Hayra vesile olmak değeri nedir?

Toplum Contributor
hayra vesile olmak
Micheile Henderson-Unsplash

Allah’ın emir ve yasaklarına uyarak bir ömür geçirmek için hayra vesile olmak gerekir. Kötü işlerden uzak durmak ahiret yaşamını güzelleştirmek için atılan bir adımdır. Bu bağlamda, hayır işlemek kadar hayra vesile olmanın da değeri büyüktür.

Hangi işlere vesile olmak hayırlı?

İnsan, yapacağı işlerin hangisinin kendisine hayır ve şer getireceğini bilerek davranmalıdır. İnsanın veya mallarının zarar görmesine neden olacak davranışlar şer kabul edilir. Can ve malı koruyan, kötülüklerden uzak tutan işlerse hayırlıdır.

Hayırlı işlere vesile olabilmek için insanın kalbinde kötülüklerin bulunmaması gerekir. Güzel düşünceler, sözler ve davranışlarla yapılan işleri desteklemek gerekir. Bir kimse hakkında kötülük istenirken onun için hayırlı işlere yardım etmek zordur. Bu bağlamda, sevgi ve saygıyı elden bırakmadan hareket edilmelidir.

Hayırlara vesile olan işler arasında okuyan öğrencilere yardım etmek, birbirlerini seven kimselerin evlenmesini sağlamak bulunabilir. Ayrıca maddi durumu olmayan kimseler için para toplamak, yardıma ihtiyacı olan kişilere yardım bulmak da hayırlı işlere vesile olunmasını sağlar.

Değeri ve fazileti nedir?

Tek başına iyilik yapamasa da bir iyiliğin yapılmasına yardım eden kişiler güzel işlere vesile olmuş olurlar. Bu bağlamda, güzel niyetlerinden ötürü sevap kazanırlar. Allah’ın rızasını ve dostluğunu yanlarına alarak salih amel işlemiş kabul edilirler.

Hayırlı işlere vesile olunmasının değeri oldukça büyüktür. Kişi, yapılması için öncülük ettiği iyilikleri tek başına yapmış kadar sevap kazanır. Ancak şerlere yardım etmek de bir kimsenin alacağı günahı arttırır. Bu bağlamda, işlerin hayırlı mı şer mi olduğu bilinmeden adım atılmamalıdır.

Hayırlı işler insanları günahtan uzaklaştıran ve sevaba yaklaştıran durumlardır. Bu nedenle hayırlı iş yapan kimseler günahtan kaçarak ayrı mükafatlar kazanmış olurlar. İşledikleri hayır nedeniyle Allah’ın koruması altına girerler. Kendi işlerinde de olumsuz durumlarla karşılaşmaz, zorlukların üstesinden kolayca gelirler.

Müslümanların görevleri arasında hayra vesile olmak bulunur. Bu nedenle yapılan hayırlara mümkün olduğunca katılmak gerekir. Hayrı yapan kimse kadar ona yardım eden, yol gösteren kimseler de mükafatlarını alırlar. Ancak yol gösteren kişiyle işi yapan kişinin sevapları birbirlerine bölüştürülmez, ayrı ayrı verilir.

Hayırlı işlerle uğraşan kimseler aynı zamanda ibadet etmiş sayılırlar. Diğer ibadetlerini de zorluk yaşamadan kolayca yerine getirirler. Pek çok insanın yaşamına dokunma şansları bulunduğu için kendi adlarına dua edilir. İman mertebelerini yükseltebilir, Allah’ın takdirini kazanabilirler.

Hayra vesile olmak neden değerlidir?

Hayra vesile olmanın değeri, hayrı işlemiş olmak kadar önemli olmasından anlaşılabilir. Allah, iyi işlerle uğraşan kullarını koruyarak onları güzelliklerle karşılaştırır. Hayırlara yardımcı olmanın önemi hakkında hadis ve ayetler de bulunur. Hz. Muhammed bu konuyla ilgili şöyle buyurmuştur:

“Her kim güzel bir davranışa vesile olursa, hem kendisi sevap kazanır hem de onu yapanların sevaplarından nasibini alır. Her kim de kötü bir davranışa çığır açarsa, hem kendi günahını hem de kendisinden sonra onu yapanların günahlarını yüklenmiş olur.” (Müslim)

Bu bağlamda, vesile olunan işler insan iradesiyle gerçekleştiği için yaptırımlar eşit olarak uygulanır. Hayırlı işlere vesile olmak, insanın kalp temizliğini korur. Şeytanın vesveselerinden uzakta yaşanmasına yardımcı olur. Ayrıca nefsin eğitilmesini sağlayarak işlenebilecek birçok günahın önüne geçilir. Bu bağlamda, kazanılan sevaplar ahiret hayatına olumlu etki ettiği gibi yapılan davranışlar dünyada da sevilen biri olmayı sağlar. Allah’ın mükafatları sayesinde bolluk, bereket, huzur içinde ömrü tamamlatır.

YAZI: İPEK ATACAN

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.