Bir Erkeğe Düşen Görevler Nelerdir?

Erkek Contributor
Photo 44682097 © Chalermphon Kumchai - Dreamstime.com

EVlat, eş ve baba olarak bir erkeğe düşen görevler nelerdir? Aile, kadın ve erkeğin birbirlerinin eksiklerini tamamladığı ve farklı sorumlulukların paylaşıldığı bir kurumdur. Evlenmeden önce evlatlık vazifelerini yerine getiren bir erkeğe, nikah akdi ile birlikte eş, sonrasında da baba olarak farklı vazifeler düşer.

Evlat olarak erkek: Kur’an-ı Kerim içerisinde yer aldığı üzere, dinimizde anne ve baba hakkına oldukça önem verilir. Bu konunun önemine dikkat çeken ayetlerde Allah’a şirk koşmak ile anne ve babaya iyilikte bulunmak art arda sıralanır. İlgili ayetlerden birinde şöyle buyrulur:

“Bir zamanlar biz İsrailoğulları’ndan, ‘Yalnız Allah’a kulluk edeceksiniz; ana babaya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz. İnsanlara güzel söz söyleyin, namazı kılın, zekatı verin’ diyerek söz almıştık…” (Bakara Suresi, 83. Ayet)

Evlat olan bir erkeğin anne ve babasına karşı yapması gerekenler ile şu şekilde sıralanabilir: Onlara karşı güzel cümleler kurmak, merhametli ve mütevazi olmak, saygı ve itaatte kusur etmemek. Bunların yanı sıra anne ve babaya hayır duası etmekte de fayda vardır.

Eş olarak bir erkeğe düşen görevler neler?

Aynı çatıyı paylaşan eşler, evlendikleri andan itibaren eş olmanın sorumluluğunu alırlar. Kur’an-ı Kerim içerisinde eşlerden her ikisinin de birbirleri üzerinde birtakım hakları olduğuna dikkat çekilir. Konuyla ilgili bir hadisi şerifte ise, “Dikkat ediniz, kadınlar üzerinde haklarınız olduğu gibi, kadınların da sizin üzerinizde hakları vardır.” (Tirmizi) buyrulur. Aile yaşamında huzurlu bir ortamı yakalamak, eşlerin birbirlerine karşı saygı ve sevgi beslemesinin yanı sıra üzerine düşen sorumlulukları da yerine getirmesiyle mümkün olur.

Bu bilgiler doğrultusunda erkeğin eş olarak başlıca görevleri; helal yollardan gelir elde etmek, eşine ve ailesine karşı değer vermek, eşine karşı nazik olmak ve onunla iyi geçinmeye çabalamak.

Eşe karşı ne kadar sevgi ve saygı beslenirse beslensin bunun mutlaka hissettirilmesi gerekir. Bu noktada eşlerin günlük yaşamdan ya da özel durumlardan bahsedebileceği bir sohbet ortamına da ihtiyaç vardır. Dinimizde eşlerden gizli hareket etmeye hoş bakılmaz. Bu sohbet saatlerinde evlilikle ilgili konulardan da bahsedilebilir.

Evli bir erkeğe düşen bir vazife de eşine karşı kin beslememektir. Bu noktada, karşıdaki kişinin de bir insan olarak hata yapabileceği unutulmamalıdır.

Baba olarak erkeğin sorumlulukları nelerdir?

Aile kurumunda eş olarak vazifeleri olan erkeğe, baba olarak da büyük sorumluluklar düşer. Bu bağlamda, babaların çocukların hangi yaşta ve çağda olmasını bilmesi gerekir. Bundan sonra da çocuğun bulunduğu döneme uygun olarak ihtiyaçları tahmin edilmelidir.

Kültürümüzde çocukla alakalı çoğu konuda anne figürü ön plana çıkarılır. Ancak özellikle çocukların eğitimi konusunda babalar da en az anneler kadar sorumluluk sahibidir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed bu konuyla alakalı, “Hiçbir baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha üstün bir bağışta bulunmamıştır.” (Tirmizi) buyururlar. Buradan da anlaşılacağı üzere baba, çocuk için örnek alınacak bir figürdür ve buna uygun olarak davranmalıdır.

Babanın çocuklarına karşı başlıca görevleri, doğum esnasında onlara hayırlı birer isim seçmekle başlar. Diğer görevlerini ise şu şekilde sıralamak mümkündür: Çocukların fiziki ve psikolojik sağlığını korumak, onları helal kazanç ile beslemek, çocuklara iyi terbiye vermek, çocuğu okutmak ve meslek sahibi yapmak, dini açıdan donatmak.

Baba figürü çağımızda biraz daha yumuşamış durumdadır. Ancak çocukların babayla alakalı çekincelerinin devam ettiği görülür. Bu noktada, hayırlı bir baba çocuklarına karşı şefkatli ve merhametli olmalıdır. İyi bir eş ve evlat olmak isteyen Müslümanlar, kainatın rahmeti olan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’i kendilerine örnek alabilirler.

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.