Gece ibadeti fazileti İslam’da nasıldır

Dua İpek Atacan
İbadet
gece namazı
Lilkar-Dreamstime

Dinimizde gece ibadeti fazileti bazı hadi kaynaklarında açıkça belirtilmiştir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed de bizzat kendisi geceleri ibadet etmeye özen göstermiş ve Müslümanlara da bunu tavsiye etmiştir.

Gece yapılan hangi ibadetler faziletli olur?

Dini kaynaklarda bahsi geçtiği üzere, normal vakitlerde yapılabilen her türlü ibadetin gece de yapılması mümkündür. Bu bakımdan geceleri; Kur’an-ı Kerim okunabilir, kaza veya nafile namazı kılınabilir, zikir çekilebilir. Oruç tutmak nedeniyle sahura kalkmak ya da seher vakti uyanıp duaya durmak da yine gece ibadetleri arasında sayılabilir.

Geceleri ibadet etmekle ilgili hem Kur’an-ı Kerim ayetlerine hem de sahih hadislerde birtakım bilgilere yer verildiği görülür. Buradan ulaşılabilecek sonuca geceleri ibadet halinde olmak Müslüman kimse açısından oldukça faydalı ve faziletli bir iştir.

Sahih hadis kaynaklarında geçtiği üzere gece ibadeti fazileti nedir?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed yaşamı boyunca ibadetlerini titizlikle yerine getirmiş ve hem ailesini hem de çevresindeki sahabileri buna yöneltmiştir. Bu bakımdan gece ibadeti fazileti hadisi şerifler içerisinde de sıklıkla değinilen bir konudur. İlgili hadisi şeriflerden birinde şöyle buyrulur:

“Gece ibadet etmeyi ihmal etmeyin! Çünkü buz sizden önceki Salihlerin adetidir. Allahü Teala’ya yakınlaştırır; kötülüklere, belalara mani olur; günahlara kefarettir ve vücudu hastalıklardan korur.” (İbni Asakir)

Bu hadisten de anlaşılacağı üzere gece ibadeti yapmanın faziletleri saymakla bitmez. Bu eylem kul ile Allah’ın yakınlaşmasına vesile olurken diğer taraftan da kişiyi koruyucu bir niteliktedir. Gece ibadeti yapanlar Allah’ın da izniyle her türlü kötülük ve belaya karşı korunurlar.

Hadisi şerif içerisinde yer alan bir detay da gece ibadetinin günahlara kefaret olduğu yönündedir. Bu bakımdan din büyükleri de gece ibadete kalkanların bilindik ve bilinmedik tüm günahları için tövbe etmelerini tavsiye etmektedir.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed geceyi nasıl değerlendirirdi?

Ümmetine her davranışıyla örnek olan Hz. Muhammed, gündüz ve gece ibadetleriyle de takip edilen bir rehberdir. Bu bakımdan, kendisinin gece vakitlerini de tıpkı gündüz olduğu gibi bolca ibadetle geçirdiği bilinir. Seher vaktinde kalkıp dua okumak ve teheccüd namazı kılmak; Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in geceleri yapmış olduğu başlıca ibadetler arasındadır.

Hz. Muhammed’in gece yaptığı ibadetler konusunda çevresinde yer alan sahabilerin rivayet ettiği hadislerden bilgi alınır. Bu hadislerin büyük bir bölümünde kendisinin seher vakitlerinde duaya kalktığı, namaz kıldığı ve şükrettiği aktarılmıştır.

Kur’an-ı Kerim içerisinde yer alan bir ayette Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e gece ibadeti emredilmiştir. Bunun ardından kendisi için yüksek bir makam vaat edilmiştir. Kaynaklarda bahsi geçtiği üzere de bu mevki Makam-ı Mahmud’dur.

Kısacası, gece ibadetine kalkmak öteden beri Müslümanlar arasında yaygın olan bir iştir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed de geceleri ibadet etmeye özen göstermiş ve bu vakitleri güzelce değerlendirmiştir. Kur’an-ı Kerim ve sahih hadis kaynakları incelendiğinde bu işin ne kadar faydalı ve faziletli olduğu açıkça görülebilen bir konudur.

Geceleri namaz kılmak, bu vakitte en sık yapılan ibadet biçimdir. Buna göre isteyenlerin uykularından uyanıp; kaza, nafile ye da teheccüd namazı kılması mümkündür. Ancak; Kur’an-ı Kerim okumak, Allahü Teala’yı zikretmek, dua etmek ve buna benzer diğer ibadetlerin de geceleri yapılması mümkündür. Bizlere düşen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in izinden giderek hem gündüzlerimizi hem de gecelerimizi bolca ibadetle geçirmek ve bunun faziletlerinden yararlanmaktır.

 

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.