Eve bereket getiren şeyler neler?

Helal Contributor
eve bereket getiren şeyler
Becca Tapert-Unsplash

İslami anlamda en sık yapılan araştırmalardan biri de eve bereket getiren şeyler ile ilgilidir. Çünkü dinimizde nimetin bolluk ve bereketine oldukça vurgu yapıldığı görülür. Bu anlamda bereketin en net tanımı az sayılacak bir kaynakla çok iş yapabilmek ve bu kaynağı çoğaltabilmektedir.

İslami anlamda bereket nedir?

Dini kaynaklarda Müslümanlara nimetin çok olanını değil, bereketli olanını istemeleri tembih edilir. İnancımızda Allahü Teala’nın rızka kefil olduğu olgusu vardır. Ancak bu rızık sabittir, artması ya da azalması mümkün değildir. Bereket ve bereketsizlik kavramlarıysa tam bu noktada devreye girer. Çünkü bereket, az bir malla dahi çok işler yapılmasına olanak sağlar.

Bereketin çok olduğu yerde malın ya da işin az olmasının bir önemi kalmaz. Bereket sayesinde bu mallar çoğalır ve aklın alamayacağı kadar ihtiyacı giderir, sahibinin rahatlamasına vesile olur. Bunun tam tersi durumlarla karşılaşmak da mümkündür. Yani mal çokken bereketsiz olabilir. Bu tip durumlarda mal sahibinin hem dünyevi hem de uhrevi bazı felaketlerle karşılaşma olasılığı vardır.

Ayet ve hadislerle eve bereket getiren şeyler nelerdir?

Hadis ve ayetlerin bir kısmında eve bereket getiren şeyler işlendiği görülebilir. Buna göre; Kur’an-ı Kerim okumak, besmele çekerek iş yapmak, sadaka dağıtmak, sıla-i rahim yapmak, erken uyanmak ve tövbe etmek bereketi artıran işlerdir.

Kur’an-ı Kerim’de de açıkça belirtildiği üzere, Kur’an başlı başına bir bereket kaynağıdır. Bu bakımdan evde Kur’an okumanın ve dinlemenin fazileti oldukça yüksektir. Besleme çekmekse Allahü Teala’yı zikretmek manasına gelir. O’nun zikredildiği yerde şeytan ve vesvesesine yer yoktur. Bu bakımdan hane içerisi bereketsizliğe karşı korunmuş olur.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in sahih hadislerinde de bereketli işlerden sıkça bahsedildiği görülür. Buna göre; besmeleyle ve toplu yenen yemekte, ticaretle ilgilenmekte ve kız çocuklarında bereket vardır.

Rızka razı olmanın bereket üzerindeki etkisi nedir?

Bereket, rızık ve şükür arasında güçlü bir bağ vardır. Çünkü rızık ne olursa olsun bereketli olduğu takdirde sahibine rahatlık verir. Bereketsiz ve çok olan bir malınsa kimseye faydası olmaz. Bu bakımdan kişinin rızkına razı olması ve bunun bereketi için dua etmesi tavsiye edilir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in bir hadisinde konuyla alakalı şöyle buyrulur:

“Rızkına razı olanın bereketi artar, razı olmayanınki bereketsiz olur.” (Ahmed)

Buradan da anlaşılacağı üzere bereketi artırma konusunda şükür ve duanın önemi çok büyüktür. Bu bilinçle hareket eden kimselerin hem dünya hem de ahiret yaşamları huzurlu olur. Çünkü sabırsızlık ve isyan kişinin darlık ve sıkıntı çekmesine neden olur. Bu da hiç şüphe yok ki büyük bir musibettir.

Sonuç olarak, dinimizde insanın rızkından şüphe etmesi için bir neden yoktur. Allahü Teala her kulunun rızkının sahibidir. Bu noktada rızkın az ya da çok olmasına bakmak yerine bereketli olup olmadığına bakmak gerekir. Çünkü bereketi bol olan malda sahibi için rahatlık ve çokluk vardır. Ancak bereketi olmayan mallar ne kadar çok görünse de faydasız, hatta çoğu zaman da felakettir.

Dua, insana verilen en büyük nimetlerden biridir. Bu nimet Allahü Teala’dan bereket istemek için de kullanılabilir. Duanın dışında da evdeki bereketi artırmanın türlü yolları bulunur. Bu noktada öncelikle rızka razı olmak ve şükretmek gerekir. Sonrasındaysa; Kur’an okunabilir, besmele çekilebilir, sadaka dağıtılabilir ve rızık aramak için erkenden kalkılabilir.

YAZI: İPEK ATACAN