Günahları döken zikirler nelerdir?

İslam Contributor
günahları savan zikirler
Ali Çobanoğlu-Dreamstime.com

Nefsine ve şeytana yenilerek işlenen günahları döken zikirler bulunur. Bu zikirlerde bulunmak geçmiş ve gelecek günahların affedilmesini sağlar. Allah ve kul arasındaki bağları güçlendirerek salih amel kazandırır. Ancak bu zikirlerin hem kalp hem dille söylenmesi, aynı zamanda aynı günahı işlememek için tövbe edilmesi gerekir.

Zikretmek nedir, nasıl yapılır?

Sözlükte zikretmek kavramı dile getirmek, anmak ve söylemek anlamını taşır. İslami terim olarak zikretmek, Allah’ı anmak ve onun adını dile getirmektir. Günlük yaşamda eyvallah, estağfurullah gibi kelimeler de Allah’ı zikretmeyi, onun adını dile getirmeyi sağlar.

Zikir hem kalp hem de bedenle yapılabilen ibadetlerden biridir. Allah’ın adını söylerken ona ibadet etme amacı bulunmuyorsa zikir olmaz. Ancak Allah’ın rızası, ibadet etme arzusu gibi düşüncelerle zikredildiği zaman ibadet haline gelir.

Zekere kelimesinden türeyen zikir, Kur’an-ı Kerim ve hadislerde oldukça fazla yer alır. Her insan Allah’ı andığı zamanlarda huzur bulur. Bu bağlamda, Allah kendisinin her an zikredilmesini ister, Hz. Muhammed de müminlere Allah’ı zikretmeyi öğütler. Yapılan ibadetlerin tamamında Allah’a zikredilmiş sayıldığı için yalnızca Allah’ı anmak değil, onun adına işler yapmak da zikre girer.

Cenneti kazanmak için günahları döken zikirler hangileridir?

İbadetler arasında önemli bir yeri bulunan zikirlerden bazıları günahları döken zikirler olarak bilinir. İşlenmiş veya gelecekte işlenecek olan günahların affedilmesi için Allah’tan özür dilemeyi sağlar. Hz. Muhammed kötü amellerin dökülmesi için şöyle buyurur:

“Bir kimse günde yüz defa sübhanallahi ve bi-hamdihî derse, onun günahları denizköpüğü kadar bile olsa hepsi bağışlanır.” (Buhari) Hadiste sözü edilen cümle Allah’a hamt etmeyi sağlar. Bu nedenle onun eksiksiz, yüce ve affedici olduğunu gösterir. Günahların affedilmesi için bu zikri sık sık söylemek insanı diğer kötülüklerden de korur.

İnsanların işlediği günahlar büyük ya da küçük olabilir ancak her durumda tövbe etmek gerekir. Bu tövbeleri namazlardan önce ve sonra dile getirerek daha çok fazilet alınabilir. Günlük yaşamda vakit bulunan her an günahları affettiren zikirler söylenmelidir.

Allah’ın 99 ismini anmak, salavat getirmek, yalnızca Allah adını söylemek bile kişinin zikretmesini sağlar. Bu zikirleri çekerken günahların affedilmesini istemek, Allah inancını kalple desteklemek gerekir. Affediciliği en yüce olan Allah, gerçekten pişman olan kullarının günahlarını bağışlayarak cennetten güzel yerler verir.

Günahları affettirmenin diğer yolları nelerdir?

İşlenen günahlar her zaman insanlarla birlikte kalmaz. Akıl ve irade sahibi olan her kimse yaptığı günahları affettirme şansına sahiptir. İslam’ın kolaylık dini olduğunu gösteren bu durum, ahireti nasıl geçireceğini insanın eline bırakır. Allah’a dost olarak kul hakkından kaçan, tövbe ederek Allah’ı zikreden kimseler cennete gidebilir.

Farz namazların dışında nafile namaz kılmak, dualarda sürekli tövbe etmek kişinin günahlarını affettirme yollarındandır. Sadaka vermek insanı koruduğu gibi günahlarının bağışlanmasını sağlar. Kuran okumak, sünnetleri yerine getirmek, İslam’a uygun bir yaşam sürmek günahları affettirir.

Gece ibadetlerinin faziletleri oldukça yüksek olduğu için tövbe edilecek zaman dilimleri gece olarak belirlenebilir. İlim öğrenmek ve öğrenilenleri Allah yolunda kullanmak kişinin kötü amellerini affettirir. Ayrıca yapılan zikir ve ibadetleri kalple desteklemek, imanı güçlendirmek insana salih amel kazandıran davranışlardandır.

Kısaca, bilerek ya da istenmeyen yapılan günahların affedilmesi için sık sık zikir çekilmelidir. Bu zikirler insanın bedenini ve imanını koruyarak günahlarından ayrılmasına yol açar. Aynı zamanda tövbe etmek, Allah’tan her daim dostluğunu istemek kişinin üzerinde bulunan günahları hafifletir.

YAZI: İPEK ATACAN

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.