Hz Ali bir harf sözü bize ne öğretir?

Önemli Şahsiyetler Contributor
kütüphane
Photogl-Dreamstime

İlim öğrenmenin önemini gösteren en önemli sözlerden biri Hz Ali bir harf sözüdür. İnsanlara öğrenmenin ve öğretmenin ne kadar değerli olduğu bu sözden anlaşılabilir. Küçük bir bilginin bile ne kadar tesirli olduğunu ifade ettiği için Müslümanların bu sözü örnek alarak yaşamaları gerekir.

İslam’da öğrenmenin ve öğretmenin yeri nedir?

Allah’ın en büyük nimetlerinden biri insanlara bahşettiği akıl ve iradedir. Her Müslüman aklını kullanarak yaşamalı ve iradesini Allah’ın rızasını kazanacak biçimde kullanmalıdır. Bu durum da yalnızca ilim öğrenerek gerçekleşebilir. Hayatın her döneminde öğrenci kalmak, sürekli öğrenmeye açık halde bulunmak gerekir.

İnsanlar için öğrenmek ne kadar önemliyse, sahip olunan bilgileri öğretmek de o kadar önemlidir. Toplumun geleceğini güzelleştirmek, İslam’ı yaymak, Allah’ın rızasını kazanmak için bencillikten uzak bir biçimde öğretmek gerekir. Ancak doğru olmayan bilgileri paylaşmak insanların kul hakkına girmesine, günah işlemesine sebebiyet verir.

İslamiyet’in yaşanabilir olmasını sağlayan en önemli etkenlerden biri öğrenilen ilimlerdir. Eğer alimler kendilerini geliştirmemiş, yalnızca ezber bilgilerle bugünlere gelmiş olsaydı İslam’da değişiklikler olurdu. Kuran’da ve hadislerde konusu geçmeyen durumlarda yanlış kararlar alınarak günah işlenmesine neden olurdu.

Düşünmek, okumak, araştırmak, sorgulamak gibi işler İslam’da oldukça değerlidir. Bu nedenle bilgi edinmek kötülükten uzaklaştırırken Allah’a yakınlaşmaya yardımcı olan bir davranıştır. Doğruluğundan emin olunan, insanlara fayda sağlayan konularda bilgileri çoğaltmak ve yaymak amacında bulunulmalıdır. Öğrencilere doğru ve eksiksiz bilgilerin aktarılması da gelecek nesillerin kendini geliştirmesine, İslam’a katkıda bulunmasına yardımcı olur.

Hz Ali bir harf ile ilgili sözünde ne anlatılmak istenir?

Allah’ın ilimlerini öğrenmek ve bunları paylaşmak oldukça önemlidir. Gönderilen peygamberler de daima ilimlerini Allah yolunda kullanarak insanlara örnek olurlar. Sahabeler Hz. Muhammed’in ve diğer peygamberlerin yolundan ilerleyerek İslam’ın bilime verdiği değeri korumaya yönelik çalışmalar yaptılar. Bu bakımdan, Hz Ali bir harf ile ilgili sözünde şöyle buyurur:

“Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum.”

Yukarıdaki sözden anlaşılacağı gibi insanın yalnızca bir harf öğrenmesi bile oldukça önemlidir. Allah’ın varlığını daha iyi anlamak, evrenin düzenini çözmek, cahil kalmamak adına sürekli ilim öğrenilmesi gerekir. İnsanlara verilen aklın en güzel şekilde kullanılabilmesi yalnızca bu yolla gerçekleşir.

Dünyadaki en önemli unsurlardan biri ilimdir. Özellikle öğrenilen ilimleri Allah yolunda kullanmak, kötü amaçlar uğruna harcamamak gerekir. İnsana nimet olarak verilen aklı çalıştırmak, cahillikten korunmak, yanlış yollara sapmamak adına her müminin ilim öğrenmesi gerekir. Ayrıca öğrenilen bilgileri sonraki nesillere aktarmak ve öğrencilerle paylaşmak da önemlidir.

İlim öğretirken nelere dikkat edilmeli?

Zaman zaman öğretmek, öğrenmekten daha zordur. Çünkü bir bilginin öğretilebilir olması için öğretmenin konuya hakim olması, doğru kaynaklardan araştırmalar yapılması gerekir. Doğruluğu kesin olmayan ve yanlış öğretilen bilgiler insanlara yarar yerine zarar verir. Bu nedenle bir kimsenin herhangi bir bilgiyi öğretirken kendinden emin olduktan sonra paylaşması gerekir.

Öğretilen ilmin değeri oldukça büyüktür ancak doğru şekilde öğretilmesi çok önemlidir. Öğrencilerle güzel iletişim kurmak, anlaşılabilir şekilde anlatmak, bilgiyi güzel biçimde aktarmak gerekir. Anlaşılmayan yerlerde soru sorulmasına izin verilmeli, konular karşıdaki insanların bilgi düzeylerine indirgenmelidir.

Kalp kırmamak, bir başkasını cahil görmemek ilim öğretmenin altın kuralları arasındadır. Yumuşak dil ve davranışlarda anlatımlarda bulunulmalı, farklı öğretim tekniklerinden yararlanılmalıdır. İslam’ın en büyük öğretmeni olan Hz. Muhammed’i örnek alarak bir eğitmen haline gelmek gerekir.

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.