Haccın önemi nedir? Kardeşliğin en somut timsali…

Hac Contributor
ibrahim-uz-3Z3RvzpVAqM-unsplash
İbrahim Uz-Unsplash

İslamiyetin beş şartından bir tanesi olan haccın önemi nedir? Hac kelimesinin anlamına baktığımızda karşımıza kutsal olarak kabul edilen yerlerin dini amaçlı ziyaret edilmesi olduğu açıklamasını görüyoruz. Kelimenin İbranice anlamına baktığımızda da “hag” olarak geçtiğini ve bayram anlamına geldiğini öğreniyoruz. Bu kelimenin kökü ise bir şeyin etrafında dönmek anlamına gelen “hvg” kelimesi.

Hac sözcüğü aynı zamanda Sami bir tabirdir. Bu sözcük aynı zamanda Sabii ve Aramice dillerinde de geçiyor. Kuran-ı Kerim’in dili olan  Arapça’ya baktığımızda ise hac kelimesinde; gitmek, yönelmek, ziyaret etmek anlamlarını buluyoruz. Hac ibadeti Hazreti Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicretmesinden tam dokuz yıl sonra farz kabul edilmiştir.

Hac nedir? Haccın önemi nedir?

İmkanı olan her Müslüman için hac ziyareti yapmak dininin şartlarından biri. Kabe’yi, Arafat, Müzdelife ve Mina’yı ziyaret etmek bir Müslümanın görevlerinden biri. Hac ziyaretini yapan kişiler de bu ziyaretten sonra hacı olarak anılıyor.

Müslümanlıkta haccın gerçekleşmesi için Mekke’de bulunan Kabe’yi ve etrafında bulunan kutsal olan yerlerin, belirli bir zaman dilimi içinde  içinde ve usulüne uygun olarak ziyaret etmek gerekiyor.

Hac Müslümanlığın şartlarından biri olmakla beraber belli koşullara sahip olan kişilerin yapması zorunlu kılınmıştır. O koşullar nelerdir? Kişinin akıl sağlığının yerinde olması gerekiyor. Sağlıklı olması, yurt dışına çıkma yasağının olmaması, yolculuğun güvenli olması, hac mevsiminde olunması, ekonomik açıdan haccı gerçekleştirebilecek maddi imkanlara sahip olması ve mal, can, namus güvenliğinin olması. Hac yapacak kişinin yeterli zamana sahip olması ve gittiğinde bakmakla yükümlü olduğu kimseleri madur etmemesi de ayrıca beklenen özellikler.

Bu kutsi görev kaç çeşittir? 

Hac kendi içinde üç şekilde adlandırılıyor. Bu adlar ifrat haccı, kıran haccı ve temettü haccı olarak karşımıza çıkıyor. Bu hacların arasındaki ayrımları inceleyelim. İfrad haccı, umre yapılmadan sadece haccın şartlarının yerine getirildiği hac biçimidir. Temettu haccına baktığımızda umre yapıldıktan sonra uygun zamanda yapılan hac ziyareti olduğunu görüyoruz. Kıran haccına baktığımızda Müslümanın hem umre hem de hacca niyet ederek ikisini de yerine getirdiğini görüyoruz.

Haccın önemi nedir? sorusunun cevaplarından biri Kuran-ı Kerim’de Al-i İmran,3 ayatinde geçtiği gibi oraya giden kimselerin kendilerini güven duygusu içinde hissedecekleridir. Müminlerle yapılan sohbetlerde hacca giden kişiler, haccın kendileri üzerindeki olumlu etkilerinden ve orada bulunmanın tarif edilmez duygularından bahsederler.

İnsanların kardeşliği esastır…

Hacda dünyanın dört bir yanından gelen Müminler bir arada bulunur. Bu durumun maneviyatı da oldukça değerlidir. İslam kardeşliğinin güçlendiği, maneviyatın korunduğu zamanlar yaşanır. Müslümanlıkta her insanın eşit olması anlayışı hac sırasında en çok hissedilen zamanlardır. Orada zengin, fakir ayrımı kalkarak her kesimden insanın eşit ve aynı dini görev doğrultusunda bir araya gelmesinin tatmini yaşanır. İnsanlar görünümlerinde de aynı kıyafeti giyerek eşitlenmiş olurlar.

Hac ibadeti diğer ibadetlerde olduğu gibi Allah’ın rızasını almak, onun sunduğu nimetlere şükretmek ve yine Allah’a yakınlaşmak için yapılır. Hacca giden müminler daha önceki günahları için tövbe ederler, hacdan döndüklerinde daha önce işledikleri günahları işlememeye dikkat ederler. Hacda yapılan tövbeler, maneviyatı güçlendirerek Müminleri sözlerini tutmaya yönlendirir. Allah’a yaklaşmak için yapılan ibadetlerden biridir. Müminler iç hesaplaşmalarını yaparak manevi biçimde kendilerine güç katarlar. Kendileri gibi Allah sevgisiyle dolu müminler arasında olmanın güzelliğini hissederler. Günlük kaygı ve koşturmanın olmadığı bir ortamda tek bir ilahi amaç ve Allah rızası için bir arada olmanın mutluluğunu yaşarlar. Hac dönüşü kırıcı davranışlarda bulunmamak, kalp kırmamak, canlılara zarar vermemek hayatın ön planında yer alır.

YAZI: ŞEBNEM KIRCI

 

 

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.