Görüş

Kadına Saygı Duyan Erkekler için…

Contributor

İslam, canlıya önem ve değer veren bir dindir. Özelikle kadına saygı, dinimizde çok önemli bir yer tutar. İnsan, hayvan, bitki fark etmeksizin herhangi bir canlıya zarar vermek, o canlıya eziyet etmek dinimizce hoş görülmemektedir. Bu sebeple cinsiyet ayırt etmeksizin insana değer veren İslam’da kadının yeri de önemlidir.

Dinimizde kadına saygı nasıl yer alır? İslamiyet’ten önce Mekke’de hüküm süren Cahiliye Döneminde kadına hiç değer verilmezdi. Kadınlar yalnızca çocuk doğurmak ve ev işlerini yaptırmak için bir köle gibi kullanılırdı. Kız çocuklarının büyük kısmı diri diri gömülürdü. Maddi durumu yeterli olmayan aileler kız çocuklarının yaşamasına izin verse bile erken yaşta onları evlendirirdi.

İslam dini geldiğinde kadınlara değer verilmeye başlandı. Erkekler kadar ağır işlerde çalıştırılması da bu şekilde son buldu. Kadınlara birçok hak verildi. Bu haklar kadınlara rahat ve huzurlu yaşama, hürriyet sahibi olma, eşini seçme, boşanma gibi konularda rahatlık sağladı.

Dinimizde kadına saygı çok önemlidir

Müslümanlık’ta kadınlara çalışma zorunluluğu verilmemiştir. Evli ise eşi, değil ise babası, babasının olmadığı durumlarda da en yakın akrabası çalışarak kadınların ihtiyacını karşılamak zorundadır. Hiç kimsesi olmayan kadınlara bakmak ise devletin yükümlülüğündedir.

Peygamberimiz Hz. Muhammed erkeklere, “Hanımlarınızı üzmeyin. Onlar, Allah-u Teala’nın size emanetidir. Onlara yumuşak olun, iyilik edin!” (Müslim) buyurarak, kadınların Allah’ın birer emaneti olduğunu ve onları korumak gerektiğini anlatmıştır.

Hz. Muhammed kız çocuklarına ve kadınlarına değer verirdi. Eşlerine karşı adil  davranır ve birbirlerine gönül koymamaları için çabalardı. İnsana verdiği değeri gösterdiği gibi kadına verdiği değeri de her zaman göstermiştir. Hatta Cahiliye Döneminde kız çocukları diri diri gömülürken, Peygamber Efendimiz onları daima omuzları üzerinde tutmuştur. Hz. Muhammed, “Sizin hayırlınız, kadınlarına hayırlı olan (iyi davranan)dır.” buyurmuştur.

Erkek çocuklarının büyüdüklerinde kadınlara karşı saygılı olması için nasıl yetiştirilmesi gerekir? Erkek çocuklarına gösterilebilecek en iyi örnek Hz. Muhammed’dir. Kadına değer veren, onların namusunu koruyan ve zarar gelmemesi için çabalayan en önemli kişi Peygamber Efendimizdir.

Cinsiyet ayrımı yapmadan sadece saf sevgi…

Çocuklar cinsiyet fark etmeksizin nasıl yetiştirilirse, büyüdüklerinde de öyle davranırlar. Günümüzde kadınlara verilen birçok özgürlük ve rahatlık olduğu gibi, kadınlardan alınan da birçok şey bulunmaktadır. Eşler arasında çıkan kavgalarda, çalıştığı işlerde, yaşadığı toplumlarda kadına saygı duyulmadığı görülür.

Erkekler bazı durumlarda kadınlara karşı olan fiziki üstünlüğü kullanarak onlara zarar verebilmektedir. Bu sebeple erkeklerin öfkelerini kontrol edebilmesi, kadınlara zarar vermemesi için erken yaşta eğitilmesi gerekir.

Erkek çocuklara kadına değer verilmesi gerektiğini öğretmek gerekir. Annelerine, kız arkadaşlarına, akrabalarına, eşlerine, kız çocuklarına hatta tanımadıkları kişilere karşı bile saygı duymayı, onları sevmese dahi zarar vermemesi gerektiği gösterilmelidir.

Hz. Muhammed’in kadınlar hakkında hadisleri nelerdir?

Allah’ın resulü Hz. Muhammed pek çok konuda erkekleri eşleri, kızları ve diğer kadınlar adına uyarmıştır. Kendisi de daima insana değer veren biri olmuştur.

Hz. Muhammed insanları kadına değer verenler ve vermeyenler olarak ikiye ayırarak bu kişilerin iyi veya kötü olduğunu söylemiştir. Hadis-i şerifinde “Kadınlara ancak kerim olanlar ikram ederler (değerli olana değer verirler), onlara kötülük edenler ise leim (kötü) kişilerdir.” (İbn Mace) buyurmaktadır.

Kadınların haklarının korunmasında Peygamber Efendimizin büyük rolü olmuştur. Kendisi her konuda yol gösterdiği gibi bu konuda da yol göstererek örnek bir kişi olmuştur. Kadınlara karşı nasıl davranılması gerektiğini hadis-i şerifinde “Ey insanlar! Kadınların haklarına riayet ediniz! Onlara şefkat ve sevgi ile muamele ediniz. Onlar hakkında Allah’tan korkmanızı tavsiye ederim…” (Müslim) buyurarak göstermiştir.

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.