Hz. Fatıma Ahlakı Herkese Örnek…

Tarih Contributor
dreamstime_s_116699798

İslami anlamda değer gören ve örnek gösterilen konuların başında Hz. Fatıma ahlakı gelir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in kızlarından biri olan HZ. Fatıma Mekke’de dünyaya gelmiştir. Kendisinin doğum tarihi İslam’ın tebliğ edilmesinden yaklaşık 1 yıl kadar öncedir.

Hz. Fatıma, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed ile Hz. Hatice’nin izdivacından doğmuştur. Sonrasında Hz. Ali ile evlenen Fatıma annemizin 5 çocuğu olur. Bu çocukların ismiyse sırasıyla; Hasan, Hüseyin, Muhsin, Zeynep ve Ümmü Gülsüm’dür.

Eş ve anne olarak Hz. Fatıma ahlakı nasıldır?

Hz. Fatıma, yaşamı boyunca Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in yakınında bulunmuştur. Dolayısıyla da güzel ahlak, cömertlik ve dürüstlük gibi kavramları en güzel şekilde öğrenmiştir. Hz. Muhammed’in kızına karşı göstermiş olduğu bu ilgi sayesinde, Hz. Fatıma bir insanın sahip olabileceği tüm iyi hasletleri donanmıştır.

Hz. Muhammed ve Hz. Fatıma ahlakı arasındaki bağın anlaşılabileceği bazı hadislerle karşılaşmak mümkündür. Bunlardan birinde rivayet edildiği üzere, Hz. Muhammed’in sefere çıkarken vedalaştığı son kişi Zehra (s.a) idi, yolculuktan dönerken de görmeye gittiği ilk kişi yine Fatıma idi. (Ebu Davud)

Hz. Fatıma’nın örnek alınması gereken özellikleri nelerdir?

Dini eğitim ve terbiye Hz. Fatıma ahlakı içerisinde yer alan temel iki unsurdur. Buna göre, kendisinin ibadet etmeyi son nefesine varıncaya dek bırakmadığı bilinir. Hz. Fatıma, yüzünde devamlı tebessümle gezen, iyi niyetli bir kimsedir. Verdiği sözü mutlaka tutması ve iradesinin sağlam olması da Hz. Fatıma’nın taşıdığı iyi özelliklere örnektir.

Hz. Fatıma’nın yaşamı Mekkeli müşrikler ile Müslümanlar arasındaki kargaşanın yoğun olduğu bir dönemdir. Dolayısıyla kendisinin de diğer Müslümanlar gibi sıkıntılar yaşadığı ve cefa çektiği bilinir. Ancak tüm bunlara rağmen Hz. Fatıma, içindeki imanı büyütmeye devam etmiş ve doğru yoldan sapmamıştır. Tüm bu sebeplerle Hz. Fatıma, Müslüman kadınların kendisine örnek alması gereken bir kimsedir.

Dinimizce saliha bir hanım olmanın önemi nedir?

İslamiyet inancında kadın, oldukça değer gören bir makama sahiptir. Dinin Hz. Muhammed’e tebliğ edilmesinden sonra terkedilen cahiliye dönemi gelenekleri de bunun bir göstergesidir. Buna göre, İslam’la birlikte kız çocukları ve yetişkin kadınlara geniş hak ve sorumluluklar tanınmıştır. Bununla birlikte saliha hanımlar da övülmüştür.

Kadın hayatın her alanında aktif olarak rol alan bir bireydir. Evlat olarak, eş olarak ve anne olarak da aile kurumunda yer alır. U sebeple de saliha bir hanım olmak aileden başlayarak toplumun geneline pozitif etki yaratan bir durumdur. Kadının ahlaki değerleri, gelecek nesillere de doğrudan yansır. Dolayısıyla yetiştirilen evlat üzerinde annelerin etkisi göz ardı edilemeyecek bir gerçektir.

İslami kaynaklarda ismi geçen pek çok saliha hanım vardır. Bunların ortak noktalarının imtihanlar karşısında sabır göstermeleri olduğu kabul edilir. Daima sabır e şükür içerisinde olan kimse hem kendi hem de çevresindekilerin huzuruna katkı sağlar. Allahü Teala’nın dostu olabilme şerefine erişir.

Bir hane içerisinde mutluluğu yakalayabilmenin temel yolu eşlerin birbirlerine karşı saygı ve sevgi beslemesidir. Böyle bir ortamda yetişen çocuklar da ilerleyen yaşlarda aynı mutluluğu kendi ailesinde bulacaktır. Bu noktada dinimiz, eş ve anne olarak kadına bazı sorumluluklar yükler. Saliha bir hanım olmak da bu sorumluluklar arasında yer alır.

İslam’da saliha annelerin cennet ile mükafatlandırılacağı vurgusu yapılır. Buna göre, Müslüman bir kimseye düşen Hz. Fatıma annemiz gibi saliha hanımlardan olmaya çalışmak, ibadete devam etmek ve Allah’ın izin verdiği kadarıyla ahlaklı çocuklar yetiştirmektir.

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.