Fatiha Suresi Faziletleri Nelerdir?

Namaz Contributor
anis-coquelet-LanJEVFzxPw-unsplash
Tokyo Camii, Japonya. Fotoğraf: Anis Coquelet-Unsplash

Kur’an-ı Kerim’de yer alan her bir surenin kendine has fazileti vardır. Fatiha suresi faziletleri nelerdir? Müslümanlar tarafından sık sık okunur, hatta çoğu kişi tarafından da ezbere bilinir. Bu bağlamda Fatiha Suresi, her namazda mecburi olarak okunmasının yanı sıra; korkulan anlarda, kabir ziyaretlerinde ya da uyumadan önce üç tane İhlas Suresi ile birlikte okunur. Buradan da anlaşılacağı üzere Fatiha Suresi, Müslümanların dilinden düşmeyen bir suredir. Gelin, birlikte Fatiha Suresinin anlamı içinde derinliğe dalalım…

Fatiha suresi faziletleri çok kıymetlidir

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed, Fatiha Suresi’ni okuyan kimseler gördüğünde sevinirdi. Çünkü Fatiha, yalnızca Hz. Muhammed’e verilen bir nurdur ve Kur’an-ı Kerim’den önce indirilen kutsal kitaplarda da buna benzer bu sure yoktur. Hz. Muhammed ve Cebrail (A.S) otururlarken yanlarına bir melek gelir ve “Senden önce hiçbir peygambere verilmeyen, sadece sana verilen iki nur ile seni müjdeliyorum. Bunlar Fatiha Suresi’yle, Bakara Suresi’nin son ayetleridir. Bu ikisini okursan, istediğin mutlaka verilir.” (Müslim) demiştir. Peki Fatiha Suresinin anlamı nedir?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed de Fatiha Suresi’ni okuduğunu söyleyen bir sahabeye “Yemin ederim ki, Allah Teala, ne Tevrat’ta, ne İncil’de, ne Zebur’da ne de Furkan’da o surenin benzerini indirmemiştir.” (Tirmizi) buyurur. Her iki kısastan da anlaşılacağı üzere Fatiha Suresi oldukça faziletlidir ve hem İslam peygamberi hem de onun ümmeti için bir nur olarak gönderilmiştir.

Okumanın faydaları nelerdir?

Fatiha Suresi okumanın faziletleri… Fatiha Suresi, içtenlikle okunduğunda neredeyse her derde deva olma niteliği taşır. Bu bağlamda, peygamber efendimiz surenin bazı faziletlerini hadislerinde anlatır. Buna göre Fatiha okuyan kişi; cin, şeytan ve nazardan zarar görmez (Deylemi) ve zehirlere karşı da şifa olur (Ebu-ş şeyh). Efendimizin bu sureyle alakalı diğer hadisleri ise şu şekildedir:

“Hayrı en çok olan sure Fatiha Suresi’dir, her derde şifadır.” (Bayheki)

“En faziletli sure Fatiha Suresi’dir.” (Hakim)

“Fatiha Suresi, Allah Teala’nın gazabını önler.” (Şir’a)

Tüm faziletleri bakımından dua edilecek çoğu yerde Müslümanlar Fatiha Suresi okumaya özen gösterirler. Bu sure, duaların en iyisini bildirmek için de tebliğ edilmiştir. Bu bakımından hamd ve şükür etmek için de Fatiha Suresi okumak, doğru bir davranış olarak kabul edilir. Namazdan sonra Fatiha Suresi okumaya devam eden kişiye hayırlı kapılar açılır. Her gün düzenli olarak bu sureyi okuyanın tembellik ve korkuları ortadan kalkar. Yatarken okuduğu zaman da sure, mümin kişinin güven içinde uyumasına yardımcı olur. Kısacası, Fatiha Suresi hangi dilekle okunursa okunsun, Allah’ın da izniyle kişi bu dileğine kavuşur.

Derin anlamı nedir?

Toplamda 7 ayeti kerimeden oluşan Fatiha Suresi, Mekke döneminde tebliğ edilen sureler arasındadır. Kendisi Kur’an-ı Kerim’in birinci suresi olduğu için “başlangıç” manası taşır. Bu suresinin bilinen diğer adları ise; Ümmü’l Kitab, el-Esas, el-Kenz, eş-Şifa ve eş-Şükr şeklinde sıralanabilir. Bunlar içerisinde Ümmü’l Kitab, kitabın özü anlamına gelir. Bu bağlamda, Fatiha Suresi Kur’an-ı Kerim’deki esasları öz halinde kendisinde barındırır. Bu bağlamda, Fatiha Suresi’nde değinilen konular aşağıdaki gibi listelenebilir.

Övgü ve yüceltilmeye layık olan Allah Teala’dır.

O, hakimdir, kulluk yalnızca O’na yapılır.

Yardım ancak Allah’tan istenir.

Anlamı ve kendisi ile alakalı hadisi şeriflere bakıldığında Fatiha Suresi’nin baştan sona bir güzellik olduğunu kabul etmek gerekir. Eşsiz bir dua olmanın yanı sıra Fatiha Suresi aynı zamanda kullar için bir yakarış olma özelliği de taşır. Bu bağlamda; derde düşen, şifa arayan ya da Allah’ı anmak isteyen herkes Fatiha Suresi’ni okuyabilir ve bu surenin faziletlerine erişebilir.