En hayırlı genç kimdir?

Yeni Başlayanlar için İslam Contributor
mostafa-meraji-n64TcuScGlc-unsplash
Mostafa Meraji-Unsplash

İslamiyet’te özellikle gençlerin vaktini iyi değerlendirmesi gerektiği tavsiye edilir, bu yüzden akıllara en hayırlı genç kimdir sorusu gelir. Hayırlı bir genç olmak için ahlak kurallarına bağlı kalmak, aile ilişkilerine önem vermek, Allah’ı sık sık zikretmek ve ona ibadet etmek gerekir.

En hayırlı genç kimdir sorusunu yanıtlayan bir hadis var mı?

Hz. Muhammed, Kur’an’da ayrıntılı olarak geçmeyen pek çok konuya hadisleriyle açıklık getirmiştir. Bu esnada kişilere nasıl davranmaları gerektiğini, neyi yaparlarsa Allah’ın hoşuna gideceğini de anlatmıştır. Gençler için de Hz. Muhammed’in hadis-i şerifleri bulunur. Konuyla ilgili bir hadiste şöyle buyrulur:

“Gençlerinizin en iyisi, ihtiyarlarınıza benzeyenlerdir. İhtiyarlarınızın en kötüsü de gençlerinize benzeyenlerdir.” (Heysemi)

Hz. Muhammed, gençlerin en hayırlısı için davranış ve düşünce bakımından yaşlılar gibi en olgun olanını söylemiştir. Yaşamış ve görmüş kişilerin yanında yabancılık çekmeyen gençler her davranışlarıyla topluma örnek olurlar. İbadetlerinde sürekli ve kararlı oldukları için Allah’a yakın olmakta zorlanmazlar.

İhtiyarlara da gençler gibi davranmamaları gerektiği tavsiye edilmiştir. Vakti boşa harcamamak, günahtan kaçmak, kalan zamanları güzel değerlendirmek gerektiği tavsiye edilmiştir. Yaşamın getirdiği olgunluğu taşıyarak kendisinden sonraki nesle örnek olması gereken kişiler olunması gerekmektedir. Bu sayede topluma fayda sağlayan, İslamiyet’i doğru ve güzel yaşayan bir nesil elde edilir.

Gençken ibadet etmenin önemi nedir?

Gençlik, insan ömründe en hızlı geçen zamandır. Yeni oturmaya başlayan fikirler, enerji yüksekliği, çevre etkisi gibi sebeplerden dolayı ibadet etmek unutulabilir. Genç yaşlarda yapılan ibadetler kişinin nefsini kontrol etmesi zor olduğu için daha değerlidir. İnsan yaşamı boyunca Allah’a ibadet etmekle sorumlu ve yükümlüdür. Bu sebeple zamanında yapılmayan ibadetler ahiret hayatında kişilerin karşısına çıkacaktır.

Gençliğin tadını çıkarmak, farklı ortamlara girmek isteyen kişiler Allah’ı çabuk unutabilir. Allah’ın rızasını gözetmeden çeşitli işlerin içinde olabilir. Bu sebeple gençken ibadet etmeyi alışkanlık haline getirmek, yaşamın geri kalanında Allah için çalışmayı kolaylaştırır. Erken yaşlarda yapılan ibadetlerde kişiye daha çok sevap verilebilmektedir. Bu durum dünya hayatı yerine ahiret hayatının tercih edilmesini sağlayarak kişileri ibadete yöneltir.

Şeytan ve nefis, genç yaşlarda kişileri daha çok zorlar. İbadet edilmesine, ilim öğrenilmesine, hayırlı işlerden uzak durulmasına sebep olabilmektedir. İslam’a uygun şekilde yaşamaya bu dönemde başlayan kimseler sonrasında Allah’ı unutacak işlerde bulunmazlar. Kötülüklere engel olurken iyiliklerin arkasında durarak topluma fayda sağlamaya çalışırlar.

Yapılması gereken ibadetleri vaktinde yapmamak ve ertelemek özellikle gençlikte çok görülen bir davranıştır. Ancak asıl o zamanda yapılan ibadetin değeri daha yüksek sayılır. Günahlardan kaçan ve ibadete yönelen genç kimseler Allah’la kolayca dostluk kurabilirler. Zor zamanlarda şikayet etmek yerine sabretmeyi öğrenerek ahiret hayatlarını güzelleştirebilirler.

İmanlı bireyler önemi nedir?

Her anne ve babanın çocukları üzerinde yerine getirmesi gereken sorumluluklar vardır. İslam’ı çocuklarına öğretmek, onlara güzel anlamlı bir isim koymak ve hayırlı gençler yetiştirmek bu görevlerden bazılarıdır. Ebeveynlerinin etkisinde kalarak yetişen ve büyüyen gençler, hem bireysel hem de toplumsal olarak fayda sağlamaktadır. Bu da dinimizce en hayırlı genç kimdir sorusuna verilebilecek cevaplardan biridir.

Hayırlı gençler yetiştirmek, anne ve babanın ahiret hayatında sahip olacağı salih amellerden biridir. Bu gencin topluma, bilime, kendisine sağladığı fayda aslında ailesine sağladığı faydadır. Çocuklara iyi ve güzel davranışlar öğretildiği zaman toplumdaki iyi şeyler artarken kötü şeyler azalır. Suç oranları düşerek insanların birbirine saygı ve sevgi duymasına yol açar.

YAZI: İPEK ATACAN