Gösteriş için ibadet Etmek Nasıl Olur?

Toplum Contributor
adli-wahid-3-QB-YKxTKY-unsplash

Dünya genelinde yaşayan Müslümanların içinde Allah’ın takdirini kazanmak yerine, gösteriş için ibadet eden bir kısım vardır. Ancak dinimizde gösteriş için açılan her adım kişinin Allah’la arasını açar ve imanın zayıflamasına neden olur. Bu sebeple ibadetlerde samimi olmak, imanı kuvvetli tutmak gerekir.

Kur’an’da gösteriş için ibadet yapmak nasıl değerlendirilir?

Aslında Kur’an-ı Kerim’de insanların yapmalarına izin verilen ve uzak durmaları gereken davranışlar açık şekilde gösterilmiştir. Allah için değil gösteriş için ibadet etmek de Kur’an-ı Kerim’de yer verilen davranışlardan biridir. Gösteriş amacıyla yapılan her ibadetin kişiye yarardan çok zararı bulunur.

Kur’an-ı Kerim’de gösteriş maksadıyla yapılan işlerin anlatıldığı birçok ayet bulunur. Bu durum, “…ve bunlar Allah’a ve ahiret gününe inanmadıkları halde mallarını, insanlara gösteriş için sarf edenlerdir. Bir kimsenin arkadaşı şeytan olursa o ne kötü bir arkadaştır!” (Nisa Suresi, 38. Ayet) buyrulur.

Allahü Teala, bir kimsenin ne için ibadet ettiğini bilmektedir. Asıl amacı Allah’ın rızasını kazanmak olmayan ve yalnızca gösteriş amacıyla yapılan ibadetler de Allah’ın bilgisi dahilindedir. Böylelikle, insanın nefsine ve şeytana uyarak yaptığı davranışlardan yine insanın kendisi sorumlu tutulmuştur. Yapılan tüm iyi işlerde sonuç güzel olsa dahi Allah’a ibadet olarak gösterilen durumlar İslam’da hoş karşılanmamaktadır.

Kur’an-ı Kerim’de, yapılan ibadet ve iyiliklerin gizli tutulması gerektiği buyrulmuştur. İnsanlara yardım amacıyla yapılan sadaka, zekat, kurban diğer ibadetler ne kadar gizli tutulursa ibadet eden kişi için o kadar hayırlıdır. Gizli yapılan işleri yalnızca Allah görür, bu sebeple gösterişten uzak ve samimi ameller kazanılmış olur.

Riya ile ibadeti gösteriş amacıyla yapmanın bağlantısı nedir?

Riya, gösteriş anlamında kullanılan bir kelimedir. Bu sebeple riya ve gösteriş amacıyla ibadet etmenin birbiriyle doğrudan bir bağlantısı vardır. Her iki durumda da ibadet eden kişinin tek amacı Allah’ın rızasını kazanarak salih amel işlemek değildir.

İbadetlere riya ve gösteriş karıştırmak, özellikle nafile ibadetlerde daha çok yaşanan bir durumdur. Farz ibadetler zorunlu olduğu için kişilerin gösteriş yapacak ortamı olamaz. Çünkü farz ibadetleri herkes aynı şekilde yapmak zorundadır. Ancak nafile ibadetlerin büyüklüğü ve miktarı kişiye göre değişebilmektedir.

Riya, diğer kullara yapılan gösteriştir; gösteriş için yapılan ibadetlerde ise hem Allah’a hem de diğer kullara gösteriş yapılır. Her iki durumda da nefsi ve imanı zayıf olan kişiler büyük bir aldanmaya girmiş olurlar. Önemli olan Allah’ın taktiri, beğenisi ve sevgisidir. Dünya hayatına aldanmışlık ahiret hayatını da olumsuz etkilemektedir.

İbadeti gönülden yapmanın kişiye sağladığı faydalar nelerdir?

Riyadan ve gösterişten uzak durularak yapılan ibadetlerin hem dünya hem de ahiret hayatına olumlu etkileri vardır. Bu etkilerden ilki Allah’ın sevgisini ve beğenisini kazanarak salih amel işleme yolunda atılan adımlardır. Yalnızca Allah’ın önemli olduğunu kişiye göstererek, birçok kötü işten uzak durmayı sağlar.

İbadeti gönülden yapan kimse, işlediği her ibadetin karşılığını fazla fazla almaktadır. Bu sayede ibadet sayısı artmakta ve ahiret hayatında kendisine gidebileceği güzel bir yer oluşturmaktadır. Haramdan kaçmayı kolaylaştıran ibadetler, kişinin nefsinin güçlenmesine de yardımcı olur.

İbadeti gönülden yapmak imanı arttırır ve maneviyatı güçlendirir. Allah’a daha yakın olmayı sağlar, Hz. Muhammed ile olan muhabbeti arttırır. Kalbin kötülüklerden temizlenmesini sağlayarak insana ve çevresine daha güzel günler yaşatır.

Kısaca, gönülden ibadet etmek iki hayatın da birbirinden güzel geçmesini sağlayarak kişilerin umutsuzluğa kapılmasına engel olur. Ancak riya ve gösteriş için yapılanlar mutlaka insana hesabı sorulacak kötü davranışlardır.