Evlilikte denkliğin önemi nedir?

Evlilik Contributor
evlilikte denkliğin önemi
Eugenivy Now-Unsplash

Eş seçimi yaparken ve bir aile kurmaya karar verilirken evlilikte denkliğin önemi bilinmelidir. Birbirine uygun olmayan çiftlerin yaşayacakları evliliklerin mutsuz olma olasılığı yüksektir. Çiftlerin birbirini anlama yeteneği olmadan, anlaşmazlıkların üstesinden gelinemeyecek ve sonuç itibariyle de aile huzuru bozulacaktır.

Kefaet ne demek? Eşitlik ve denklik anlamına gelen bir sözcüktür. İslam’da kullanılan anlamındaysa, erkeklerin kadınlara göre uygun eş olup olmadığını anlatır. Ayrıca kefaet, bir fıkıh terimi olarak kullanıldığı gibi benzer ve yeterli anlamlarına da sahiptir.

Aslında kefaet kavramı evlenmek isteyen kişileri ilgilendiren bir konuyu temsil eder. Bu konu, birbirleriyle evlenmek isteyen kimselerin denk olup olmadığıdır. Eğer denklik varsa, bu kimselerin evlenmemesi için bir engel görülmez. Ancak eşler arasında denklik yoksa, eşitlik sağlanmak adına çalışmalar yapılması gerekir.

Toplum aileye kıyasla daha geniş kapsamlıdır. Bu nedenle aynı toplum içinde yaşayan her birey birbirine eş olmayabilir. Ek olarak, kefaet terimine göre erkekler kendilerinden daha altta veya üstte bulunan kadınla evlenmeme hakkına sahiptir. Ancak kefaet bir şart değildir, yalnızca dikkat edilmesi gereken bir lüzumdur.

Eşler ve aileler için evlilikte denkliğin önemi nedir?

İki kişi evlenme kararı aldıktan sonra aileler arasında uyum olmasına dikkat edilir. Çünkü bir evlilik iki aileyi birbirine bağlayan önemli bir unsurdur. Maddi durum, sosyal statü, aynı dini yaşamama gibi farklılıklar eşler arasında olmasa bile aileleri arasında sorun oluşturabilir.

İslam’da evlenilecek kişiler arasında bir denklik bulunması gerektiği öğütlenmiştir. Bu denklik din, maddi durum ve sosyal statü olarak değerlendirilebilir. Aileler ve eşler arasında oluşan diğer sorunlar, denklik kadar aşılması zor değildir. Ancak kişilerin dinlerini, sosyal statülerini ve maddi durumlarını değiştirmesi hem güç hem de uzun sürelidir.

Denk olmadığı halde evlenen ve mutlu olabilen kimseler de vardır. Ancak bu kişiler eşlerine ve Allah’a olan sevgilerinden dolayı iyi ahlaka sahiptir. İslam’ın kurallarına uygun yaşadıkları için aile içinde saadeti sağlayabilirler. Ancak birbirilerini anlamakta zorlanan, alçakgönüllü olmayan, tatlı dilli davranmayan kimseler denk olmadıkları kişilerle evlenmemelidir.

İslam’da eşler arasında denklik istenmesinin bir diğer nedeni, ailede yetişecek çocukların rahat olmasıdır. İki ayrı mezhepte, dinde, soyda, maddi durumda ve statüde yetişmesi çocuklar için zor olabilir. Belirli bir yaşa gelene kadar seçim yapamayan çocuklarda içine kapanma, arkadaş edinememe, çok sessiz kalma gibi durumlar görülebilir.

Denk olmayan kimselerin evlenmesi, toplum içinde yaşanacak ayrılıklara da neden olabilir. İki ayrı kültürde yetişen kimseler evlendikten sonra girdikleri ortamlarda dışlanabilir. Bu bağlamda kişide kalp kırıklıkları, üzüntü, stres ve öfke gibi duygular yoğun olarak yaşanabilir.

Evlenilecek kişiler nasıl seçilmeli?

Esasen evlenilecek kişinin doğru seçilmesi, sağlıklı bir aile hayatı yaşamak için oldukça önemlidir. Yaşanan aile hayatı bir kimseyi cennete veya cehenneme götürecek kadar etkili olabilir. Bu nedenle zorlukların en aza indirilmesi, mutluluğun daimi olması adına evlilikte denkliğin önemi bilinmelidir.

Öte yandan Evlenilecek kişiler birbirilerini sevmeli, sevmiyorsa bile bir ömrü birlikte geçirebilecek kadar değer vermelidir. Aile kavramına bakış açılarının aynı olması gerekir. Sorunlara karşı çözümsel yaklaşımlarda bulunan kimseler birbirleriyle evlenmeyi tercih etmelidir.

Evlenirken Allah’ın rızasını kazanmak öncelik olmalıdır. Bu bağlamda bireylerin dindarlığı birbirlerini olumlu etkileyecek biçimde tercih edilmelidir. Aile içinde yetişen çocuklara da Allah sevgisi ve korkusu yeterli din bilgisiyle kolayca öğretilebilir. Böylece sağlıklı ve uzun ömürlü evlilikler yaşanabilir.

YAZI: İPEK ATACAN

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.