Huzur veren dualar ve ferahlama yolları

Dua Contributor
huzur veren dualar
Arno Smit-Unsplash

Pandemi! Son bir yılın belki de birçoğumuz en çok duyduğu bu sözcük hepimizi umutsuzluğa ve huzursuzluğa sürükledi. Ne yazık ki devam ediyor! Peki, özellikle bu pandemi döneminde kalbe huzur veren dualar hangileri?

Şüphesiz her dua bir müminin yüreğine su serper. İçini umutla doldurur. Kullara güven ve huzur aşılar. Özellikle de bazı dualar insanın adeta içini ferahlatır. Dilerseniz gelin birlikte bu dualara bakalım.

Kalbe huzur veren dualar

Hadis ve ayetlerde kalbe huzur veren dualar mevcuttur. Özellikle Taha Suresi bu konu için birebir derin manalar taşır. Kur’an-ı Kerim’de şöyle burulmuştur:

“Musa dedi ki: ‘Yarabbi! Benim göğsüme genişlik ver.” (Taha Suresi, 25. Ayet)

Ne zaman kendimizi dara düşmüş, bunalmış hissetsek ellerimizi açıp dua ettiğimizde ne kadar ferahladığımızı hissederiz. Cenabı Hakk kulunun sıkıntısını görür ve işitir. Allah’a yalvarmak, gönül ferahlığı bahşetmesi için dua etmek, bir kulun yapabileceği en iyi şeydir.

Covid-19 pandemisinde ne yapabiliriz?

Dua, dua, dua! Konu salgın hastalık olunca, Covid-19 hastalığıyla ilgili korunma yolları malum. Hijyen, cerrahi maske kullanımı ve sosyal mesafe. Bu üç önemli tedbir dışında bir de tabii mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmamak. Peki, evde bunaldığımız sıkıldığımız zaman ne yapabiliriz?

İbadet, kulun temel görevi olmasının yanı sıra en iyi psikolojik terapi yöntemidir. İnsanı rahatlatır, kalplere, zihinlere ferahlık verir. Vicdan rahatlığı bahşeder.

Ayrıca özellikle aile büyüklerimizden sık sık duymuşuzdur:

“La havle ve la kuvvete illa billah”

Bu duanın manası ise şu şekildedir: Güç ve kuvvet yalnızca yüce Allah’tan gelir. Esasen bu zikir Kur’an-ı Kerim’de aynen bu haliyle geçmemiştir. Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde zikrolunmuştur:

“La Kuvvete İlla Billah” (Kehf Suresi, 39. Ayet)

Bu ayetin anlamı ise şu şekildedir; “Bütün güç sadece Allah’ladır.” Bu zikri ederek tevekkül edip kul olarak kendimizi ve tüm amellerimizi Yüce Yaradanımıza teslim etmiş oluruz. Kendimizi şeytan işi vesveseden de korumuş oluruz.

Gönlü ferahlatan sure; İnşirah!

Kuran-ı Kerim inanan kullar için bir doğru yaşam rehberidir. Allah’a sığınıp, onun kitabını okuyarak her türlü sıkıntıdan, güçlükten, felaketten korunabiliriz. Başımıza gelmiş olan her türlü beladan da Kur’an-ı Kerim okuyarak sıyrılabiliriz. Bizi her zaman doğruya, iyiye ve güzele sevk eden Kur’an-ı Kerim insanı dünya ve ahiret yaşamında vicdanı rahat, kalbi iyilikle dolu birey haline dönüştürür. Her bunaldığımız Kur’an okumamız ve içten gelerek dua edip ibadet etmemiz yeterli bir bakıma.

İnşirah Suresi de faziletiyle insanın kalbine huzur veren bir duadır.

“Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü senden alıp atmadık mı? Senin şanını ve ününü yüceltmedik mi? Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Gerçekten, zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır. Boş kaldın mı hemen (başka) işe koyul ve yalnız Rabbine yönel.” (İnşirah Suresi)

Çok açık değil mi? Yüce Allah’a şükredip, onun varlığına, sonsuz kudretine itaat edip, biz aciz kulları sıkıntıların, hastalıkların, bela ve kazaların içinden çekip sıyırması için Rabbimize yalvarıp, el açıp dua etmemiz gerekir elbette.

İçten el açıp dua etmenin önemi nedir?

İnşirah Suresi’nde de dünya yaşamının düz bir çizgide olmadığı Yüce Yaradanımız tarafından buyrulmuştur. Elbette bu hayatın inişi ve çıkışı vardır. Dümdüz, engebesiz şekilde hiçbir kulun yaşamı sürüp gitmez. Dolayısıyla zorluk vardır. Ancak her zorluğun yanında da Cenabı Hakk tarafından bir kolaylık bahşedilmiştir.

Tüm bu hayırlı zikir ve duaların yanı sıra Allah’a el açıp en içten bir şekilde edilen duaların ardından kalbe huzurun geldiğini görebilirsiniz şüphesiz. Allah edilen tüm hayırlı dualarımız kabul eylesin.

YAZI: ŞEBNEM CENGİZALP