Fıtrat ile Oynamanın Zararları Nelerdir?

Erkek Contributor

Yaratmak anlamına gelen fatr sözcüğünden türeyen fıtrat en genel hali ile belirli bir beceri veya yatkınlığa sahip olmak demektir. İnsanoğlunun ilk yaradılışı fıtrat olarak ifade edilir. Bu bağlamda, yaradılış anındaki saf ve dış faktörlerden henüz etkilenmemiş yapı fıtrat olarak kabul edilir.

Kur’an-ı Kerim ve fıtrat kavramı: Kur’an-ı Kerim’in 19 farklı bölümünde fıtrat kavramına yer verildiği görülür. Bu bölümlerden birinde şöyle buyrulur:

“O halde hanif olarak bütün varlığınla dinle, Allah insanları hangi fıtrat üzerine yaratmışsa ona yönel! Allah’ın yaratmasında değişme olmaz. İşte doğru din budur; fakat insanların çoğu bilmez.” (Rum Suresi, 30. Ayet)

Fıtrat niçin bozulmamalı?

Diyanet tarafından yapılan tefsir incelendiğinde bu ayeti kerimede geçen fıtrat kavramının değişik şekillerde açıklanabildiği görülür. Bu bağlamda, terimin ilk anlamı Allah’ın vermiş olduğu becerilerin zayi edildiği takdirde tekrar yerine konamayacağıdır. Diğer açıklamalar ise Allah’ın yarattığı fıtrata uymayan dinlerin uydurulamayacağı ve O’na şirk koşulamayacağı yönündedir. (Elmalılı)

Fiziki değişiklik yapmada fıtratı bozma ölçüsü nedir? İnsanı üstün bir şekilde yaratan Yüce Allah, makul ölçülerde süslenmeye ve güzel görünmeye de izin verir. Kur’an-ı Kerim ayetlerinde ve bazı hadislerde güzelleşmeye izin verilen ölçü ve fıtratı bozma çizgisi net bir şekilde dile getirilir.

Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur:

“Allah şeytanı lanetlemiştir, o da ‘Kullarından belli bir pay alacağım, onları mutlaka saptıracağım,…,emredeceğim de Allah’ın yarattığını değiştirecekler’ demiştir.” (Nisa Suresi, 188 ve 119. Ayet)

Buradan da anlaşılacağı üzere Allah’ın yaratmış oldukları üzerinde oynamak, şeytanın büyük vesveselerinden birine yenik düşmektir. Şeytan ile dost olan kimselerin ise kıyamet vakti geldiğinde Allah’ın rızasına nail olması mümkün değildir.

Kur’an ayetlerinde belirtildiği üzere keyfi yapılan bir takım işler fıtratı bozmak olarak kabul edilir. Peygamber Efendimiz de; süslenme amacı ile dövme yaptırmayı, dişleri inceltmeyi ve buna benzer bazı işleri fıtratı bozmak olarak kabul eder. Bunun ardından da sayılan işleri yapan ve yaptıran kimseleri kınar. (Buhari)

Fıtratı bozmak, yalnızca bedensel bir takım değişiklikler yapılması değildir. Bu bağlamda kişinin Kur’an-ı Kerim içerisinde bahsedildiği gibi dosdoğru olması da fıtrattır.

Helalden uzaklaşıp harama bulaşmak ve salih amel işlemeyi terk etmek de fıtratı bozmaktır. Örneğin alkol tüketmek hem fiziksel hem de psikolojik sağlığı bozar. Adam öldürmek insan yaşamını, hırsızlık yapmak da mülkiyet hakkını bozar. Akli denge, fiziksel sağlık, can ve mal güvenliği; insanın doğuştan sahip olduğu fıtrattandır. Bile isteye bunlara zarar vermek ise fıtratı bozmaktır.

Fıtratta var olan beceriler, kalbe huzur veren ve maneviyatı destekleyen şeylerdir. Fıtratı bozmak ise günaha yönelmek kötülük yapmak ve manevi rahatsızlığa sebep olan şeydir.

Doğuştan gelen anormalliklere müdahale edilebilir mi?

Evet. Fıtratı bozma kapsamında değerlendirilmeyen işler nelerdir? Dinimizde tedavi amacı ile yapılan estetik işlemlere izin verilir. Bu bağlamda, çevredeki diğer kişiler tarafından yadırganan bir duruş ve görüntü anormalliğinin düzeltilmesi tedavi olarak kabul edilir.

Kişinin psikolojisini negatif yönde etkileyen tüm anormallikler bu kapsamda ele alınır. Tedavi olarak yapılan işlemlerse fıtratı bozmak olarak nitelendirilmez. Bunlar için daha ılımlı bir yaklaşım olan normalleştirme tanımı yapılır.

Doğuştan gelen anormallikler ya da bir kaza sonucunda oluşan şekil bozuklukları için yapılan estetik operasyonlar fıtratı bozmayan işler olarak kabul edilir.

Bir işin fıtratı bozmak olarak kabul edilmesi bazı şartlara bağlıdır. Bu bağlamda; kişinin kasti olarak fıtratını bozmaya ya da değiştirmeye çalışması ve tedavi amacı gütmeden yapılan tüm değişiklikler fıtratı bozmak olarak nitelendirilir.