Hadislerle hastalık için şifa nasıl sağlanır?

Fiziksel Sağlık Contributor
hastalık için şifa
Andrea Leon-Unsplash

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in hadislerinde hastalık için şifa bulmaya yarayan bazı bilgiler verildiği görülür. Günümüzde yapılan tıbbi araştırmaların bir kısmı da hadislerden aktarılan bilgilerin doğruluğunu kanıtlar niteliktedir. Bu bakımdan, din ile tıp ilişkisinin insanlık tarihi kadar eskiye uzanan bir olgu olduğu kabul edilir.

İnsan, hangi dine mensup olduğundan bağımsız olarak zora düştüğünde neye iman ediyorsa ona yalvarır. Hastalık da insanın en zor sınavlarından biridir. İslam inancı ele alındığında hastalıklar için şifa sayılan pek çok yöntemin hadislerde bildirildiği görülebilir.

Hz. Muhammed’in hadislerinde yer alan hangi yiyecekler hastalık için şifa sayılır?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed, hadislerinde türlü hastalık için şifa sayılan pek çok yiyeceğin adını zikreder. Bunlardan bir kısmının hikmetini de yalnızca kendisinin bildiği varsayılır. Buna göre hadislerde hastalık için şifa sayılan başlıca yiyecekler: hurma, bal ve çörek otu şeklindedir. Sayılan yiyeceklerden her birinin insan sağlığına türlü faydalar sağlandığı, günümüz tıp araştırmalarında da kanıtlanan bir unsurdur.

Hadislerde zikredildiği üzere hurma kendi başına bir panzehirdir ve balın şifalı sayılan üç şeyden biri olduğu vurgulanmıştır. Çörek otuysa ölümden başka her derde deva olabilecek güçtedir. Hz. Muhammed, Müslümanlara hurma yedikleri zaman, bundan yedi tane tüketmelerini tavsiye etmiştir. Ancak bunun hikmetini yalnızca kendisi bilmektedir.

Hadislerde bahsi geçen başlıca tedavi yöntemleri nelerdir?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed hadislerinde hastalığa çare olan yiyecek ve içeceklerden bahsettiği gibi, farklı tedavi yöntemlerine de vurgu yapmıştır. Buna göre, konuyla alakalı bir hadisi şerif içerisinde şöyle buyrulur:

“Üç şeyde şifa vardır; bal içmede, hacamatta ve ateşle dağlamada. Ben ümmetime dağlayarak tedaviyi yasakladım.” (Buhari)

Buradan da anlaşılacağı üzere; bal şerbeti, hacamat ve dağlama İslam inancında yeri bulunan tedavi yöntemleri arasındadır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in sünneti sayılan hacamat, günümüz Müslüman toplumlarında hala yapılmaya devam eder. Tıbben de kanıtlanmış faydaları bulunan hacamat, hasta kişinin rahatlamasına oldukça yardımcı olur. Ancak sonrasında bir problemle karşılaşmamak için hacamatın alanında uzman kişiler tarafından yapılması son derece önemli bir detaydır.

Hasta kişinin dua etmesinde saklı olan faziletler nelerdir?

İnsan bedeni zayıf bir yapıdadır ve özellikle yaşlanmaya bağlı olarak hasta olma eğilimi gösterir. Hastalık, insanın bu dünyada verdiği büyük sınavlardan biridir. Bunun içindir ki Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed, hastalıklara şifa olabilecek türlü nimetlere işaret etmiştir.

İlaç kullanmak ve belirlenen tedavi yöntemine uymak tıbbi açıdan hastalığın bertaraf edilmesidir. Ancak hasta kimse manevi olarak da bazı şeylere ihtiyaç duyar. Hz. Muhammed’in hastaların alnına elini koyarak dua ettiğine dair bazı kaynaklar mevcuttur. Buradan yola çıkıldığında hem hastanın hem de hasta yakınlarının bir çıkış yolu olarak duaya da yönelmesi gerektiği sonucuna ulaşılabilir.

Allahü Teala’nın dua ve tövbe kapısı her daim kullarına açık vaziyettedir. Bizlere düşen hastalık ve benzeri sıkıntılı durumlarda O’na yönelmek ve bolca dua etmektir. Allahü Teala dilediğini bağışlar, dilediğini nimetlerle donatır ve dilediğini de hastalıktan kurtarır.

Sonuç olarak, hastalık insanla birlikte var olmuş ve insan yaşadıkça da ortaya çıkacak olan doğal bir olgudur. Hz. Muhammed’in hadislerinde hastalıklara karşı başvurulabilecek şifalı kaynaklara işaret edilir. Bu kaynakların insana sağladığı faydaların bir kısmı tıbben kanıtlanmış durumdadır. Buradan çıkarılması gereken sonuç, dinimizde yer alan öğütlerin yalnızca insana faydası olduğu yönündedir.

YAZI: İPEK ATACAN

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.