Görüş

“Her Canlı Ölümü Tadacaktır” Ayeti Anlamı

Contributor

Ayeti hatırlayalım: Her canlı ölümü tadacaktır. İnsanoğlunun kelime anlamlarından birinin de “nisyan” yani “unutmak” kelimesinden geldiğini hatırlatarak başlamak isteriz satırlarımıza. “Ölüm” kelimesi soğuk bir kelime insan için. Korkutucu. Ne olduğunu bilmediğimiz bir aleme göç zorunluluğu, eninde sonunda yaşayacağımız gerçek.

Ölümün yarattığı tedirginlik hepimizde o kadar yoğun ki laf arasında geçtiğinde bile hemen irkilerek “Allah korusun” deyiveririz. O kadar korkuyoruz ki hepiniz öleceksiniz diyen ölümün sahibinden çaresizce yine ona sığınma ihtiyacı duyarız.

Her canlı ölümü tadacaktır bize neyi anlatır?

Fakat Kur-an’ı Kerim’i okuyup anlamaya çalışanlar bilir ki ölüm anı ya da sonrasını anlatan ayetler dehşetli ifadelerle doludur. Fakat kim için? Hayatı ölümü unutarak yaşayanlar için elbet. Ölüm korku olarak hepimizin içinde iken bir taraftan onu hatırlamak akıldan çıkarmamak nasıl olacak peki? Bu insana zor gelecek bir iş. İşte bu yüzden günlük hayatlarda bu olguyu yok sayıp sanki hiç ölmeyecekmiş gibi yaşamak üzerine bir kurgu oluşturmuştur çoğu insan. Aslına bakarsanız modern hayat bunu körüklemiş “anı yaşa” sloganı hayatın her alanında insanın da işine gelmiştir. Ta ki bir yakınını kaybedinceye kadar uzun bir mesafe koyar insan ölüm ile arasına. Her cenaze evinde klasik laflar edilir, “İşte hayat, hepimiz geldik gidiyoruz”, “Hepimiz öleceğiz, Allah hayırlısını versin” gibi…

Ama hemen sonrası günlük hayatın debdebesi içinde ölümü yine yok sayarak anı yaşamaya başlarız. Ne mi yaparız? Ticaretimizde hile yapmaya, dedikodu kazanlarını kaynatmaya, zayıfları ezmeye, iş yerlerimizde birilerinin ayaklarını kaydırmak için planlar yapmaya, eşimizi dostumuzu aldatmaya, “Vur patlasın çal oynasın” tarzı hayatlarımıza kaldığımız yerden devam ederiz. Ama unutmazsak ölümü daha ölçülü oluruz, bin söyleyecekken bir söyleriz, elimiz titrer terazinin ayarını bozmaya giderken, bir hakkında konuşurken bir daha düşünürüz, yalan söyleyecekken belki hemen vazgeçeriz, kendimize çeki düzen veririz. Sonrasını düşünmeye başlarız. İşte bu yüzden unutmamalıyız buna göre yaşamalıyız.

Korku yerine teslimiyet duygusu…

Belki araştırma bile yapacaksınız ölen insan vücudunda gerçekleşmeye başlayan fiziksel değişimler konusunda. Yavaş yavaş alışacaksınız onu düşünmeye. Korku yerini kabullenmeye bununla da belki biraz sakinliğe bırakacak.

Bir anlamda biz ölümden kaçmaya, onsuz yaşamaya çalıştıkça o bize daha korkutucu görünmeye devam edecek. Zincirli Kuyu Mezarlığı girişine yazılan Prof. Dr. İlber Ortaylı hislerimize tercüman olarak ünlü kimliği ile bunu çok güzel dillendirmişti bir dönem: “Her nefis ölümü tadacaktır ayetini bankalara ve makam koltuklarına yazmalı. Tabutlara mezarlıklara değil.” diyerek günlük hayatımıza sokuvermişti bu düşünceyi.

Bize her canın öleceğini haber veren ayetleri okuyarak bitirelim yazımızı:

“Her canlı ölümü tadacaktır. Ve ancak kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tastamam verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete konursa o, gerçekten kurtuluşa ermiştir. Bu dünya hayatı ise aldatma metaından başka bir şey değildir.” (Al-i İmran Suresi 185. Ayet)

“Düşünmediler mi ki, gökleri ve yeri yaratmış olan Allah, kendilerinin benzerini yaratmaya da kadirdir! Allah, onlar için bir vade takdir etti. Bunda şüphe yoktur. Ama zalimler, inkarcılıktan başkasını kabullenmediler.”
(İsra Suresi, 99. Ayet)

“Biz, senden önce de hiçbir beşere ebedilik vermedik. Şimdi sen ölürsen, sanki onlar ebedi mi kalacaklar?”
(Enbiya Suresi, 34. Ayet)

“Her canlı, ölümü tadar. Bir deneme olarak sizi hayırla da, şerle de imtihan ederiz. Ve siz, ancak bize döndürüleceksiniz.”
(Enbiya Suresi, 35. Ayet)

“Sonra, muhakkak ki siz, bunun ardından elbet öleceksiniz.”
(Mü’minun Suresi, 15. Ayet)

“Her can ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz.”
(Ankebut Suresi, 57. Ayet)

Hayatın her anının tadını çıkararak, Allah inancıyla dolu dolu yaşamak; ama aynı zamanda ahiret yaşamını da düşünerek yaşamak en önemli amacımız olmalı. Ne de olsa her canlı ölümü tadacaktır!

YAZI: ŞEBNEM CENGİZALP

 

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.