Günümüz inanç problemleri neden kaynaklanıyor?

Yeni Başlayanlar için İslam Contributor
deniz ve bir erkek
Daniel Rosner-Dreamstime

Bilgi kirliliği, dini akımlar, teknoloji, yanlış sorularla dini öğrenme konuları günümüz inanç problemleri arasında yer alır. Bu durum özellikle genç yaş gruplarında daha sık yaşandığı için Müslüman toplumların bozulmaya uğradığı düşünülür. Ancak gençler kadar yaşlılar da inanç problemlerinin oluşmasından sorumludur.

Yaygın şekilde yaşanan sorunlar nelerdir?

İnanç, her bireyde farklı duyguları harekete geçiren bir kavramdır. Bu nedenle kişilerin inançla ilgili sorun yaşaması öznel sebeplerden kaynaklıdır. Genel olarak, İslamiyet’le ilgili yanlış bilgiler edinme, doğru soruları soramama ve alimlere ulaşamama konusu insanların inançlarını zedeler.

Yaşanan en büyük problemler bazı dini akımların oluşmasıdır. Deizm, agnostizm, ateizm başta olmak üzere insanlar kendi düşüncelerini bu akımlara göre şekillendirmektedir. Ayrıca reenkarnasyon gibi olayların varlıkları hakkında düşünmek inanç sorunlarının yaşanmasına neden olur.

Müslümanlar, Müslümanlar için en büyük sorunlardan biri haline geldi. Toplum içinde mezhep farklılıkları sebebiyle pek çok kişi inancını yaşamamaktadır. Dünya genelinde müminler birbirleriyle savaşa girebilmektedir. Bu nedenle yaşanan inançla ilgili yaşanan problemler ciddi bir boyut kazanmaktadır.

Sekürleşme kavramı, toplumda en çok görülen dini sorundur. Bu kavram, aslında değerli olan konuların daha değersiz görülmesi durumudur. Örneğin, günah ve sevap kavramlarının toplumdaki yeri eskisi kadar önemli değildir. İnsanlar amellerini işlerken Allah’ı düşünmek yerine dünya yaşamının güzelliklerine kanabilir.

Modern çağda neden oluşur?

Müslüman bir ailede doğan kişiler Müslüman olarak yetişirler. Bu esnada kendi dinleriyle ilgili sorular sorduklarında birçok ailede yeterli bilgi bulunmadığı için yanıt alamazlar. Çocuklar, yaşadıkları dinde bazı boşluklar olduğunu, mantıksız olayların vuku bulduğunu düşünür. Rasyonel bir yaşamda uzak bir geçmişi anlamakta zorlanabilirler. Bu nedenle ailelerin bilgisiz olması günümüz inanç problemleri oluşumunda başı çeker.

Aşırı dindar görünen aileler çocukları üzerinde baskı kurarak onların dinden uzaklaşmasına sebep olabilir. Özellikle ergenlik ve yeni yetişkinlik döneminde çocuklar üzerinde baskıcı olmamak gerekir. Ebeveynler çocukların sorularına mümkün olduğunca yanıt vermeli, konular beğenmediğinde kaçan taraf olmamalıdır.

Sürekli okula giden, dışarıda bulunmak zorunda olan çocuklar diğer insanların görüşlerinden etkilenir. Özellikle sosyal medya platformları aracılığıyla bir kimseye istenen düşünce hakkında bilgi verilmesi mümkündür. Bu nedenle inanç problemleri Müslüman toplumlarda yaygınlaşmış, normalleşmiş ve basitmiş gibi görünen bir durum haline gelir.

Teknolojinin günümüz inanç problemleri konusunda yeri nedir?

Dünya yaşamını kolaylaştırmak için ortaya çıkan teknoloji, ahiret yaşamını kötüleyen bir faktörmüş gibi duruyor. Ancak teknolojiyi iyi yapan da kötü yapan da insanın kendisidir. Bu sebeple internet kullanımının dini sorunlar oluşturması insanların bu sorunların oluşmasına izin vermesinden kaynaklanır.

İnternet üzerinde dini içerikli pek çok paylaşım bulunur. Yazarlar ve düşünürler insanların merak ettiklerini cevaplayarak Allah hakkında bilgi vermeye çalışırlar. Günah boyutu bilinmeyen konularda insanları uyararak onları salih amellere teşvik ederler. Bu sebeple teknolojinin kullanımı her daim kötü ve sorunlu değildir.

Bir kimsenin teknolojiyi farklı emellerle kullanmaya çalışması, inancındaki sorundan kaynaklıdır. Kendine uygun düşünce arayışlarına girmesi, imanını tamamlamak istememesi o kimsenin kalbiyle alakalıdır. Dışarıdan bakıldığı zaman teknolojinin insanları putlaştırdığı düşünülse de aslında insanlar teknolojiyi kendi silahları haline getirmektedir.

Kısaca, günümüz gençlerinin yaşadığı inanç problemlerini oluşturan pek çok sebep vardır. Bunların başında ailelerinde aldıkları eğitimin yetersiz olması, sorularına doğru cevap bulamamaları gelir. Teknolojinin ve sosyal çevrenin etkisinde uzun süre kalınması da inanç sorunlarının oluşmasını sağlar.

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.