Ezan okunurken yapılması gerekenler neler?

Namaz İpek Atacan
Ortaköy Camii
Ortaköy Camii. Özgür Güvenç-Dreamstime

Müminleri namaza çağıran ezan okunurken yapılması gerekenler bir kimsenin cennete gitmesine vesile olabilir. Okunan ezana saygı göstermek Allah’a saygı göstermek anlamına geldiği için yapılan işlerden fazilet kazanmak mümkün. Ancak ezana hürmet edilmemesi Allah’ın gazabına uğratacak davranışlar arasında yer alır.

İslamiyet’te ezanın önemi nedir? İman eden kimseler için namaz kılmak farz bir ibadettir. İslam’ın beş şartı içinde yer alması namazın ne kadar önemli olduğunu gösteren bir durumdur. Bu nedenle, Allah’ın kullarını namaza davet eden ezan da oldukça kıymetlidir. İnsanları bir araya toplayarak onlara Allah’ı hatırlatır, ibadet vaktinin geldiğini gösterir.

Bir kimsenin namaz kılmasa bile ezan okunduğunda duyduğu ezana saygı göstermesi gerekir. Meşgul olduğu işleri bırakması, Allah’ın yoluna çağıran sözleri dinlemesi uygundur. Ezanı duymazlıktan gelmek, onunla dalga geçmek, umursamamak Allah’ın hoşuna gitmeyen davranışlardandır.

Ezan okunduğu vakitlerde dünya işleriyle uğraşmak yerine ahirete odaklanmak gerekir. Allah, kullarının dünya hayatına dalıp gitmemesi için ezan okunmasını caiz kılarak onlara ahireti hatırlatır. Ancak şeytana uyan ve nefislerine yenik düşen kimseler ezanı hiçe sayarak ahireti unutarak hareket ederler. İnsanlara ibadet etme şansı olduğunu hatırlattığı için ezan okunduğunda gerekli hassasiyetlerin gösterilmesi gerekir.

Müminler için ezan okunurken yapılması gerekenler nelerdir?

Salih bir kulun görevleri arasında ezan okunduğu zaman abdest alıp namaz kılmak vardır. Allah’ın sevgili kullarının arasına girebilmek için yerine getirilmesi gereken en önemli ibadetler arasında namaz yer alır. Bu nedenle ezan okunurken yapılması gerekenler arasında namaza hazırlanmak bulunur.

Allah’ın adının anılarak okunduğu ezanı dinlemek her müminin bir görevidir. Kişi Kuran okuyor bile olsa bu işine ara verip ezanı dinlemelidir. Bir başkasıyla konuşan kimseler susmalı, ezan bitene kadar konuşmamalıdır. Diğer ibadetleri de ezan esnasında bölmek, ezana saygı duyulduğunu göstermek gerekir.

Müslümanlar her daim günahlardan kaçarak yaşamalıdır. Ancak ezan okunduğu vakitlerde bu duruma daha fazla hassasiyet göstermeleri gerekir. O an dedikodu yapanlar kendilerini durdurmalı, fesat işlerle uğraşanlar da işlerini bitirmelidir. Allah’ın emirlerini hatırlatan ezan, İslamiyet’in devamlılığını gösteren önemli bir semboldür. Bu nedenle İslam’ın kurallarını hatırlatan ezan, insanlara günahlardan uzaklaşmaları için şans verir.

Ezana duyulması gereken saygı hakkında nasıl buyrulur?

Namaza davet görevini üstlenen ezan, Hz. Muhammed döneminde ortaya çıktı. Bu gelenek yıllarca devam ederek günümüze kadar bozulmadan geldi. Böylelikle ezan, Müslümanları Allah’ın huzuruna davet eden bir sembol halini aldı. Nerede okunursa okunsun amacı ve özellikleri bir kalmaya devam etti.

Her mümin Allah’a ve İslam’a saygı duyduğu gibi ezana da saygı duymakla görevlidir. Ezan hakkında kötü konuşmak, onu duymuyor gibi yapmak doğru değildir. Okunan ezanı küçümsemek yerine büyütmek, yapılmış günahlardan dolayı kötü hissetmek gerekir. Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur:

“Namaza çağırdığınız zaman onu alay ve eğlence konusu yaparlar. Bu, onların aklını kullanmaz bir topluluk olmalarındandır.” (Maide, 5/58)

Ayetten anlaşıldığı gibi ezan, alay ve eğlence konusu olamayacak kadar önemlidir. Görevinden ve faziletinden dolayı ezan okunduğu vakitlerde kişinin kendine çeki düzen vermesi gerekir.

Kısaca, namazın dinin direği olması ezanla sembolize edilir. Ezan okunan vakitlerde ibadet ediliyor bile olsa yarıda bırakılarak ezana hürmet edildiğini göstermek gerekir. Konuşmak gibi basit bir davranışı bile ezan okunduğu esnada bırakmak kulluk vazifelerinden biridir. Allah; ezana, İslam’a ve kendisine saygı duyan kullarını mükafatlandırır.