Endişeli misiniz? Allah’a Sığının!

Dua Contributor

Bu hayatta endişeli hissetmemize neden olabilecek birçok deneyim var. Siz de endişeli misiniz? Bu histen kurtulmak zor olabilir. Genellikle gelecek ve geçmiş için endişeleniriz. Müslümanlar olarak inancımızın Allah’a ve dinimizin öğretilerine dönerek bununla nasıl başa çıkmamız gerektiğini görebiliriz. Kur’an-ı Kerim’de şöyle yazar:

“Onlar bu tuzağı tasarlıyorken, Allah da plan kuruyordu. Allah düzen kurucuların en hayırlısıdır.” (Enfal Suresi, 30. Ayet)

Sahip olduğumuz her şeyin Allah’ın kontrolünde olduğunu sürekli olarak hatırlamaya çalışmalıyız. Bu, hayatımızdaki konular hakkında daha az endişe duymamıza yardımcı olacaktır. Belki de bir hastane test sonucunun sonucunu veya oturduğumuz bir sınavın derecesini bekliyoruz. Durum ne olursa olsun, Allah’ın kontrolü altındadır. Kur’an-ı Kerim’de şöyle yazar:

“Kim Allah’a teslim olursa, Allah ona yeter. Şüphesiz Allah, emrini yerine getirendir. Allah, her şeye bir ölçü koymuştur. (Talak Suresi, 3. Ayet)

Endişeli misiniz? Önce nedenini bulun…

Geçmiş veya gelecek hakkında endişelenmek yerine şimdiki zamana konsantre olmak için çaba göstermeliyiz. Şu anda olanlara daha fazla odaklanacağımız için bu bizi daha az stresli hissettirecektir. Örneğin, işteysek, yarının ne olacağı konusunda endişelenmek yerine bugün olanlara odaklanmaya çalışmalıyız. Bu şekilde işimize daha çok konsantre olabilecek ve böylece daha verimli çalışmış olacağız.

Her zaman büyük resmin ne olduğunu hatırımızda tutmalı ve bu dünyanın geçici olduğunu, aslolanın Ahiret olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız. Bu hayat sonsuz değildir ve nihayetinde gideceğimiz yer Ahiret’tir. Ahiret üzerine ne kadar çok düşünürsek dünyevi meseleler hakkında o kadar az stresli endişeli oluruz.

Şükretmek her kapıyı açar

Rabb’imizin bize verdiği imkanlar için şükretmeliyiz. Endişeli olduğumuz anlarda elimizde olanlara dönüp bakmamızda yarar var. Unutmayalım birçok kişi bizim yerimizde olmak istiyor. Bizim yaşadığımız evlerde, bizim sahip olduğumuz maddi imkanlara sahip olarak yaşamak istiyor. Diğerlerinin yapamadığı bizimse yapabildiğimiz şeyleri görürsek maddi açıdan endişelenmeyi bir kenara bırakabiliriz. Kur’an’da şöyle der:

“Allah, inananların yanındadır. Onları karanlıktan ışığa çıkarandır.” (Kuran 2:257)

Allah’ın olumlu düşünmemiz ve sabırlı olmamız sayesinde bizi ödüllendireceğini unutmamalıyız. Bu hayat Allah tarafından bizim için bir sınav olarak yazıldı. Bu yüzden bu sınavı başarıyla geçen bir inanan olmak için çabalamalıyız. Vesveseli düşüncelerden sıyrılmaya çalışmalıyız. Kur’an mutlaka bu konuda bize yardımcı olacaktır:

“Şüphesiz ki bir kavim kendi durumunu değiştirmedikçe Allah da onlara verdiğini değiştirmez.” (Ra’d Suresi, 11. Ayet)

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.