Haşr Suresi fazileti nelerdir?

Dua Contributor
İbadet
Haşr Suresi fazileti
Ömer Haktan Bulut-Unsplash

Özellikle son üç ayetindeki mahiyetiyle Haşr Suresi fazileti oldukça büyüktür. Bu bakımdan Müslümanların devamlı olarak okumasında fayda olan bir nimettir. Haşr Suresi’nin adı, surenin ilk ayetlerinde geçen terimden gelir. Buna göre haşr, toplayıp sürme manasındadır. Sure içerisinde geçen sürgün olayıysa Medine’de yaşayan bir Yahudi kabilesiyle bağlantılıdır.

Son üç ayetinde ne anlatılır?

Haşr Suresi’nin son üç ayetinde Allahü Teala’nın isimleri yer alır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in hadislerinde rivayet edildiği üzere, sure bu özelliğinden dolayı da büyük bir öneme sahiptir. Haşr Suresi’nin son üç ayetinde şöyle buyrulur:

“O, kendisinden başka tanrı olmayan Allah’tır; duyular ve akılla idrak edilemeyeni de edileni de bilir. O rahmandır, rahimdir. O, kendisinden başka tanrı olmayan Allah’tır; egemenliğin mutlak sahibidir, her türlü eksiklikten uzaktır, esenlik verendir, güven sağlayan ve kendisine güvenilendir, görüp gözeten ve yönetendir, üstündür, iradesine sınır yoktur, büyüklükte eşi olmayandır. Allah onların yakıştırdıkları ortaklardan tamamıyla münezzehtir… En güzel isimler O’nundur. Göklerdekiler ve yerdekiler hep O’nu tesbih eder. O üstündür, hikmet sahibidir.” (Haşr Suresi; 22, 23 ve 24. Ayet)

Bu ayetlerin tefsirinden anlaşılacağı üzere Allahü Teala en güzel isimlerin sahibidir. Burada bahsi geçen en güzel isimler esma-i hüsna şeklindedir. Kulluk bilinci de O’nun yüceliğinin ve tek olduğunun farkında olmaktır.

Allah’ın isimleri birbirinden değerli faziletler barındırır. Bu bakımdan Müslümanlara O’nun isimleriyle zikretmesi tavsiye edilmiştir. Haşr Suresi’nin son ayetlerinde esma-i hüsna içerisinde bulunan bazı isimler söylenmiştir. Bu bakımdan Haşr Suresi’ni okumanın kişiye sağladığı faydaların başında Allahü Teala’nın isimlerini zikretmek vardır.

Haşr Suresi fazileti nelerdir?

Haşr Suresi’nin son ayetlerinde ortak bir bilgiye işaret edilir. Buna göre iman eden herkes yalnızca Allahü Teala’ya tabidir ve O’nun yüceliğini kabul ederler. Bu bakımdan da okunması kıymetlidir ve Haşr Suresi fazileti hakkında türlü rivayetler vardır.

Haşr Suresi’nin faziletlerinden ilki bu sureyi okuyan kimseye tüm varlıkların dua etmesidir. Buna ek olarak, Haşr Suresi’ni devamlı okuyan kimsenin öldüğü zaman, şehitlik mertebesine ereceği rivayet edilir. Dünya ve ahiret yaşamında huzura ermek, hastalık, bela ve musibetten kurtulmak da bu surenin diğer faziletleri arasında yer alır.

Özellikleri nelerdir?

Haşr Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 59. suresidir. Toplamda 24 ayetten oluşan surede Nadiroğulları’nın sürgünü anlatılır. Bunun dışında işlenen diğer konularsa; Allahü Teala’nın yüceliği, kamu malları, sosyal adalet, kin tutmama ve Kur’an’dan ibret alınması yönündedir.

Surenin Medine döneminde ve tahminen Uhud Savaşı sonrasında indirildiğine inanılır. Ayetlerde anlatılan sürgün olayıysa Beni Nadir kabilesiyle alakalıdır. Kabilenin Medine’den sürgün edilme sebebi daha önce Hz. Muhammed ile yapmış oldukları saldırmazlık anlaşmasına uymamalarıdır.

Beni Nadir kabilesi, söz konusu anlaşmaya Uhud Savaşı’na kadar uyar. Ancak savaşın ilerleyen zamanlarında Müslümanların yenilmiş görülmesiyle birlikte kabile Mekkelilere katılır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed bu olayı duyduktan sonra kabilenin yaşadığı yeri kuşatır. Neticede kabile üyeleri teslim olur ve Arabistan’ın farklı bölgelerine sürgün edilir.

Kısacası, Haşr Suresi taşıdığı anlamlar ve faziletiyle Müslümanlar için oldukça kıymetli bir kaynaktır. Bu sureyi okuyarak ibret alınabilir ve Allahü Teala’nın isimlerinin ne kadar önemli olduğu tekrar hatırlanabilir. Salih bir Müslümana düşen vazife yalnızca Haşr Suresi’nin değil, Kur’an-ı Kerim içerisinde yer alan tüm surelerin kıymetini bilmek ve okumaya devam etmektir.

YAZI: İPEK ATACAN