Eşlerimize Nasıl Davranmalıyız?

Evlilik Contributor
Photo by Ramiz Dedaković on Unsplash
Saygı bir evliliğin temelidir. Fotoğraf: Ramiz Dedaković-Unsplash

Günümüzde ne yazık ki boşanmalar çok yoğun şekilde yaşanmaktadır. Bunu kapsamda da huzurlu bir aile ortamı için eşlerin birbirine nasıl davranması gerektiği hakkında bazı sorular sorulmaktadır. Aslında İslam dini bu konuda inananlar için belli başlı tavsiyeler vermektedir. Peki, karı-koca ilişkilerinde temel kurallar nelerdir ve İslam’da karı-koca ilişkileri nasıl olmalıdır? Eşlerimize nasıl davranmalıyız? Sağlam bir ailenin temeli üç kavrama dayanır: Dine bağlılık, takdir ve birlikte kaliteli zaman geçirmek.

Karı-Koca ilişkilerindeki temel kurallar nelerdir?

Aile, toplumun en temel yapı taşı olarak kabul edilir. Bu bağlamda kadın ile erkeğin ortaklaşa kurduğu bir dünyaya yeni nesillerin eklenmesi aile olarak nitelik kazanır. Toplum yapısının sağlam ve sürdürülebilir olması ise bu yapının sağlamlığı ile alakalıdır. Sağlam bir evliliğin en belirgin işareti ise karı ve kocanın karşılıklı ihtiyaçlarının ve beklentilerinin karşılanabilmesidir. Eşlerin; dine bağlılığı, birbirlerini takdir etmeleri ve ortak bir zaman geçirmeleri oldukça önemli.

Karı-koca ilişkilerini devam ettirmenin temel kuralı bir tarafın mutlaka uzlaşmacı tavır sergilemesiyle mümkün olmaktadır. Buna göre eşlerden birinin hiddetlendiği zaman, diğerinin daha sakin durarak alttan alması gerekir. Kur’an-ı Kerim’de yer alan Nisa Suresi de Müslüman kişilere eşleri ile yaşadıkları sıkıntılara karşı ara bulucu olmalarını emretmektedir.

Sonuç olarak karı-koca arasındaki temel kuralların ilki ortak bir yolda birlikte zaman geçirmek ve her durumda birbirine destek vermektir. Eşine karşı sevgi ve saygı beslemek de bu kurallara dahil olmaktır. İkinci kural ise olası sorunlara karşı uzlaşmacı bir tavır sergilemektir.

İslami dünyada eşlerimize nasıl davranmalıyız?

İslam dünyasında karı-koca ilişkilerinde her iki tarafın da birbirlerine karşı bazı sorumlulukları vardır.

“Erkeklerin kadınlar üzerinde hakları olduğu gibi, kadınların da erkeklerin üzerinde hakları vardır.” (Bakara Suresi, 228. Ayet).

Buradan da anlayacağımız gibi dinimizde eşler arasındaki haklar eşitlenmektedir.

Kadından eşine karşı aşağıdaki tutumları sergilemesi beklenmektedir.

Kanaatkar Olmak: Dinimizde kanaatkar olan bir kadının, gönül ferahlığına erişeceği vurgusu yapılmaktadır. Aç gözlülük yapmayan bu kişilerin eşlerini hem kendilerine hem de eve bağlayacağı işaret edilmektedir.

İtaat Etmek: Hz. Muhammed bir hadisinde “Bir kadının kocası, ondan memnun olarak ölürse o kadın cennete gider.” buyurmuştur. Bu bağlamda eşine itaat etmesi de kadından beklenen vazifeler arasında yer almaktadır.

Temiz Olmak: İman, esasında temizliğin yattığı bir kavramdır. Bu sebeple kadından hem kişisel olarak hem de ev ortamında temiz olması beklenmektedir.

Akrabaya Saygı: Kocanın aile fertlerine ve akrabalarına saygı göstermesi, kadın için bir idare biçimi olarak kabul edilmektedir.

Sır saklamak neden çok mühim?

Aile içerisinde sırları başkalarına duyurmamak hem kadın hem de erkeğin vazifeleri arasında yer almaktadır. Aksi bir durumda eşler birbirlerine olan itimatlarını kaybederler.

Dinimiz evlilik birliği açısından hem erkeğe hem de kadına bazı vazifeler yüklemektedir. İslam öncesindeki devirlere bakıldığında kadına hiç değer verilmediği, hatta kız çocuklarının doğar doğmaz gömüldüğü bilinmektedir. Kur’an-ı Kerim’de yer alan kadın hakları incelendiğinde dinimizde kadına gerçekten değer verildiği görülmektedir. Bu kapsamda evlilik birliğinde erkeğin eşine nasıl davranacağı ise aşağıdaki biçimde listelenmektedir.

Eşine karşı kibar olmak, ufak bahaneler sebebiyle onu incitmemek.

Dışarıdan geldiği vakit eşine selam vermek.

Eşinin ailesi ve akrabaları ile görüşmesine müsaade etmek.

Temiz olmak ve güzel kokular sürünmek.

Eşine karşı fedakar olmak ve onun maddi ihtiyaçlarını karşılamak.

Eşine zaman ayırmak ve elinden geldiğince ev işlerine yardımcı olmak.

Sonsuz bir hoşgörü dini olan İslam’da eşlerimize her zaman saygı ve sevgi çerçevesinde davranmamız belirtilmiştir.