Allah’tan Yardım Dilerken Nelere Dikkat Etmeli?

Dua Contributor
ID 64373379 © Enrica Sacconi | Dreamstime.com
ID 64373379 © Enrica Sacconi | Dreamstime.com

İnsanlar Allah’tan yardım dilerken nelere dikkat etmeliyiz? İbadet etmek ve ona inanmakla yükümlü olan varlıklardır. Fakat insanların Allah ile olan ilişkisi yalnızca ona kulluk etmek değildir. Zaman zaman kişilerin gücünün yetmediği durumlar yaşanmaktadır. Çare ise Allah’ın kapısında aranır. Bu sebeple Allah’a zorda olan kişiye yardım etmesi için dua edilerek yardım istenir.

Kendisinden yardım istenilen, tanım olarak Müstean ismi için kullanılır. Bu isim Allah’ın bir sıfatıdır. Allah’tan istenen yardım onu yüce kılar. Sonsuz gücünün her şeye yettiğini bilen kulları dertleri karşısında Allah’ı bir çare olarak görür. Çünkü Allah, verdiği derdin dermanını da verir.

Allah’tan yardım nasıl istenir?

Yüce Allah’tan yardım istemek zaman zaman insanların başına gelen bir durumdur. Bu yardım hastalıklara deva, zorluklara kolaylık, dertlere çare olsun diye istendiği gibi; kişinin bir konuda yol gösterene ihtiyaç duyması, iki durum arasında seçim yapması, bir konuda başarı elde etmek istemesi gibi durumlarda da istenir.

Allah’tan yardım isteyen kimseler nasıl davranmalıdır? Allah’tan yardım istemenin en kolay yolu ona dua etmektir. İbadetleri yerine getirmek, zorluklara karşı şikayet etmemek ve kolaylıklara şükretmek gerekir. İstenen yardım gelene kadar sabırla beklenmelidir. İstenen yardım için nafile namazlar kılınabilir. Kur’an-ı Kerim’e Allah’tan yardım istemek ile ilgili bir ayette şöyle buyrulur:

“Sabır ve namazla Allah’tan yardım isteyin. Şüphesiz bunlar, Allah’a huşu ile boyun eğenlerden başkasına ağır gelir.” (Bakara 2/45)

Yüce Yaradan’dan yardım isterken neler önemlidir?

Allah’tan yardım isteyen kimseler ilk olarak ibadetlerini yerine getirmiyorsa onları yerine getirmelidir. Sabırlı olmak ve namaz kılmak bu konuda önemlidir. Namazlar mümkün olduğu kadar cemaat ile kılınmalıdır.

Zamanındaysa Ramazan orucu tutulmalı, değilse nafile oruç tutulmalıdır. Yapılan ibadetler kişilere sevap kazandıracağı gibi Allah’a yakınlaşmayı da sağlar. Bu sebeple yalnız ibadet ile kalmamalı, iyi ahlak ve edep sahibi de olunmalıdır. Kur’an-ı Kerim’in yasakladığı emir ve buyruklara uymalı, günahlardan kaçınmalı, farzları yerine getirmek için uğraşmalı, Kur’an-ı Kerim’i okumalı ve onu hayatında yaşamalıdır.

Kur’an-ı Kerim’de yer alan kıssalardan ders almak, yardım dileyen kişiler için önemlidir. Allah yalnızca yardım dileyen kişiye değil, tüm kullarına imtihanlar vermiştir. İmtihanların en zorlarını da peygamberlere vermiştir. Bu sebeple anlatılan kıssalardan ders alarak peygamberlerin yaptığı gibi sabretmek gerektiği, şikayet edilmemesi gerektiği, her zorluğun arkasından bir kolaylık geleceği ve hayatın her zaman zor geçmeyeceği bilinmelidir.

Peygamber Efendimizin sünnetlerini yerine getirmek de yardıma ihtiyacı olan kişilerin hayatını kolaylaştıracaktır. İnsanlar en zor durumda kendilerinin olmadığını hatırlamalı ve sünnete uygun olan davranışlarda bulunarak çevresindeki insanlar ile arasını iyi tutmalıdır. Herkese karşı yapabileceği yardımları yapmalı, alçakgönüllü olmalı, paylaşmayı bilmeli ve sevmelidir.

Kul hakkına girmekten kaçınılmalıdır. Dedikodu etmek, hırsızlık yapmak, başkasının hakkını almak dinimizce günahtır. Her günah insanın ahiret hayatını etkileyeceği gibi dünya hayatını da etkilemektedir. Kişilerin bulunduğu iyi davranış ne kadar çok olursa, iki dünyada da yaşayacakları mutluluk o kadar olacaktır. Kul hakkının affı yine kuldadır. Bu sebeple işlenmesi kolay ama geri alması oldukça zor olan bir günahtır. Kişinin kendine yaptığı davranışlar kadar başkalarına yaptığı davranışlar da bu yüzden önemlidir.

Yapılan tüm bu işleri yapan kimselerin niyeti Allah’ın kendisinden razı olması için olmalıdır. İslam ahlakı ile dolan, dinini güzel yaşayan insanlara Allah’ın yardımı da gecikmeyecektir. Her ne olursa olsun dua edilmeli ve Allah’tan ümit kesilmemelidir. Yapılan yanlışları affedecek olan da, yardım edecek olan da Allah’tır.