Fıtır sadakası ve şartları nelerdir?

Zekat Contributor
fıtır sadakası
Masjid Pogung Dalangan-Unsplash

Allah’ın nimetlerine şükretmek için belli kimseler tarafından yapılabilen ibadetlerden biri fıtır sadakası olarak kabul edilir. Bu ibadeti yerine getiren ve dinen zengin sayılan kimseler, Allah’ın sevgisini kazanmak adına fıtır sadakasının verileceği zamanlara dikkat etmelidir. Böylelikle mal ve mülk, para, değerli eşya gibi varlıkların bereketi korunmuş olur.

Fıtır sadakası nedir?

Fıtır sadakasının bir diğer ismi fitredir. İçinde olan senenin Ramazan ayına kadar yaşanabildiği için verilmesi gereken bir sadaka türüdür. Bu sadakanın verilmesi vacip olan bir ibadet olduğu için her Müslümanın yapması gerekmez, yalnızca maddi durumu yerinde olan Müslümanlar için bir yükümlülüktür.

Esasen fıtır sadakasının bireysel olarak verilmesi mümkündür ancak hane içinde bulunan çocukların sadakasını vermek ebeveynlerin görevidir. Çocukların yaşının küçük veya büyük olması fitre verilmesi için önemli bir unsur değildir. Hane içindeki her birey adına sadakanın yerine ulaştırılması gerekir.

Şartları nelerdir?

Fıtır sadakasının yerine getirilebilmesi için bazı şartlar bulunur. Bu şartlardan ilki, sadaka verecek olan ailenin maddi durumunun yeterince iyi olmasıdır. Eğer dışarıya verilecek para ailenin ihtiyacıysa sadaka verilmesi gerekmez. Böyle durumlarda sadaka alınarak diğer kimselerin ibadetlerini yerine getirmesi beklenir.

Fıtır sadakasının verildiği tarih önemlidir ancak zamanı önemli değildir. Ramazan bayramından itibaren sadakanın verilmesi vacip olur. Ancak isteyen kimseler bayramdan önce veya sonra da vererek ibadetlerini yerine getirebilir. Fitresini bayramdan önce veren kişiler yaptıkları ibadetten daha çok fazilet kazanırlar. Bu sebeple bayram namazının öncesinde verilmesi İslam’ın sevdiği hareketlerden biri olur.

Fitre vermek, maddi durumu yerinde olmayan aileleri rahatlatmak için yapılan bir ibadettir. Bir kişinin yediği öğünün tutarına bağlı olarak verilerek, bir veya birden fazla kişiye bir fitreden az para ödenmemelidir. Ülkelerin belirlediği fitre fiyatlarına uyarak, en az belirlenen miktar kadar yardımda bulunmak gerekir.

Fitre vermenin temel hedefi bayrama giren müminleri sevindirmektir. Bu sayede bayram sevincinin yayılmasına, daha mutlu bir toplum oluşmasına olanak sağlanır. Fıtır sadakasının sayesinde aile içinde huzurun yakalanmasına ortak olunur, Allah’a karşı yükümlülük bulunan ibadet tamamlanır.

Bu sadakayı verirken nelere dikkat edilmeli?

Fıtır sadakasını verirken dikkat edilmesi gereken bazı konular vardır. Öncelikle sadakayı verecek olan kişinin veya ailenin maddi durumunun yerinde olması gerekir. Ardından sadakanın verileceği kişilerin fitre almaya uygun olma şartı aranır. Kişinin çocukları ve büyüklerine, torunlarına, eşine, diğer zengin kimselere sadaka verilmez. Ayrıca fitrenin verileceği kişinin ihtiyaç sahibi olması gerekir. Bakmakla yükümlü olunan kimselere fitre verilmesi doğru değildir.

Malla yapılan diğer ibadetlerde olduğu gibi, fıtır sadakası verirken karşıdaki kişinin kalbini kırmamak gerekir. Göstererek, sözünü ederek, küçümseyerek yardımda bulunmak kişinin alacağı fazileti azaltır. Bu sebeple güzel dille, sevgiyle ve alçakgönüllü şekilde ibadet tamamlanmalıdır.

Fitre verecek olan kişinin öncelikle yakınlarında bulunan kişilere yardım etmesi gerekir. Eğer komşusu, tanıdığı, akrabası arasında fitre vermeye uygun kimse yoksa başkalarına verebilir. Bu durum bir zorunluluk değildir ancak kişinin ibadetinden alacağı faziletin artmasına yardımcı olur.

Kısaca, fitre vermek maddi durumu yerinde olan kişilerle olmayan kişiler arasında bir dayanışma oluşturur. Toplum arasında yaşanabilecek sınıf farklılıklarının önüne geçilir. Ramazan bayramının coşkulu ve sevinçli şekilde yaşanmasına yardımcı olur. Vacip bir ibadeti yerine getirerek Allah’ın sevgisini kazanmaya, sahip olduğu mallar için şükretmeye olanak sağlar.

YAZI: İPEK ATACAN

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.