Helak eden günahlar nelerdir?

İslam Contributor
günah nedir
Clint McKoy-Unsplash

Yapılan bazı hareketler küçük günahlar kazandırsa da bazı işler vardır ki insanları helak eden günahlar arasında bulunur. Büyük günahlar olarak kabul edilen bu günahlar, müminlerin cehenneme gitmesine neden olabilecek kadar ağır suçlardır. Bu nedenle her Müslüman kendisini helak edecek günahlardan korunmak için çaba harcamalıdır.

İslam’da küçük ve büyük günahlar nelerdir?

Allah, her insanı dünyaya kendisine iman etmesi için göndererek çeşitli imtihanlara tabii tutar. Bu imtihanlar esnasında her kulun günah işlemesi normaldir. Asıl olan, işlenen günahlardan pişman olmak ve Allah’tan af dilemektir. Ancak bazı günahlar vardır ki, bu günahların yapılması insanların helak olmasına neden olabilir.

Küçük günahlar, kişinin isteği dışı yaptığı, farkında olmadan işlediği günahlardır. Ancak bilerek yapmış olsa bile iyi niyetle yaptığı, sonucunu düşünemediği günahlar da küçüktür. Bu günahları işledikten sonra bir başkasına anlatmaksa günahın boyutunu büyütür.

Büyük günahlar, Allah’ın gazabına uğratacak olan günahlardır. Bu günahlar öyledir ki kişinin şeytana yakın Allah’a uzak olmasını sağlar. Müminlerin imanını zayıflatarak onların helak olmasına, cehenneme gitmesine neden olabilirler. Bu günahları işleyen kimselerin tövbe etmeleri, Allah’tan af dileyerek aynı suçu yeniden işlememeleri gerekir.

İnsanları helak eden günahlar nelerdir?

Bir kişinin, grubun veya kavmin helak olması, o kimselere Allah’ın gazabının uğraması demektir. Bu kimselerin ölmesi, yok olması, ellerindekilerin alınması gibi farklı durumlar oluşabilir. Allah’ın gücünü hiçe sayan kimseler helak edildikleri zaman onun kudretini görmüş olurlar. Hz. Muhammed kişiyi helak eden günahlar hakkında şöyle buyurur:

“Allah’a ortak koşmak, sihir yapmak, Allah’ın haram kıldığı bir nefsi haksız yere öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, savaş meydanından kaçmak, evli, namuslu ve hiçbir şeyden haberi olmayan kadınlara zina isnat etmektir.” buyurdu. (Buhari)

Hadisten de anlaşıldığı üzere Allah’ın varlığına ve birliğine karşı çıkmak bir kimseyi helak edebilir. Kesin bir dille farz kılınan işleri yerine getirmemek Allah’ın gazabını insanların üstüne çeker. Bu işlerin tamamı kişinin ahiret hayatını kötüye süren, cennetten uzaklaşmasına neden olan sebeplerdir.

Her müminin uzak durması gereken 76 büyük günah vardır. Bu günahların 7’si hadiste bildirildiği gibi diğer 69 tanesi de Kur’an-ı Kerim ve hadislerle müminlere bildirilir. Ancak küçük günahlardan da büyük günahlardan da kaçınmak insanın mesuliyetindedir. Bu nedenle günah küçük olduğu için o günahı ısrarla yerine getirmek doğru değildir.

Helak olmaktan korunmak için neler yapılmalı?

Allah’ın rahmetini ve dostluğunu kazanmak, onun gazabından korunmak anlamına gelir. Allah’ın gazabına uğramayacak kimseler helak olmaz, vakitleri geldiğinde vefat ederek Allah’a kavuşurlar. Bu nedenle dünya yaşamını ibadetle geçirmek Allah’ın dostlarından biri olmak için yapılabilecek en güzel harekettir.

Büyük ve küçük günahlardan uzak durmak bir kimseyi helak olmaktan korur. Ancak kişinin nefsini terbiye etmesi, şeytandan uzak durması, imanını artırmak için çalışmalar yapması o kimseleri helak olmaktan daha güzel kurtarır. Yaşamın her anında Allah’ı zikreden, onun övgüsünü almak için yaşayan kimselere Allah’ın gazabı uğramaz.

Kısaca, Allah’ın emirlerine uymak her Müslümanın görevidir. Bu nedenle bir günahın büyüklüğünü düşünmek yerine o günahtan nasıl kaçılacağı düşünülmelidir. İşlenen her günahın farklı bir mertebesi, farklı bir cezası bulunur. Ancak hayatını ibadetle geçiren ve Allah korkusuyla yaşayan kimseler günahlardan kaçabildikleri için helak olmaktan kurtulurlar. Bu dünyada yaptıklarının meyvelerini ahirette çeşitli mükafatlarla almış olurlar.