Çocuğu Doğru Yetiştirmek için İpuçları

Çocuklar Contributor

Çocuğu doğru yetiştirmek için ipuçlarına birlikte bakalım. İnsanlar hayatlarının her alanında başarılı olmak ister. Hedeflerine ulaşabilmek için çeşitli yollar denerler. Sabır, kararlılık, çalışkanlık, azim ve hırs insanların başarıya ulaşmak için yaptığı davranışlardır. Bu davranışlar kişiler için yararlı olabileceği gibi zararlı da olabilir.

Azim ile hırs arasındaki temel farklar nelerdir?

Hırs, insanın yalnızca kendisi için başarı isteme durumudur. Azim ise kişinin çevresindeki kişilerle beraber başarıyı kazanma isteğidir. Azim kişiyi motive ederken, hırs kişiyi başarısızlığa da götürebilen bir davranıştır. Peki, çocuğu doğru yetiştirmek nasıl mümkün?

Azim ve hırs arasındaki en büyük fark ben merkezli olmaktır. Hırs ben merkezlidir, azim ise biz merkezlidir. Hırslı kişiler çoğu zaman yalnızca kendisini düşünerek bencillik ederler. Hırs insanın gözünü kör ederek kalbini karartabilir. Azim ise insanı çevresindekilerle birlikte başarıya ulaştırmak için yardımcı olur.

Azim genel olarak yapıcıdır. Hırs ise yapıcı olmaktan ziyade yıkıcıdır. Hırslı kimseler için her zaman bir doyumsuzluk vardır. Hedefe ulaşmak için gidilen yolların nasıl olduğu önemli değildir. Azim ise gereken sabır ve çalışmayı gösterdikten sonra sonuca razı gelmektir.

Hırs nasıl kontrol edilir?

İnsan nefsi ile bağlantılıdır. Hırslı kimseler için sonuçlar daima yetersiz gelir. En iyi olmak temel hedefleridir. Hırslı olmak, İslam’da da hoş görülmez. İslam dini insanlar için azimli olmayı buyurur.

Hırsı kontrol etmek nefsi kontrol edebilmekten geçer. Bu sebeple nefse yenik düşmemek gerekir. Allah’a daha çok ibadet etmek, Allah’ın adını zikretmek, yapılan işlerde güzel ameller işleyerek başarıyı kazanmaya niyetlenmek gerekir.

Başarısızlık elde edildiğinde kıskançlık etmek yerine azim ve sabır ile daha çok çalışmak gerekir. Başkalarının başarısı kişinin başarısını etkilemeyecektir. Bu sebeple ben merkezli değil takım halinde çalışmaya gayret edilmelidir.

Hırsını kontrol edebilen çocuklar yetiştirmenin önemi nedir?

Çocuklar başta aileleri olmak üzere çevrelerinde gördükleri her davranışı örnek alabilir ve taklit edebilir. Bu sebeple çocuklara hırs yerine azim öğretilmelidir. Başarılı olmak için hırslanan çocuklara ise hırslarını nasıl kontrol edecekleri gösterilmelidir.

Hırsı kontrol etmek, çocuklar için daha kolaydır. Dünyevi yaşamlarına sıkı sıkı bağlı olmayan çocuklara öğretilen Allah sevgisi sayesinde hırs kontrol edilebilir. Allah’ın rızasını kazanmak isteyen çocuklarda hırs tamamen kaybolabilir.

Başarılı olmak, övgü kazanmak ve diğer insanlar tarafından beğenilmek riyakar kimselerin yaptığı davranışlardır. Riyakar olmamak için atılan her adımı Allah rızası için atmak gerekir. Çocuklara da Allah sevgisi ve korkusu öğretildiği taktirde kötü sonuçlar doğuran hırs duygusundan uzaklaşırlar.

Hırsı kontrol etmek çocukları başarıya ulaştırır. Elde ettikleri başarı hırsını kontrol edemeyen insanlarda olduğu gibi tatminsizlik oluşturmaz. Doyumsuzluk hissi yaşamayan çocuklar mutlu olurlar.

Hırsı kontrol edebilmek çocuklar kadar toplum için de önemlidir. Başarı uğruna atılan duyarsız adımların yerine daha saygılı ve düşünceli adımlar atılır. Diğer insanlar zor duruma sokulmaz. Böylelikle toplumun sağlığı ve mutluluğu da korunmuş olur.

Azim ve hırs, insanları farklı yollardan hedefe ulaştırabilir

Fakat hırs sahibi olan çocuklar azimli insanlar gibi başarılı olamazlar. Sadece kendilerini düşünürler ve ailesine, çevresine, sosyal hayatına karşı zararlı davranışlarda bulunurlar. Bu davranışlardan korunmak için hırsı kontrol etmek gerekir.

Azim, İslam dini tarafından insanlara yapması önerilen bir davranıştır. Hırs ise insanı kötü yollara soktuğu için İslam’da hoş görülmez ve önerilmez. Azim sahibi olan ve hedeflerine ulaşmak için hırs yapmayan toplumlarda birlik ve beraberlik güçlenir. Tek kişilik başarının yerini toplu bir başarı alır.