Hz Adem’in duası nasıldır? İnsanlığa ne öğretir?

Dua Contributor
Hz Adem'in duası
Mst Taravanu-Dreamstime.com

Kur’an-ı Kerim tefsirinde Hz Adem’in duası açıkça verilir. Hz. Adem’e ait olan dua, peygamberlerin büyük dualarına bir örnektir. Bu duanın Hz. Adem ve Hz. Havva için türlü faziletleri olduğu da bilinen ayrı bir detaydır.

Kur’an-ı Kerim’de Hz. Adem’in kıssası nasıl geçer? Kur’an içerinde Hz. Adem ve Hz. Havva’ya ait bazı kıssalara yer verilir. Araf Suresi içerisinde yer alan kıssada da Hz Adem’in duası açıkça anlaşılır. Tefsirde bahsi geçtiği üzere, şeytan türlü oyunlarla Hz. Adem ve Hz. Havva’yı kandırır. Bundan önce günahtan haberdar olmayan Hz. Adem ve Hz. Havva büyük bir günah işlemiştir. Sonradan pişman, tövbe etmiş ve Allahü Teala’ya dua etmişlerdir.

Ayetlerde yer aldığı üzere Hz Adem’in duası nasıldır?

Araf Suresi içerisinde yer alan 22 ve 23. ayetlerde Hz. Adem’e işaret edilir. Burada kendisinin işlediği günah ve ardından yaşadığı pişmanlık yer alır. Durum, ilgili ayet tefsirinde daha açık bir biçimde açıklanır. Söz konusu ayeti kerimelerde şöyle buyrulur:

“Böylece ikisini de ayartmış oldu. Ağacın meyvesini tattıklarında ayıp yerleri kendilerine göründü. Ve cennet yapraklarından üzerlerini örtmeye başladılar. Rableri onlara, ‘Ben size o ağacı yasaklamadım mı ve şeytanın apaçık bir düşman olduğunu söylemedim mi?’ diye seslendi. Dediler ki: ‘Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz, bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz!” (A’raf Suresi, 22 ve 23. Ayet)

Hz. Adem ve Hz. Havva’nın duasından anlaşılacağı üzere, insan kendine ziyan edebilen bir varlıktır. Böyle bir durumda, günaha düşüldüğünde de yardım dilenecek ve tövbe edilecek yalnızca Allahü Teala’dır.

Kur’an-ı Kerim’de geçen peygamber duaları nelerdir?

Ayeti kerimelerin bir kısmında Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’den önce gelen peygamberlerin kıssalarına yer verilir. Bu kıssalar içerisinde zaman zaman büyük peygamberlerin dualarını görmek de mümkündür. Bu duaların ortak noktası tüm peygamberlerin Allahü Teala’ya sığınmasıdır.

Hz. Adem’in Allahü Teala’ya ettiği dua, peygamberlerin büyük dualarına verilebilecek bir örnektir. Ancak bundan başka; Hz. İbrahim, Hz. Nuh, Hz. Eyüp, Hz. Süleyman, Hz. Musa, Hz. Zekeriya’nın duasıyla karşılaşmak da mümkündür.

İsra Suresi’nin 80. ayeti kerimesindeyse Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in Allah’a ettiği bir duayı görmek mümkündür. Al-i İmran Suresi’nin 26 ve 27. Ayetleri de yine Hz. Muhammed’in Allahü Teala’ya etmiş olduğu dualara birer örnektir.

Dua etmek, İslam inancında kul ile Allah arasındaki somut bir iletişimin varlığı olarak kabul edilir. Bu bakımdan, mertebe bakımından insanın en üstü sayılan peygamberler de zaman zaman dua etmiştir. Bu duaların af dilemek, tövbe etmek, Allahü Teala’ya sığınmak ve O’ndan yardım istemek amacıyla yapıldığı anlaşılabilir.

Kur’an-ı Kerim içerisinde yer alan farklı surelerde büyük peygamberlerin isimler zikredilirken, onların dualarına da yer verilir. Bu duaların Allah tarafından nasıl karşılandığıysa bir kısmı için ilerleyen ayetlerde açıklanır. Peygamberlerin duasından anlaşılması gereken yegane bilgi, insan için sığınılacak ve bağışlanma dilenecek yerin yalnızca Allahü Teala olduğudur.

Dinimizde imanın şartlarından biri de peygamberlere iman olarak verilir. Bu bakımdan salih Müslümanların başta Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed olmak üzere tüm peygamberlere saygı duyması ve onların yaşamlarından ders çıkarması gerekir. Bizlere düşen, onların yolundan giderek iyiyle yanlışı ayırt etmek ve gerektiğinde tövbe etmeyi bilmektir. Bağışlanma, merhamet ve yardım yalnızca Allahü Teala’dandır.