Huzurlu çocuk yetiştirme üzerine

Çocuklar Contributor
theme-inn-odCQKEVFSdE-unsplash
Theme Inn-Unsplash

Mükemmel çocuk yetiştirme üzerine verilen sayısız tavsiye vardır. Bu tavsiyelerden anlaşılacağı üzere çocuk yetiştirmek her anne, baba ve çocuk açısından özel bir olgudur. Dolayısıyla mükemmel çocuğu yetiştirmek yalnızca birkaç tavsiye ve kuralla sınırlandırılamayacak bir olaydır. Yine de konuyla ilgili olmazsa olmaz bazı davranışlar vardır.

Anne ve babaların mükemmel çocuk yetiştirmek üzerine sorumlulukları nelerdir?

Mükemmel çocuk yetiştirme üzerine verilen en büyük tavsiye örnek ve tutarlı anne babalar olmak şeklindedir. Çocukların anne babalarını taklit ettikleri psikolojik olarak kanıtlanmış bir gerçektir. Atalarımız da armut dibine düşer ve ağaç yaş iken eğilir diyerek bu durumun küçük bir özetini yapmıştır.

Çocuğa verilmek istenen her türlü konuda anne ve babanın öncelikle kendini ıslah etmesi gerekir. İbadet etme, kitap okuma, sohbet ve uyku alışkanlığı geliştirme; bu noktada verilebilecek türlü örneklerdir. Fedakar bir baba ile şefkatli bir anne tarafından yetiştirilen çocuk büyük bir olasılıkla temiz huylu bir birey olur.

Aile huzurunun çocuk yetiştirmedeki etkisi nedir?

Aile huzuru hem eşlerin hem de çocukların daha güvenli bir çatı altında olması demektir. Dolayısıyla bu çatı altında bulunan tüm bireyler arasında güven esaslı bir ilişki kurulması mümkün olur. Eşler arasındaki iletişim ve aile huzuru çocuğun ruhsal gelişiminde ve karakter özelliklerinde etkisi olan başlıca unsurdur. Çocuğun kişiliğinin oluştuğu erken yaşlarda huzurlu bir ortamda bulunması temel güven duygusu gelişimini sağlar.

Akademik düzeyde yapılan bazı araştırmalarda huzur içinde ve sevgiyle büyüyen çocukların yetişkinlik döneminde daha sağlıklı bireyler olduğu gösterilmiştir. Kısacası, çocuğun erken dönemi bilinçaltının şekillendiği dönemdir. Dolayısıyla mükemmel çocuk yetiştirmek için bu ortamı sağlamaya özen gösterilmelidir.

Çocuk yetiştirirken uyulması gereken diğer öneriler nelerdir?

Mükemmel çocuk yetiştirmenin ilk altın kuralları, örnek ebeveynler olmak ve huzurlu bir aile ortamı yaratmaktır. Geleceğin özgüvenli ve sağlam karakterlerini yetiştirmek bu şekilde mümkün olabilir. Ancak bunlara ek olarak kuralcı bir yapıda da olmak gerekir.

Ebeveyn becerisi, deneyimledikçe gelişen bir süreci kapsar. Bu süreçte daha önce çocuk yetiştiren kişilerin ve yapılan araştırmalardan destek alınabilir. Sonuç olarak çocuğa sevgiyle yaklaşmanın yanında ona birtakım kurallar koymak da gerekir. Ancak bu noktada konulan tüm kuralların çocuğun yaşına uygun olması gerekir.

Çocuk uzun süre aynı yerde duramaz ve aynı işi yapmak üzere dikkatini toplayamaz. Yani, bu noktada çocuğun uygulayabileceği kurallardan destek alınması gerekir. Kuralların sayısı da kafa karışlığı olmaması açısından olabildiğince az tutulmalıdır.

Çocuk, kural ve yasaklar konusunda açıkça bilgilendirilmelidir. Buna göre, çocuk belirlenen davranışı öğrenene kadar farklı çalışmalarda bulunmak mümkündür. Yaşa göre belirlenecek ödül ve cezalar çocuğu eğitme konusunda işe yarayabilir.

Çocuğu eğitmek noktasında başvurulan kuralın yalnızca ona has olmadığı hane bireyleri arasında kabul edilmelidir. Yani, ebeveynler tarafından belirlenen kurallara evdeki diğer bireyler de aynı şekilde yaklaşmalıdır. Mükemmel çocuk yetiştirmenin aile bireyleri arasındaki işbirliğinin bir sonucu olduğu unutulmamalıdır.

Sonuç olarak mükemmel çocuktan beklenen vasıflar anne ve babalara göre değişen bir konudur. Bu yolda izlenebilecek yöntemler de yine ebeveynler ve çocuklara özeldir. Bu noktada kabul edilen başlıca kurallarsa; örnek ebeveyn olmak, huzurlu ilişkilere sahip olmak ve kuralcı bir yapıda olmaktır. Çocuk eğitimi uzun bir süreci kapsar. Dolayısıyla hane bireyleri bu noktada sabırlı olmalı ve kuralların tümüne uymalıdır.

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.