Esmaül Hüsna’nın Anlamı ve Önemi Nedir?

Yeni Başlayanlar için İslam Contributor
dreamstime_s_157549833
Fotoğraf: ID 157549833 © Ruddy Irawan | Dreamstime.com

“Esma”, Arapça dil kökünde isimler, “hüsna” ise en güzel manasına gelir. Bu iki terimin birleşmesiyle oluşan Esmaül Hüsna’nın anlamı da Allah’ın en güzel isimleri olarak dile getirilir. Esmaül Hüsna içerisinde yer alan 99 isim, Allah’ın farklı sıfatlarını ve niteliklerini temsil eder. Kur’an-ı Kerim içerisinde de değinilen bu sıfatlar, içerisinde farklı faziletler ve derin anlamlar taşır. Allah’ın güzel olmayan bir sıfatı ya da ismi olamayacağı için de bu sıfatlar Esmaül Hüsna olarak isimlendirilir.

Esmaül Hüsna’nın anlamı nedir?

Esasen Esmaül Hüsna, Allah’a ait sıfatların toplanmış halidir. Hz. Muhammed “Allah’ın 99 ismi vardır. Kim bunları sayarsa (ihsa) Cennet’e girer.” (Tirmizi) buyurmuştur. Buradan da anlaşılacağı üzere Müslümanlara Allah’ı bu isimlerle zikretmeleri tembihlenmiştir.

Ayrıca Esmaül Hüsna’da bulunan ilk isim Allah’tır. Bu esma, 99 ismin tüm manalarını ve niteliklerini bünyesinde toplar ve herhangi bir dile de çevrilemez. Bu bağlamda Allah; bilinen ve bilinmeyen tüm alemlerin sahibi, varlıkların yaratıcısı ve tüm övgülere layık olandır.

Faziletleri nelerdir? Esmaül Hüsna içerisinde yer alan esmaların zikri farklı faziletlere sahiptir. Bu isimlerin bu kadar güzel anılmasının ise farklı sebepleri bulunur. Bu bağlamda esmalar, Allah’ın yüceliğini ifade eder ve saygınlık hissiyatı oluşmasını sağlar. Kalplere sakinlik ve dinginlik verir, manevi huzura erişmeye yardımcı olur. Zikredilmesi ve duaya eklenmesi durumunda duanın kabul edilmesine vesile olur. Ayrıca esmaları zikreden kişiye sevaplar da yazılır. Esmaül Hüsna’daki her bir isim, farklı bir anlam içerir. Bu bağlamda okunan esma kişiye bilgisi ölçüsünde meziyet kazandırır.

İsmi Azam ne demek?

İsmi Azam terimi Allah’ın isimleri arasında en büyük olanı ifade etmek için kullanılır. Ancak Esmaül Hüsna içerisinde yer alan isimlerden hangisinin daha büyük olduğu bildirilmemiştir. Din alimleri tarafından yapılan bazı araştırmalar, “Hay ve Kayyum” isimlerini ön plana çıkarıyor. Bu isimler “Allahü la ilahe illa hüve’l-hayyü’l-kayyum” ayetinde geçer. Bu ayetin bulunduğu sureler ise; Bakara, Al-i İmran ve Taha Suresi olarak sıralanır.

İsmi Azam ile yapılan duaların samimi ve içten olduğu sürece mutlaka kabul edileceği belirtilir. Bu bağlamda, savaş esnasında okuyanlar galip olur veya iş yeri için okunduğunda insanlarla ilişkiler pekişir.

Kur’an-ı Kerim’de Allah’ın isimleri nasıl geçer? Esmaül Hüsna, Kur’an-ı Kerim’in farklı bölümlerinde geçer. İlgili ayetlerde Allah’ın tüm sıfatlarının mükemmel olduğu farklı özellikler taşıdığı vurgusu yapılır. Bu bölümlerden bazıları aşağıdaki şekilde sıralanabilir.

“En güzel isimler Allah’ındır; bu güzel isimlerle Allah’a dua edin; Allah’ın isimleri hakkında doğru inançtan sapanları kendi başlarına bırakın. Onlar yaptıklarının cezasını çekecekler!” (Araf Suresi, 180. Ayet)

“De ki: İster Allah diyerek, ister Rahman diyerek yakarın; hangisiyle yakarırsanız olur, çünkü bütün güzel isimler Allah’a mahsustur.” (İsra Suresi, 110. Ayet)

“Allah’tan başka tanrı yoktur; en güzel isimler Allah’a aittir.” (Taha Suresi, 8. Ayet)

“En güzel isimler Allah’ındır. Göktekiler ve yerdekiler hep Allah’ı teşbih ederler.” (Haşr Suresi 24. Ayet)

Esmaül Hüsna ile kullanılan isim tamlamaları da yaygındır. Kur’an-ı Kerim içerisinde yer verilen esmalardan her biri Allah’ın farklı bir özelliğini belirtir. Bu isimler ayetlerde hem yalın hem de isim tamlaması şeklinde kullanılmıştır. Allah’ın en güzel isimleriyle birlikte kullanılan bu tamlamalardan bazıları ve ne anlama geldiklerini açıklayalım: Melikin nas: İnsanların meliki. Zü’l-celal ve’l ikram: Azamet, ikram ve ihsan sahibi olan. Zür rahmeti: Merhamet sahibi olan. Malikü’l mülk: Bütün mal ve mülkün sahibi olan.

Yüce Rabbimizin adını, en içten dualarımızla onun Esmaül Hüsna’ları ile her daim zikredelim.