Global Medyada İslam Bakışı

Teknoloji Contributor

Ülkeler içinde yapılan haber yayınlarında ve medyada İslam yaygın olarak yer alır. Dünya haberlerinde İslami bilgilere yer verilmekte, dinler arası araştırmalarda titizlikle İslamiyet konusu da incelenmektedir. İnsanlar arasında en çok yaşanan ikinci din olması özelliğiyle İslam, gözleri tüm dünya basınının üzerine çekmektedir.

Medya kaynaklarında sıklıkla yer alan İslami haberler nelerdir?

Teknolojinin yaygınlaşmasıyla beraber haberler ve bilgi paylaşımı da yayılmaya başladı. Önemli olayların dünya geneline duyurulmasında etkili olan bu durumda, haberlerin bir kısmı İslami nitelik kazanmaya başladı. Özellikle halkın çoğunluğu Müslüman olan ülkelerle ilgili gelişmeler haberlerde öne çıkmaktadır.

Diğer ülkelerde olduğu gibi İslam ülkelerinde de doğal afetler yaşanmaktadır. Büyük şiddette yaşanan; depremler, yangınlar, seller, kasırgalar ve fırtınalar pek çok kişiyi etkilediği için global haber içerikleri olarak medya platformlarına yansımaktadır. Yaşanan bu doğal afet durumlardaysa ülkeler arası yardımlaşma ağları kurulduğu gözlenmektedir.

Ekonomi, savaş, bayramlar ve diğer alanlarda da medyada İslam önemli bir yer kaplamaktadır. Hem ülke içi hem de uluslararası önemli gelişmeler İslam haberleri olarak medyada yer almaktadır.

Bilim alanında yapılan gelişmeler tüm dünyayı etkilediği için gündem haline gelmektedir. İslam bilim adamları tarafından yapılan buluşlarla birlikte bilimsel gelişmelerin yaşanması da İslamiyet’in ilime verdiği değeri gösterir. Özellikle öğrencilere örnek olan bu durum İslam ülkelerine duyulan saygıyı artırmaktadır.

İslam alanındaki haberlerden biri de kendisinden çok söz ettiren İslami konferanslardır. Bu konferanslar hem konularıyla hem de etkileriyle öne çıkarak geniş kitlelere ulaşabilmektedir. Hz. Muhammed ve sünnetleriyle ilgili konular, “Coğrafyamızda Sahabe Etkileri”, “Peygamberimiz ve Çocuk” başta olmak üzere pek çok sempozyum ve konferans verilmektedir.

Sosyal medyada İslam karşıtı görüşlerin durumu nedir?

Dünya üzerinde insanların konulara farklı bakış açıları ve yönelimleri olmaktadır. Bu sebeple İslamiyet’i sevenler ve saygı duyanlar olduğu kadar karşı görüşe sahip kişiler de bulunmaktadır. Bu bağlamda, İslam hakkında araştırılmadan konuşulan konular, asılsız haberler, bazen de iftiralarla karşılaşılabilir.

İslam, hoşgörülü ve saygılı davranışların yansıtıldığı bir dindir. Bu yüzden sosyal medyada karşılaşılan durumlarda doğru bilgilerin saygılı bir şekilde aktarılması gerekir. İslamofobiye karşı Kur’an-ı Kerim’in emir ve yasaklarına uygun şekilde hareket edilmesi tek çaredir. İslamiyet’te inanç, ibadet gibi konularda zorlama bulunmadığı göz önünde bulundurulmalıdır.

Günümüz medya araçlarının dini paylaşımlar açısından faydaları nelerdir?

Günümüzde medya araçları her yaş ve cinsiyette kolay ulaşılabilen bir pozisyondadır. Bu durum haberleşmeyi kolaylaştırdığı gibi İslam’ın yayılmasını, Müslümanların bilgi edinmesini kolay hale getirir. Hayatın her alanında İslam’la iç içe olmayı kolaylaştırır.

Özellikle eğitim alanında yapılan dini paylaşımlar büyük kitlelere ulaşarak bilgi edinilmesini kolay hale getirir. Hz. Muhammed’in hadisleri, Kur’an ayetleri, İslam hikayeleri, kısaslar başta olmak üzere yapılan paylaşımlar öğretici nitelik taşımaktadır. Cuma günlerinin, bayramların, kandillerin kutlanmasını daha etkili hale getirerek ibadetin artmasına da yardımcı olur.

Sosyal medya ve diğer platformlarda istenilen alanda sohbetlerin yapılabileceği topluluklar oluşturulmuştur. Bu topluluklarda İslami bilgiye sahip kişilerin yönlendirmeleriyle çeşitli sohbetler edilerek yeni bilgiler kazanılabilmektedir. Ayrıca, gün içinde Allah’ı zikretmek ve ibadet etmek için de kişilere zaman oluşturmaktadır.

Medya araçları sayesinde Kur’an-ı Kerim ayetlerine ulaşmak, hadisi şeriflerin doğruluğunu araştırmak oldukça kolaydır. Ülkeler tarafından belirlenen doğru kaynaklardan yapılan araştırmalar, İslam hakkında yanlış bilinen gerçekleri ortaya çıkarır. Ayrıca geçmişe yönelik bilgilerin doğruluğu ve netliği de medya sayesinde farklı milletlerdeki insanlara bildirilir.

Kısaca, medyada yer alan İslam pek çok alanda dünyanın gündemi haline gelebilmektedir. İslami paylaşımlar, İslam dininin yaygınlaşmasını kolaylaştırdığı gibi Müslümanlara ibadet edebilme kolaylığı sağlamaktadır.

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.