Gerçek iç huzuru yakalamak nasıl mümkün?

Psikoloji Contributor
chewy-hUvNi1HaZg0-unsplash
Chewy-Unsplash

Maddi ve manevi mutluluğu yakalamak insanların ortak amaçlarından biridir ve bu amaç doğrultusunda iç huzuru yakalamak şarttır. İç huzur kavramı, farklı bilim dallarının ortak araştırma konusudur. Bu bakımdan iç huzur, kişinin kendiyle ve geri kalan tüm etmenlerle barışık olma halidir.

Günümüz toplumunda bitmek bilmeyen bir tüketim hali söz konusudur. Bunun bir sonucu olarak da insanların, hep daha iyisini almaya ve yapmaya çalıştığı görülmektedir. Oysa iç huzur elinde olanla yetinmek ve sahip olduğun tüm imkanları benimsemektir. İç huzurunu bulan bir kişi bunu etrafına bulaştırma özelliğine sahiptir. Yani, iç huzuru bulduğunuz zaman yanınızdakiler de bu huzurdan payını alırlar.

Mutluluk için iç huzuru yakalamak nasıl olur?

İnsanların büyük bir çoğunluğu iç huzuru yakalamak konusunda belirgin bir hedefe sahiptir. Bu doğrultuda kimileri psikolojik destekler alırken kimileri de kişisel gelişim odaklı çalışırlar. Aslında tüm bu adımların başlangıç noktası kişinin kendisidir.

İç huzurdan yoksun olan kişiler bunu genellikle iç sıkıntısı olarak tarif ederler. Yaygın kullanılan kavramlardan biri olan iç sıkıntısının hem fiziki hem de ruhsal bazı belirtileri vardır. Kalp çarpıntısı, ellerin titremesi ya da mide krampları bu sıkıntının bazı fiziksel belirtileridir. Endişe, korku, üzüntü ve karamsarlık gibi duygular ise bu sıkıntının ruhsal açıdan yarattığı etkilerdir.

Neler iç sıkıntısı yapar?

Allahü Tealanın emir ve yasaklarının tümü insanın hem dünya hem de ahiret yaşamında huzuru yakalayabilmesi içindir. Bu bakımdan maneviyatı zayıflayan kişilerde iç sıkıntısı yaşandığı görülür. Mevlana Celaleddin Rumi bu sıkıntıyı şu şekilde ifade eder:

“Hak yolunda okuduğun virdi, çektiğin teshibi terk edince zahmete, sıkıntıya düşersin, sana sebebi bilinmeyen bir iç sıkıntısı gelip çatar.”

Bu sözlerden de anlaşılacağı üzere iç sıkıntısının başlıca sebebi Allah’ı zikretmeyi ve ibadette devamlılığı bırakmaktır. Ancak dünya yaşamının zorlukları sebebiyle de iç huzuru yakalamakta zorlananlar olabilir. Bunun için izlenebilecek belli başlı yollar vardır.

Önerilerimize kulak verin

İç huzuru yakalamanın yolları kişiden kişiye göre değişiklik gösterebilir. Buna göre; geçmişi terk etmek ve yarın için endişelenmeyi bırakmak huzuru hissetmenin ilk adımlarıdır. Değiştirilemeyecek olayları düşünmek yalnızca ruhsal anlamda çöküşe neden olur. Bu sebeple “kabullenmek ve yaşanan an için şükretmek” gerekir. Bugünü yaşamak ve anda kalmak iç huzuru yakalama noktasında oldukça önemlidir.

Dünya yaşamı herkesin birbirinden farklı problemlerle boğuştuğu bir süreçtir. Bu bakımdan karşımıza çıkan problemleri sürekli konuşmak yerine onlara birer çözüm bulmamız gerekir. Düşünceleri harekete geçirememek de tıpkı iç huzur peşinde koşmak gibi üzerinde çalışılması gereken bir konudur.

Kendine vakit ayırmak, huzurlu hissetmenin tek yoludur. Aileyle ve arkadaşlarla vakit geçirmek, kitap okumak, uyumak ve ibadet etmek; aslında kişinin kendiyle ilgilenmesidir. Kendine vakit ayırmayla alakalı listeyi daha da uzatmak mümkündür. Burada önemli olan kişinin hangi zamanlarda huzurlu, hangi zamanlarda eksik olduğunu hissetmesidir.

Kısacası, iç huzurun yoksunluğunda kişi yoğun bir sıkıntıyla baş başa kalır. İç sıkıntısına neden olan pek çok dış faktör vardır. Buna karşılık sıkıntılardan kurtulup iç huzuru yakalamanın da türlü yolları bulunur. Kişi iç huzurunu kaybettiğini anladığı anda kendisini dinlemeye başlamalıdır. Huzur kaybolan bir duygu değildir. Sadece onu saklandığı yerden çıkarmak gerekir. Bu bazen bir aile fotoğrafıyla ya da bir dua yardımıyla olabilir.

YAZI: İPEK ATACAN

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.