Gençlere düşen ahlaki esaslar nelerdir?

Yeni Başlayanlar için İslam Contributor
Ahlak
ahlaki esaslar
Rio Lecatompessy-Unsplash

Gençlik, kişinin ahlaki esaslar başta olmak üzere farklı sorumlulukların altına girdiği bir dönemdir. Buna göre, dinimizde genç bireyler artık hem ibadetlerinden hem de diğer amellerinden sorumlu tutulurlar. Bu noktada geleceğe, ahlaki bakımdan yetişmiş gençler bırakmak oldukça önem arz eden bir konudur.

Ahlaki bakımdan güçlü gençler yetiştirmenin önemi nedir?

Gençler, bütün toplumların kilit taşı konumundadır. Geleceğin liderleri, yöneticileri ve vicdan sesleri bu gençler arasından yükselir. Bu bakımdan dini ve ahlaki bakımdan donanımlı gençler, aynı zamanda toplum huzuru ve sürekliliğinin temel şartıdır. Dinimizde çocuklara ve gençlere büyük bir önem verilir. Anne ve babalar da çocuk yetiştirme konusunda sıklıkla tembih edilir. Buna göre, peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in bir hadisinde şöyle buyrulur:

“Bir genç ilim ve ibadet içinde yetişir, olgunlaşırsa, Allah Teala kıyamet günü ona yetmiş iki sıddıkın sevabı kadar sevap verir.” (Taberani, Kebir)

Buradan da anlaşılacağı üzere yetişmiş gençliğin yalnızca bu dünyada değil, ahirette de türlü mükafatı vardır. Anne ve babaların evlat yetiştirirken ahlaki temelleri iyi bir şekilde öğretmesi gerekir. Gençlerimiz de bu öğrendiklerini yeni nesillere aktararak, ahlaki esaslar konusunun korunmasını sağlamalılar.

Gençlerimize düşen başlıca ahlaki esaslar nelerdir?

Gençlere düşen başlıca ahlak unsurlarını; ihsan, işar, sabır ve affetmek şeklinde sıralamak mümkündür. Buna göre ihsan, kötülüğe karşı iyilikle cevap vermektir. İsar, kolaylıkta ve zorlukta din kardeşini kendine tercih etmektir. İsar ahlakı, hiçbir müminin düşmesine izin vermemektir.

Sabır, hem katlanmak hem de alttan almaktır. Buna göre, ahlaki bakımdan yetişmiş gençler başlarına gelen felaketlere sabır gösterdikleri kadar büyüklerine de sabır gösterirler. Kalp kırmamaya ya da kötü söz söylememeye özen gösterirler.

Affetmek de ahlaki unsurların sonuncusudur. Tartışmalar, küslükler ya da kan davaları hep kin gütmekten ve karşılık üretmekten doğar. Affetmek, nefisle mücadele anlamına gelir ve ahlakın bir göstergesidir. Ahlaki esaslara uygun yetişen bir genç hem kendisi hem de yaşadığı toplum için huzur manasına gelir. Ancak gençlik, benliğin bulunmaya çalıştığı çalkantılı bir süreçtir. Bu bakımdan gençlik döneminde yaşanılan bazı sorunlar da vardır.

Gençlik döneminde karşılaşılan sorunlar nelerdir?

Gençlik dönemi oldukça çalkantılı bir süreç olduğundan, gençlerin bazı yanlış yollara sapma ihtimali de oldukça yüksektir. Şiddet eğilimi, ruhsal çöküşe bağlı intihar eylemleri ya da madde bağımlılığı; bu dönemde en sık karşılaşılan sorunlar arasındadır. Tüm bu sorunların başlangıç yaşı da gün geçtikçe daha da azalmaktadır.

Gençlik sorunları yalnızca Türkiye için değil, tüm dünya açısından incelenen ve araştırılan bir konudur. Bu noktada sorulması gereken asıl soru ahlaki ve dini eğitimin genç yaşamlar üzerindeki etkisi nedir şeklindedir. Çünkü ahlaki bakımdan yetişmiş ve dini esaslara hakim olan gençler hem kendilerini hem de bir başkasını incitmekten kaçınırlar.

Şiddet, intihar ve madde kullanımı, İslam inancında hoş görülmeyen, hatta yasaklanan işlerdir. Bu bakımdan ahlaklı ve dini bilgileri tam çocuklar yetiştirebilirsek, bu sorunları da kısmen aşabiliriz.

Kısacası, gençlik dönemi çocukluk ile orta yaş arasında kalan kısımdır. Bu dönemde bireyler ilk defa yaptıklarından sorumlu tutulurlar. Sabretmeyi, affetmeyi, saygı duymayı ve diğer insanları düşünmeyi öğrenen gençler ahlaki bakımdan yetişmiştir. Bu kimseler kendi iç huzurlarından başlamak üzere çevrelerine yayılan bir huzurun temel kaynağı olabilirler. Öyleyse işe kendimizi ahlak bakımından yetiştirerek ve çocuklarımıza iyi birer örnek olarak başlayabiliriz.

YAZI: İPEK ATACAN