daha hayırlıdır. Kulun Allah Teala’nın yolunda akşamleyin ve sabah erken vakitteki yürüyüşü de dünyadan ve dünya üzerindeki şeylerden daha hayırlıdır.” (Buhari)

Bu hadisten de anlaşılacağı üzere dünyadaki en hayırlı yürüyüş Allahü Teala yolunda yapılandır. Buna göre, kişi kalbinde Allah’ın rızasına nail olabilmek için bir adım attığında; bu onun için dünyadaki tüm işlerden daha hayırlı kabul edilir.

Sırat-ı müstakim olmanın önemi nedir?

İslam inancında en hayırlı ameller, herhangi bir çıkar gözetilmeksizin ve yalnızca Allah’ın rızasına erişebilmek için yapılır. Bu sebeple de İslami kaynaklarda sırat-ı müstakim üzere olmak terimi kullanılır.

Kur’an-ı Kerim’in farklı ayetlerinde de geçen sırat-ı müstakim kavramı, doğru ve apaçık yol manası taşır. Bu bağlamda Allahü Teala için atılan her bir adım ve yapılan yürüyüşler şüphesiz kulun yararınadır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed de yapmış olduğu bazı dualarda Allah’ın dilediğini sırat-ı müstakime erdirdiğini dile getirmiştir.

Allah yolunda nöbet tutmak, vazife almak ve günün belli vakitlerinde O’nun için adım atmak hayırlı işler arasındadır. Akşam ve sabahın erken vakitlerinde Allah için yürümek de bu işlerden bir kısmıdır. Buna göre, namaz vakti geldiğinde camiye ulaşmak ve cemaate katılmak için atılan adımlar, aslında dünyadaki tüm işlerden daha hayırlı sayılır.

Kul açısından en hayırlı ameller nelerdir?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed, insanlar için en hayırlı amelleri farklı hadislerinde dile getirmiştir. Ancak amelleri tam anlamıyla birbirinden ayırmak ve mertebelendirmek doğru bir yaklaşım değildir. Bu noktada yapılabilen en net yorum amelde önemli olanın niyet olduğu yönündedir.

İnsan açısından en hayırlı olan amel, çıkar gütmeden ve yalnızca Allah’ın rızası düşünülerek yapılan iştir. Bu noktada yalnızca dünyevi çıkar değil, aynı zamanda sevap hesabının yapılmaması da oldukça önemlidir. Çünkü kulunun niyetini de amelini de bunun karşılığında alacağı sevabı da yalnızca Allahü Teala bilir. Bizlere düşen doğru yoldan şaşmamak ve Allah’ın hoşnutluğunu kazanacağımız işler peşinde koşmaktır.

Hz. Muhammed yapılan amellerin ne şekilde değer kazandığı konusunda Müslümanlara bazı bilgiler vermiştir. Buna göre Allah için yapılan yürüyüşler önemlidir, faziletlidir. Burada geçen akşam ve sabah yürüyüşlerinin manası, aslında ibadet etmektir. Buna ek olarak ameli kıymetli kılan şey, ne kadar çok olduğu değil; sürekli olup olmadığıdır. Kişiye cenneti kazandıracak olan asıl iş de yaptığı ibadet ve işlediği hayır amellerdir.

Kısacası, insanın hem dünya hem de ahiret yaşamında huzura erebilmek için yapabileceği türlü hayırlar vardır. Bu noktada önemli olan hayır bir iş yaparken ya da buna vesile olurken yalnızca Allah’ın rızasını gözetmektir. Tıpkı duada olduğu gibi hayırlı amelde aranan şart da insanın niyetinin ve kalbinin temiz olmasıdır.

YAZI: İPEK ATACAN

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.