Hasta Ziyareti ve Dinimiz Açısından Önemi

Tarih Contributor
Photo 114260026 © Rahmat Nugroho - Dreamstime.com

Hasta ziyareti hastalara moral verir. İslamiyet’te tüm Müslümanlar birbiri ile din kardeşidir ve birbirleri üzerinde bazı sorumlulukları vardır. Yardımlaşma da bu sorumlulukların başında gelir. Dinimiz insanlara birbirlerine yardımlaşmalarını emrederek hem aralarındaki sevginin gelişmesine hem de sıkıntıdaki kimsenin derdine deva bulmasına katkıda bulunur.

Aile ve akraba ilişkilerinin sürdürülmesi ve ziyaretleşmenin devam ettirilmesi de üzerinde durulan konuların başındadır. Özellikle hasta ziyaretine dinimizde oldukça önem verilir.

Hasta ziyareti yapılırken temel gaye ne olmalıdır?

Müslüman kimse hasta ziyareti de dahil olmak üzere herhangi bir amaçla ziyarette bulunacaksa bunun tek gayesi Allah’ın rızasını almak olmalıdır. Herhangi bir çıkar gütmeden ziyarette bulunan kişilerin Allahü Teala tarafından sevildiği de haber edilir.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in bir hadisinde konuyla ilgili şöyle buyrulur: “Benim rızam için birbirlerini sevenlere, benim rızam için bolca infak edenlere, birbirlerini sevmede samimi davranan sadıklara, akraba ve dost ilişkilerini kesmeyenlere veya birbirlerini ziyaret edenlere sevgim hak olmuştur.” (Ahmed b. Hanbel)

Hasta ziyaretinde bulunurken dikkat edilmesi gereken adap kuralları nelerdir? Hasta ziyareti, İslamiyet’te oldukça değer görür. Ancak hasta ziyaretinde bulunacak kişilerin dikkat etmesi gereken bazı hususlar söz konusudur. Bu bağlamda, ziyaretin hasta kendini biraz toparladıktan sonra yapılması gerekir. Bu ziyaretin sıklıkla yapılması da doğru değil. Buna göre hastalık süresi uzadığı takdirde yapılacak ziyaretler arasında birkaç gün bırakmakta fayda vardır.

Ziyaret esnasında oturmak için uygun başka bir yer yoksa hastanın ayak ucuna oturulmalıdır. Bu sayede hem hasta uygun pozisyonda durmaya devam edebilir hem de iletişim için gerekli açı yakalanabilir. Konuşma sırasında ise sürekli çevreyi izlenmemeli, aynı şekilde sürekli hastaya da bakılmamalıdır.

Hastanın yüz yüze ziyaret edilemeyeceği bir hal bulunuyorsa da, görüşme mutlaka telefon üzerinden yapılmalıdır. Bu esnada da hastaya uygun bir dil ile ziyaretin yapılamama nedeni hakkında bilgi verilmelidir.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed hasta ziyaretinde nasıl davranırdı?

Hz. Muhammed yaşamı boyunca insanlarla kurduğu ilişkiye dikkat etmiş ve onların gönlünü almayı da ihmal etmemiştir. Bu bağlamda, yola çıkacak olan kimseleri ve hasta olanları de uygun olduğu her şartta ziyaret etmiştir.

Kendisi bir hastayı ziyaret ettiğinde, “Bir şeyin yok, inşallah bu rahatsızlığın günahlarını temizler.” (Buhari) diyerek dua ederdi. Buradan anlaşılacağı üzere, hastanın yanında güzel şeylerden bahsetmek de bir adap kuralıdır. Bu noktada hasta olan kimse için iyi niyetlerde bulunmak ya da dua etmek de oldukça güzel bir davranış şeklidir.

Hastanın yapması gerekenler nelerdir?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed bir hadisinde, “Allahü Teala buyurur ki: Kulum verdiğim belaya sabretti. Ziyaretçilere beni şikayet etmedi. Ben de onun vücudunu daha sıhhatli kılarım. Günahsız olarak iyileşir. Ölürse rahmetime kavuşur.” (Taberani) buyururlar.

İlgili hadisi şeriften de anlaşılacağı üzere hasta ziyaretinde ziyaretçinin uyması gereken adap kuralları olduğu gibi, hastaya da benzer şekilde bazı görevler düşer. Bu görevlerin başında hastalıktan şikayet etmemek vardır. Allahü Teala tarafından gönderilen; hastalıklar, bela ve diğer sıkıntılar birer sınavdır. Müslüman bir kimsenin bunlar karşısında sabır ve şükür ile durması ve Allah’a sığınması gerekir. Allah da böyle davranan kullarını türlü mükafatların beklediğini açıkça beyan eder.

Hasta olan kimsenin ziyaret edilmediği durumlarda da şikayet etmemesi gerekir. Dünyanın tüm halleri insanlar içindir. Bu bağlamda, ziyarete gelmesi beklenen kişinin de türlü işleri olabileceği ya da bir sıkıntı haline düşmüş olabileceği unutulmamalıdır.

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.