Günümüzde aile sorunları nasıl çözülebilir?

Aile Contributor
kalabalık aile sofrası
Dotshock-Dreamstime

Yeni evlenen çiftlerin boşanması ve günümüzde aile sorunları yaşanması oldukça yaygın bir durumdur. Bu durumun pek çok nedeni olsa da en büyük sorun yeterli iletişimin kurulamamasından kaynaklanır. Özellikle çocuklu ailelerde yaşanan sorunların boyutunu daha küçük tutmak, olumsuzlukları çözmek adına çaba harcamak gerekir.

Anlaşmazlık yaratan günümüzde aile sorunları nelerdir?

Birbirlerini çok seven eşler arasında bile günümüzde aile sorunları yaşanabilir. Sevgi her problemi aşacak güçte olsa da tek başına evliliği kurtarmaya yetmiyor. Bu nedenle paylaşımda bulunmanın, fedakarlık yapmanın, aile kavramına bağlı kalmanın ne kadar önemli olduğunun anlaşılması gerekir.

Hareketli bir yaşama sahip olan çiftler sosyal veya iş hayatında yaşadıkları gerginlikleri eve yansıtmamalıdır. Hane içinde yalnızca eşler ve çocuklarla ilgilenilmeli, gerektiği durumlarda onların yardımı istenmelidir. Kaygılar ve stresli hissettiren konularla ilgili çözümler düşünerek hareket edilmelidir.

Bir süre sonra eşler arasındaki saygının azalması evliliği bitiren sorunlardan biridir. Yalnızca menfaat için devam ettirilen ilişki türüne geçiş yapmamak için çaba harcanmalıdır. Sevgi ve saygıyı her zaman korumak, zaman zaman onları canlandırması için farklı aktiviteler yapılmalıdır.

Teknolojinin aileye yapısına zarar vermesine engel olmak için evde telefon ve bilgisayar kullanımı sınırlı hale getirilmelidir. Yalnızca beraber oyun oynamak, film izlemek gibi aktiviteleri yapmak için bu eşyalardan yardım alınmalıdır. Özellikle yemek yeme zamanlarında ekranı izlemek yerine sohbet etmeyi tercih etmek oldukça önemlidir.

Aile içi problemler için çözüm önerileri nelerdir?

Bir sorunun meydana gelmesi ne kadar üzücü olsa da çözüm bulmak yeterince zor olmayabilir. Öncelikle yaşanan sorun her neyse yeterince önemli olup olmadığı düşünülmelidir. Yaşanan mutluluğa gölge düşüren olaylar o kadar da gerekli değilse göz ardı edilerek devam edilmelidir. Sorunu oluşturan taraf özür dileyerek konuyu kapatmalı, gönül almak için küçük de olsa adım atmalıdır.

Önyargılar insan hayatının her alanında bulunabilen zararlı bir durumdur. Öncelikle konu hakkında ayrıntılı bilgi edinmek, sonra da denemek gerekir. Önyargıyla davranarak hareket etmek eşlere yalnızca zarar verir. Karşı tarafı kırmamak ve sorun yaşamamak adına istenmeyen işlerde bile önyargılı davranılmamalıdır. Edinilen tecrübe beğenilmediyse savunmaya geçilmeli, ortak kararda buluşulmalıdır.

Başkalarının düşünceleriyle hareket eden bireylerin aile içinde sık sık sorunlar yaşanır. Önemli bir olay yaşandıysa bile başkalarına anlatmamak, özellikle sorunları çocuklara yansıtmamak gerekir. Düşünmek, dinlemek, empati yapmak ve problemleri çözmek yerine o problemi yaymak eşler arasındaki ilişkiye zarar verir. Benzer şekilde çocuklarla yaşanan sorunlar da aile içinde halledilmeli, diğer insanların yorum yapmasına izin verilmemelidir.

Çocuklar aile içindeki sorunlardan nasıl etkilenir?

Bir çocuğun psikolojik sağlığını doğrudan etkilediği için aile içi sorunların çocuklara yansıtılmaması gerekir. Güven, sevgi, saygı, huzur kavramlarını ailede öğrenen çocuklar için olumsuzluklarla karşılaşmak özgüven eksikliğine neden olabilir. Agresif tutumlar sergileyerek odak noktasını üzerlerine çekmeye çalışabilirler.

Çekingen, sessiz ve kendini her ortamda soyutlamaya çalışan çocuklar yaşadıkları ailevi problemleri anlatıyor olabilir. Onlarla konuşmak ne kadar zor olsa da sorunlarının ana kaynağının öğrenilmesi gerekir. Aksi durumda ruhsal olarak aldıkları yaralar yaşam boyu iyileşmeyebilir. Hissettikleri sevgi eksikliği sebebiyle ilerleyen dönemlerde zararlı alışkanlıklara yönelebilirler.

Yaşanan ailevi sorunlar eşler arasında soğumaya sebep olduğu gibi çocukların ailelerinden kopmasına da neden olabilir. Bundan dolayı yaşanan küçük sorunlar bile çocuklara yansıtılmamalı, her daim mutlu aile tablosu oluşturulmalıdır. Bilinçaltına yerleşebilecek şiddetler ve kavgalar çocuğun ilerleyen dönemlerde aynı hareketleri yapmasıyla sonuçlanabilir.

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.