Kalabalık Ailenin Avantajları Çoktur

Aile Contributor
Photo 65059465 © Krishnadas Chandrasekharan - Dreamstime.com

Kalabalık ailenin avantajları neler? Toplumun en küçük yapı taşı olan çekirdek aile, içerisine; teyze, dayı, amca, hala, gelin, damat ve torun gibi ikinci veya daha uzak akrabalar da dahil edildiğinde “geniş aile” olarak isimlendirilir. Dinimizde aileye dini bir kurum niteliği kazandırılmamıştır. Ancak, aile konusuna oldukça hassasiyetle ve önemle yaklaşıldığı görülür.

Aile, çocuklar aracılığı ile neslin devam ettirildiği bir ortamdır. Burada yetişen bireyler için hem sığınılacak bir liman hem de yetişecek bir eğitim kurumudur. Kur’an-ı Kerim’de bu konuyla ilgili, “Onlara ısınıp kaynaşasınız diye size kendi türünüzden eşler yaratıp aranıza sevgi ve şefkat duyguları yerleştirmesi de O’nun kanıtlarındadır. Doğrusu bunda iyi düşünen kimseler için dersler vardır.” (Rum Suresi, 21. Ayet) buyrulur.

İlgili ayeti kerimeden de anlaşılacağı üzere dinimizde evlilik teşvik edilir ve buna değer verilir. Geniş bir ailede yetişmenin ve burada yaşamanınsa her birey açısından türlü faydaları vardır.

Peki, kalabalık ailenin avantajları neler?

Daima yardımlaşma ve dayanışma halinde olunur: Hane içerisinde yaşayan kişi sayısı arttıkça, kişinin çevresinde gözlemlediği iyi ve kötü olayların sayısı da artar. Bu tarz yapılarda kişinin derdini paylaşabileceği güvenilir aile bireyleri vardır. Dolayısı ile başına gelen türlü felaketlere sabır gösterebilmek için gereken gücü onlardan alabilir.

Geniş bir aileye sahip olan bireyler yardım gerektiren her türlü konuda da şanslıdır. Buna göre, ortaya bir çözüm çıktığında bunu iş bölümü yaparak ve oldukça hızlı bir zaman zarfında çözmek kolay olur.

Sabır kavramı daha iyi öğrenilir: Geniş ailede yaşamak, mali anlamda artan bir sorumluluk demektir. Özellikle çocukların istediklerini elde edebilmek için sıra beklemeleri gerekebilir. Bu da çocukta sabretme duygusunu pekiştirir. Üstelik eve gelen her türlü şey de diğer bireylerle paylaşılır. Sürekli devam eden bu paylaşım hali, geniş ailede büyüyen bireylerin yetişkinlik döneminde de daha sağlıklı bir birey olmasına katkı sağlar.

İnsanlarla ilişki kurma konusunda başarı kazanılır: Geniş aile demek, farklı kişilik özelliklerine sahip çok sayıda insan ile etkileşim halinde olmak demektir. Temas halinde olunan her insan, kişinin iletişim becerisini geliştirmesine destek olur. Dolayısı ile geniş ailede büyüyen bireyler, iş ya da arkadaş ortamında genellikle daha kolay adapte olurlar.

Takım çalışmasına yatkın olunur: Geniş aile ortamlarında genellikle takım çalışması yürütülerek, kişi başına düşen iş miktarı azaltılır. Buna göre; sofra kurma, ev temizleme, tamirat yapma ya da alışverişe çıkma gibi konularda iş paylaşımı yapılır.

Kur’an-ı Kerim aileyle ilgili ne diyor?

Küçüklüğünden beri hane içerisinde payına düşen görevleri yerine getiren çocuklar da ileride takım halinde iş yapmakta zorlanmazlar. Buna göre hasetlik ya da bencillik gibi ferdi düşünceler bir miktar daha bastırılır ve geri plana atılır.

Akrabalık ilişkilerinde kesinti olmaz: Dinimizde akraba ziyaretine ve onlarla ilişki kesmemeye büyük bir önem verilir. Bu bağlamda Kur’an-ı Kerim’de yer alan bir ayeti kerimede şöyle buyrulur:

“Onlar Allah’ın, korunmasını emrettiği bağı koruyan, rablerine saygıda kusur etmeyen, hesabın kötü sonuç vermesinden korkan kimselerdir.” (Ra’d Suresi, 21. Ayet)

İslam inancında sık sık zikredilen sıla-i rahim kavramı, aile ve akrabalık ilişkilerini sürdürmeyi ve onlarla iyi muhabbetler kurmayı temsil eder. Geniş bir aileye sahip olmanın bu konuda da pek çok faydası vardır. Bu tarz aile yapılarında bireyler sürekli iletişim halinde olur. Herhangi bir kavga ya da küslük halinde ise ailenin hatırı sayılır kişileri devreye girer ve bu sorun için en hızlı çözüm yollarını ararlar.