Haram ve Helal Bilerek Yaşamak Önemli

İslam Contributor
dose-juice-sTPy-oeA3h0-unsplash
Fotoğraf: Dose Juice-Unsplash

İslam, Kur’an-ı Kerim ve hadisler ışığında müminlerin dünya ve ahiret hayatında mutlu olabilmesi için bazı hükümler verir. Bu bağlamda, inananların hem davranışlarında hem de beslenmelerinde helal kılınan işlerden yana olmaları tembihlenir. Helal terimi dini açıdan yapılmasına izin verilen işleri içerir. Haram da “Dinen yasaklanmış olan davranışlar” manasına gelir.

Haram ve helal…

İslam’daki haram kavramına değinecek olursak; Müslümanlık’ta harama yönelmek zaruret dışında kesinlikle yasaklanan bir konudur. Bu bağlamda, haram ile ilgili tüm hükümler yalnızca Allah (C.C) tarafından verilir. Haram olarak belirtilmeyen her şey helaldir, haram olan işlerinse hem azı hem de çoğu yasaktır.

İnsanoğlunun yaşama devam edebilmesi için temel ihtiyacı beslenmedir. Bu sebeple de dinen helal ve temiz sayılan tüm besinler, insanın kullanımına sunulur. Ancak bu noktada kişinin helal ve haram ölçüsüne dikkat etmesi oldukça önem arz eder. Bu bağlamda tebliğ görevinde bulunan peygamberlere de helal gıdalarla beslenmesi emredilmiştir.

Dinen haram sayılan yiyecek ve içecekler neler? İslam’da haram sayılan gıdalar, hayvan ve bitki kökenli olmak üzere iki sınıfa ayrılır. Burada haram sayılan besinlerin insan sağlığına zarar verip vermediği ve hangi durumlarda yenebileceği ele alınır.

Hangi surelerde değinilmiş?

Kur’an-ı Kerim’de hayvansal kökenli besinlerin haram ile ilişkisi konusuna 4 ayette değinilmiştir. Bu ayetler; Bakara Suresi 173, Maide Suresi 3, En’am Suresi 145 ve Nahl Suresi 115 olarak sıralanır. Bu ayetlerden anlaşıldığı üzere aşağıda sıralanan gıdalar insana haram kılınmıştır:

Allah’tan başkası adına boğazlanmış hayvan etleri.

Darp edilerek öldürülmüş ya da yırtıcı hayvanlar tarafından parçalanan canlıların etleri.

Leş, kan ve domuz eti.

Dinimizde bitki kökenli gıdaların hemen hemen tümünün helal sayıldığı görülür. Bunlar içerisinde haram sayılanlar yalnızca; sarhoşluk verecek içecekler, uyuşturucu özellikteki maddeler ve insanı zehirleyebilecek maddelerdir.

Yüce Allah’ın takdiri…

İslam’da haram ve helal ilişkisi Allah’ın takdiridir ve sorgulanmaya açık değildir. Kur’an-ı Kerim’in genelinde belirtildiği üzere insanlar yaşamları boyunca sınava tabi tutulur. Bu bağlamda, salih amel işleyenler ve Allah’ın emirlerine uyanlar cennet ile mükafatlandırılır. Haram sayılan davranışlardan uzak durmak da bu emirlerden biridir. Ancak, özellikle gıda konusundaki haram ele alındığında bunların bir nedeni olduğu dikkat çekiyor. Buna göre, Allah tarafından haram sayılan yiyecek ve içeceklerin tümünün insan için zararlı olduğu günümüzün bilimsel çalışmalarıyla kanıtlanmıştır.

Haram kılınan besinler hakkında yapılan bilimsel araştırmalar

Yaşamın diğer alanlarında olduğu gibi, beslenme konusunda da helal ve haram ayrımına varmak önemli bir meseledir. Bu noktada, Allah tarafından haram kılınan her bir gıdanın aslında insan sağlığına oldukça zararlı olduğu görülebilir. Bu bağlamda, domuz eti hem Kur’an’da hem de Tevrat’ta haram sayılan ortak bir besin türüdür.

1952 senesinde Dr. Glen Stephard tarafından yayınlanan bir makalede bu hayvanın tüketimiyle insanda görülen bazı hastalıklara yer verilir. Buna göre, domuz etinin içerisinde trişin kurtları bulunur ve beslenme yoluyla bu kurtlar insana geçer. Tedavi yoluyla öldürülemeyen bu kurtlar da insanı felç bırakabilir veya öldürebilir. Bunun yanı sıra domuz eti, yağlı yapısı yüzünden sayısız hastalık oluşmasına sebep olur.

Alkol de tıpkı domuz eti gibi insan sağlığını kötü yönde etkiler. Alkollü içeceklerin tüketilmesi başta beyin olmak üzere vücuttaki her bir organa hasar verir. Kansere yakalanma riskini artırır, kalp ve damar hastalıkların oluşmasına davetiye çıkarır, karaciğeri yorar ve vücudun susuz kalmasına neden olur. Alkol tüketimi yalnızca bunu içen kişiye değil aynı zamanda bu kişinin çevresindekilere de zarar verebilir. Alkolle birlikte insanın kontrol mekanizması kaybolabilir ve bu sebeple istenmeyen huzursuzluklar yaşanabilir.

Haram ve helali bilerek geçireceğimiz nice bereketli ve sağlıklı günlere…

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.