Evliliğin önemi ve topluma kazandırdıkları

Evlilik Contributor
evliliğin önemi
Petr Ovralov-Unsplash

İslam dini evliliğe büyük önem vererek, dünyadaki mutluluğun temellerinden biri olarak evliliği işaret etmiştir. İslam dini insana değer veren ve onu merkeze alan bir din, bu bağlamda bu dünyada ve ahirette insanın huzurlu ve mutlu olmasını merkez alır. Dolayısıyla evliliğin önemi İslam toplumlarında huzurlu bir yaşam için büyüktür.

Evliliğin önemli bir görevi de neslin devamını bir düzen içinde sağlamasıdır. Kuran-ı Kerim’e ve hadislere baktığımızda karşımıza evlilikle ilgili pek çok bilgi çıkıyor. Aile, boşanma, ailede bireylerin görevleriyle ilgili pek çok konunun işlendiğini söylemek mümkün.

Aile kurumunun önemi birey için de toplum için de büyüktür. Evlilik İslam dininde sünnet değil farzdır. Hazreti Muhammed ve diğer tüm peygamberlerde evliliği önermiş ve kendileri de evlenmişlerdir. Evlilik bireyleri güvende hissettirdiği kadar olgunlaşmaları için de bir vesiledir.

Eş tercihinde nelere dikkat edilmeli?

İslam dini erkeklerin evliliğin yükünü kaldırabilecekleri zaman evlenmelerini öğütlüyor. Bir mecburiyet olmadığı sürece bekar yaşanmasını onaylamıyor.

“Bekarlarınızı evlendirin.” Nur Suresi, 32. Ayet.

Kendi toplumuzda da evliliğin desteklendiğini ve bekarların yuva kurması için aile ve akrabaların her zaman teşvik edici olduğunu gözlemliyoruz. Evliliğin desteklenmesin önemli bir sebebi de iffeti koruyor olması. İslam dini iffetli olmayı öğütler. Bugünden baktığımızda evli olmadan ve bağ kurmadan gündelik ilişkiler yaşayan kişilerin mutlu olmadıklarını da gözlemliyoruz. Tek eşlilik sağlık açısından da önemlidir. Tek eşli yaşamayan kişiler pek çok cinsel hastalığa maruz kalıyorlar.

Sağlıklı nesillerin temeli aile mi?

Bu sorunun cevabı kuşkusuz evet. Anne ve babanın ortak bir sorumluluk alarak çocuklar yetiştirmesi nesillerin sağlıklı bir biçimde büyümesini sağlıyor. İnsan değerlerini ailenin içinde kazanır. Sosyal hayat güvenli bir biçimde açılmasını sağlar. Hayat zorlu bir yol olarak pek çok sıkıntıyı ve zorluğu içinde barındırır. Bu zorluklarla karşılaşıldığında aileden güç alabilmek, aileye sığınmak önemli bir değerdir.

Ailenin bir görevi de çocuğa din eğitimini vermektir. İlahi ve evrensel bir din olan İslamiyet din eğitiminin aileden alınmasını önemser. Manevi yönleri tam olan bireyler güçlü bir toplumun oluşması için önemlidir.

Özellikle ilk çocukluk döneminde verilen din eğitimi çocuk üzerinde etkilidir. Çocuğun eğitim ve terbiyesi anne ya da babadan birine değil her ikisine birden aittir. İki taraf da sorumluluk almalı ve çocuğun aile içi eğitimini vermelidir.

Hazreti Muhammed eş seçiminde dindarlığı ön plana koymuştur. Ona göre bir kişinin dindar olması onu eş seçiminde öne çıkaran bir özelliktir. Hazreti Muhammed güzelliğin geçici olduğunu, güzelliğin evlilik kriterleri arasında yer almaması gerektiğini de söylemiştir. Buradan İslam dininin maddi, somut şeyler yerine manevi özelliklere değer verdiğini bir kez daha anlıyoruz.

Evliliğin önemi ve faziletleri

Toplum için bu kadar önemli olan evlilik kurumunda eşlerin birbirini kırmamaya, üzmemeye dikkat etmesi önemlidir. Hayatta yaşanan zorluklar aile içerisinde halledilebilir. Birey iç huzurunu ailede bulabilir.

Dışarıya yönelmekten çok, ailenin önemi kavranmalı ve ailenin mutluluğu için çalışılmalıdır. Toplumumuzda aile büyükleri de evliliğin korunması yönünde tavsiyede bulunurlar. Aile birliğinin dağılmaması için hukuk da ailenin dağılmasını zorlaştırır.

Birey bazen ani karar alabilir, ani kararları önlemek için hemen harekete geçmemek tavsiye edilir. Özür dilemek de evlilik içinde büyüklük olarak algılanır. Çiftler özür dilemeyi küçüklük olarak görmemeli, karşısındaki kişiye değer verdiğini göstermek adına gönül almayı bilmelidir. Saygı ve merhamet bir evliliğin devamını sağlayan iki önemli manevi değerdir. Karşımızdaki kişiye alan tanımak ve hata yaptığında merhametli olmak, düştüğünde elinden tutmak da son derece önemlidir.

YAZI: ŞEBNEM KIRCI