Hendek Savaşı Tarihi ve Muhteşem Stratejisi

Tarih Contributor

Hendek Savaşı tarihi nasıldır? 627 senesinde yapılan Hendek Savaşı, Müslümanların Mekkeli müşrikler ve Beni Kureyza Kabilesi’ne karşı verdiği son savunma savaşıdır. Bu muharebe sırasında Müslümanlar 27 gün kuşatma altında kalmış ancak izlenen strateji sayesinde kuşatma başarısız olmuştur.

Hendek Savaşı tarihi ve nedenleri nelerdir?

Uhud Savaşı sonrasında yaşanan gelişmeler Hendek Savaşı’nın başlama nedenlerini oluşturur. Bu bağlamda, Mekkeli müşrikler Uhud Savaşı’nın ardından kesin bir galibiyet alamadıklarının bilincindedir. Müslümanların Mekke kervanlarının bazı kanatlarda yolunu kesmesi de savaşın başlaması için kıvılcım olur. Ancak savaşın asıl sebebi Beni Nadir kabilesinin peygamber Efendimiz Hz. Muhammed tarafından Medine’den sürgün edilmesidir.

Hendek Muharebesi’nde Müslümanlar tarafından izlenen strateji: Savaş, Müslümanlığa tamamen son vermek için açılan en büyük savaştır. Medine’den sürgün edilen Beni Nadir Kabilesi hem Kureyşliler ile iş birliği yapar hem de paralı askerler tutarak askeri güçlerini büyütürler. Hatta, putlara tapmanın Müslümanlıktan daha üstün bir meziyet olduğunu savunurlar.

Konuyla alakalı Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur:

“Kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmedin mi? Putlara ve batıla iman ediyorlar, sonra da kafirler için ‘Bunlar Allah’a iman edenlerden daha doğru yoldadır.’ diyorlar. Bunlar Allah’ın lanetlediği kimselerdir. Allah’ın rahmetinden uzaklaştırdığı kimseye yardımcı bulamazsın.” (Nisa Suresi, 51 ve 52. Ayet)

Olağanüstü stratejisi

Düşman tarafın harekete geçeceği haberi alındığı andan itibaren Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed ve ashabı arasında strateji bulmak için istişarelere başlandı. Sonuç olarak Allahü Teala’dan Hz. Muhammed’e ilham edildiği üzere hendek kazılmasına karar verildi. Bunun yanında Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed, Allah yolunda savaşan kimseler için muhakkak ilahi yardım olacağı konusunda vaatlerde bulundu.

Medine, coğrafi özellikleri bakımından hendek ile korunmaya müsait bir şehirdi. Çünkü şehrin üç yanı binalarla çevrili haldeyken yalnızca bir tarafı açık kalıyordu. Bu bilgi de göz önüne alınarak şehrin açık tarafında hendek kazıldı. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in de hendek kazılması sırasında fiili olarak çalıştığı rivayet edilir.

Savaşın gidişatı: Hendek Savaşı vuku bulduğu sıralarda Müslümanlar çok zahmete katlanmıştır. Mevsimin kışa gelmesi sebebiyle soğuk hava, şehrin kuşatılması sebebiyle de açlık; büyük problemler oluşturmuştur. Ancak peygamber Efendimiz Hz. Muhammed bu zaman diliminde Müslümanlara çok büyük manevi destekler vermiştir.

Yaklaşık bir ay süren kuşatma boyunca tüm Müslümanlar hendek çukurlarını korumaya çalışmıştır. Bunun için küçük gruplar halinde hendek başında nöbet tutulmuş ve hendeği geçme girişimlerine de müdahale edilmiştir.

Havaların giderek soğuması ve yiyecek stoklarının tükenmesi en sonunda Beni Kureyza Kabilesi ve Mekkeli müşriklerin kuşatma için bitirme kararı vermesine sebep olmuştur. Bundan sonra Müslümanları arkadan vurmak gibi türlü planlar yapılsa da Hz. Muhammed bu girişimleri engellemiştir. Kuşatma sonucunda toplamda 6 Müslüman şehit düşmüştür. Hendek Savaşı tamamen bitince de Beni Kureyza Kabilesi kuşatma altına alınmış ve bu kuşatma başarıyla sonuçlanmıştır.

Hendek Savaşı’nın sonuçları nelerdir?

Savaş, Mekkeli müşriklerin Müslümanlara saldırdığı son savaş olmuştur. Bununla birlikte Müslümanlar savunma yapmaktan çıkıp, saldırı pozisyonuna geçmişlerdir.

Bu muhabere ile birlikte İslamiyet’i silmek isteyen müşrikler, bu amaçlarına ulaşamamıştır. Bunun tam aksine İslamiyet yayılması büyük bir ivme kazanmış ve Müslümanlık Medine sınırlarının dışına aşmıştır. Medine içerisinde bulunup, düşman ile iş birliği içerisinde olan Beni Kureyza Yahudileri ise şehirden tamamen çıkarılmıştır.

Hendek Savaşı, nispeten kısa bir sürede olup bitmesine rağmen Müslümanların stratejik zekasının en büyük örneğidir. Bu kuşatma ile birlikte Allah yolunda olanlar müjdelenmiş ve askeri bakımdan dezavantajlı olunduğunda bile savaşların kazanılabileceği kanıtlanmıştır.

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.